Kalendárium 2019

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2019

31. 7. 1619 konfederace stavů Českého království

Leden

1. 1. 1484 Huldrych Zwingli, švýcarský reformátor
6. 1. 1829 † Josef Dobrovský, národní buditel, filolog, historik
6. 1. 1949 † prof. Emil Smetánka, bohemista
10. 1. 1899 † Josef Baše (E. Antonowicz), český evangelický básník
18. 1. 1409 Dekret kutnohorský změnil univerzitní ústavu
19. 1. 1969 † Jan Palach, student, člen ČCE (upálil se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy)
23. 1. 1599 † Jiří Strejc, kazatel, básník žalmů
30. 1. 1849 zrušení tolerančních předpisů omezujících evangelíky (počátek doby provizoria)
31. 1. 1929 † Jan Karafiát, autor Broučků, evangelický reformovaný kazatel

Únor

1. 2. 1519 † Václav Koranda ml., husitský kněz
10. 2. 1779 počátek bratrské misie v Grónsku
11. 2. 1929 obnoven církevní stát Vatikán (lateránské smlouvy Mussoliniho s papežem Piem XI.)
14. 2.0 869 † sv. Konstantin (Cyril), filozof, slovanský věrozvěst
23. 2. 1719 † Bartholomäus Ziegenbalg, misionář v Indii
25. 2. 1969 † Jan Zajíc, student, který se upálil stejně jako J. Palach

Březen

2. 3. 1899 † Josef Totušek, moravský superintendent h. v.
1459 † Mikuláš (Biskupec) z Pelhřimova, táborský bohoslovec
15. 3. 1939 okupace zbývajícího území ČSR nacisty — Protektorát Čechy a Morava
25. 3. 1409 církevní koncil v Pise, počátek trojpapežství

Duben

3. 4. 1769 † Gerhard Tersteegen, evangelický básník
7. 4. 1449 odstoupil vzdoropapež Felix V.
8. 4. 1919 založena Husova čsl. bohoslovecká fakulta v Praze
11. 4. 1769 * František Ladislav Hek, buditel a obrozenecký spisovatel (předloha Jiráskova F. L. Věka)
18. 4. 1959 † František Linhart, profesor Husovy bohoslovecké fakulty v Praze
20. 4. 1529 říšský sněm ve Špýru (vznik označení  protestanti“)
25. 4. 1449 v Lausanne ukončen Basilejský koncil
28. 4. 1969 † Josef Dvořák, církevní historik, kronikář Proseče

Květen

2. 5. 1519 † Leonardo da Vinci, malíř a vynálezce
4. 5. 1919 † Milan Rastislav Štefánik, politik, astronom, voják, slovenský spolupracovník T. G. Masaryka
6. 5. 1879 * prof. Bedřich Hrozný, orientalista, chetitolog
16. 5. 1729 poprvé slaven svátek sv. Jana Nepomuckého, světce doby pobělohorské
21. 5. 1709 zahájena stavba kostela milosti v Těšíně
25. 5. 1539 reformace v Lipsku
30. 5.0 339 † Eusebius z Cesareje, církevní historik
30. 5. 1434 bitva u Lipan

Červen

1. 6. 1794 † Jan Leopold Hay, biskup, josefinista
8. 6. 1809 † Thomas Paine, bojovník za lidská práva
15. 6. 1949 † Josef Křenek, synodní senior ČCE
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
27. 6. 1519 Lutherova disputace v Lipsku

Červenec

6. 7. 1415 mistr Jan Hus upálen v Kostnici
6. 7. 1439 Florentská církevní unie proti Turkům
6. 7. 1869 posvěcen evangelický kostel v Čáslavi
6. 7. 1889 Františkem Kozákem založen časopis „Hus“
9. 7. 1609 Majestát Rudolfa II. — nejliberálnější zákon o svobodě svědomí v 17. století, platící pro všechny poddané
10. 7. 1509 * Jan Kalvín, církevní reformátor
10. 7. 1609 založena v Mnichově Katolická liga
12. 7. 1429 † Jean Gerson, koncilní teolog na kostnickém koncilu
15. 7. 1099 křižáci se zmocnili Jeruzaléma
22. 7. 1419 Večeře Páně na hoře Tábor
30. 7. 1419 1. pražská defenestrace
31. 7. 1619 konfederace stavů Českého království

Srpen

3. 8. 1909 * Timoteus Čestmír Zelinka, předseda Kostnické jednoty
9. 8. 1429 † mistr Jakoubek ze Stříbra, husitský teolog
16. 8. 1419 † Václav IV., český král
19. 8. 1619 Ferdinand II. Štýrský sesazen z českého trůnu
19. 8. 1719 † Carl Hildebrand von Canstein, zakladatel biblické společnosti v Halle
24. 8. 1919 † Friedrich Naumann, německý bohoslovec a básník
26. 8. 1619 Fridrich Falcký zvolen za českého krále

Září

1. 9. 1939 začala 2. světová válka
4. 9. 1439 Basilejský koncil ustanovil primát papeže
4. 9. 1439 † mistr Křišťan z Prachatic, husitský teolog, lékař, astronom, matematik
13. 9. 1889 † Daniel Bohumil Molnár, český superintendent a. v.
17. 9. 1419 husitský manifest na hoře Bzí u Plzně
26. 9. 1939 † Kamil Nagy, synodní senior ČCE

Říjen

1. 10. 1529 marburské náboženské rozhovory (Luther — Zwingli)
4. 10. 1864 † Theodor Fliedner, zakladatel Diakonie
11. 10. 1414 Husův odjezd do Kostnice
11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova a Kalichu, geniální husitský vojevůdce
16. 10. 1439 † kněz Ambrož z Hradce, vůdce východočeských orebitů
20. 10. 1419 Emauzský klášter přijal husitství a byl podobojí
22. 10. 1459 † Bedřich ze Strážnice, husitský kněz
29. 10. 1959 † Jan Toul, senior Táborského seniorátu, autor Jubilejní knihy českobratrské evangelické rodiny
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

1609 Betlémská kaple neoficiálně svěřena Jednotě bratrské
4. 11. 1619 korunovace Fridricha Falckého českým králem
17. 11. 1939 nacisty uzavřeny české vysoké školy
17. 11. 1989 studentská demonstrace v Praze, začátek „sametové revoluce“
25. 11. 1889 zemský sněm odmítl Husovu desku na zeď Národního muzea
26. 11. 1939 † Arne Novák, literární historik a kritik (syn spisovatelky Terézy Novákové)

Prosinec

8. 12. 1369 † Konrád Waldhauser, pražský kazatel a předchůdce české reformace
8. 12. 1869 zahájen 1. vatikánský koncil
13. 12. 1569 † Matěj Červenka, biskup a spisovatel Jednoty bratrské
24. 12. 1619 po necitlivém poničení výzdoby a vybavení chrámu svatého Víta na pražském hradě slavena Večeře Páně podle reformovaného (kalvinistického) způsobu
26. 12. 1969 † Josef Lukl Hromádka, český teolog a filozof
28. 12. 1949 † J. B. Šimek, spisovatel, předseda České diakonie
31. 12. 1589 † Jan Kapita, jeden z překladatelů Bible kralické