Edice tolerančních přihlášek

Edice tolerančních přihlášek přináší systematicky utříděné prameny o průběhu prvního roku po vydání tolerančního patentu, včetně jmenných přihlášek k evangelické víře. Pokrývá oblast dnešní České republiky. Využijí ji například rodopisci nebo historikové zaměřující se na tuto nedílnou část dějin naší země. Neměla by chybět v žádné historicky zaměřené vědecké knihovně.


Informace o edici tolerančních přihlášek

Při zpracovávání edice se postupuje podle historických krajů z konce 18. století. Až do roku 1996 edici vydávala a práce na ní finančně zajišťovala Synodní rada Českobratrské církve evangelické. V této době vycházela edice pouze tiskem a všechny kraje vydané v prvním vydání do roku 1996 jsou již vyprodané (není možné je získat jinak, než jako nepříliš kvalitní fotokopie). Pomalé tempo přípravy druhých revidovaných vydání nás nicméně donutilo digitalizované svazky postupně alespoň dočasně na webových stránkách zpřístupnit. První z těchto "digitálních reprintů" byla ETP pro Znojemský kraj (v září 2018).
NOVÉ V roce 2021 bylo rozhodnuto o tom, že na webové stránky ETP postupně umístíme také Dílčí archiválie z připravované a dosud nevydané edice. Přistoupili jsme k tomu proto, aby bylo možno zodpovědět stále častější dotazy genealogů. Tyto archiválie nebyly sjednoceny formátem ani zařazeny do Souborných rejstříků.
Po dokončení jednotlivých krajů budou dílčí části zařazeny do běžných edičních celků. Jako první byly (v lednu 2022) vydány Dílčí archiválie pro Chrudimský kraj (jde o protokoly přihlášek ze čtyř panství). Odkaz ke stažení Dílčích archiválií je na konci sekce stahování (tj. dole na této stránce). NOVÉ

V období do roku 1996 vyšla edice pro tyto kraje:
Jihlava; Znojmo; Olomouc; Rakovník; Litoměřice; Kouřim; Města pražská; Beroun; Tábor

Bibliografické údaje:
Přihlášky k evangelickým církvím na základě povolení tolerančního patentu v letech 1781–1782.

 • země Morava, kraj 2 Jihlava, 1. vydání, Praha 1987
 • země Morava, kraj 3 Znojmo, 1. vydání, Praha 1988
 • země Morava, kraj 5 Olomouc, 1. vydání, Praha 1988
 • země Čechy, kraj 1 Rakovník, kraj 5 Litoměřice, 1. vydání, Praha 1990
 • země Čechy, kraj 8 Beroun, kraj 10 Kouřim, kraj 14 Tábor, Pražská města, 1. vydání, Praha 1996

"Digitální reprinty" vyprodaných svazků ETP (od doby 1. vydání nebyly do svazků zaneseny žádné opravy chyb ani doplněny žádné od té doby nalezené archivní dokumenty, u ETP Jihlava nemohlo být v digitální sazbě dodrženo původní stránkování – čísla původních stránek jsou nicméně napsána na konci těch řádků, kde se původní stránky zalamovaly):

Stáhněte si zdarma edici tolerančních přihlášek
(Soubory jsou ve formátu *.PDF, tj. Adobe® Portable Document Format.)

země Morava, kraj 2 Jihlava, digitální reprint 1. vydání, Praha 1987, 1,1 MB
země Morava, kraj 3 Znojmo, digitální reprint 1. vydání, Praha 1988, 329 kB
země Morava, kraj 5 Olomouc, digitální reprint 1. vydání, Praha 1988, 338 kB

Stáhněte si zdarma původní mapy k edici tolerančních přihlášek
(Soubory jsou ve formátu *.JPG, tj. Joint Photographic Experts Group Format.)

země Morava, kraj 2 Jihlava, sken orientační mapy k 1. vydání, 75 kB
země Morava, kraj 3 Znojmo, sken orientační mapy k 1. vydání, 914 kB
země Morava, kraj 5 Olomouc, sken orientační mapy k 1. vydání, 329 kB

Edice pro další nově zpracovávané kraje (počínaje Hradcem Králové v roce 2004) a také druhá vydání již publikovaných a vyprodaných krajů (prvním podruhé vydaným krajem je Tábor v roce 2005) vydává namísto Synodní rady ČCE historická společnost VERITAS. Přechází se z finančních důvodů na digitální publikace, z nichž pro zájemce samozřejmě pořizujeme i tištěné verze (po úhradě nákladů). Níže uvedený objednávkový formulář, který obsahuje podrobnější informace o cenách jednotlivých svazků, způsobu zaslání a úhrady, připouští rovněž i možnost zaslání digitální verze všech digitálně zpřístupněných svazů edice v nejnovějším vydání na CD-ROM.

Historická společnost VERITAS dokončila a digitálně publikovala od roku 2004 edice pro tyto kraje:
Hradec Králové; Tábor; Mladá Boleslav; Města pražská; Beroun; Litoměřice
Tyto svazky si můžete z této stránky zdarma stáhnout a vytisknout (níže).

Bibliografické údaje:
Přihlášky k evangelickým církvím na základě povolení tolerančním patentem v letech 1781–1782.

 • země Čechy, kraj 15 Hradec Králové, 1. vydání, Telč 2004
 • země Čechy, kraj 14 Tábor, 2. opravené a doplněné vydání, Telč 2005
 • země Čechy, kraj 4 Mladá Boleslav, 1. vydání, Telč 2006
 • země Čechy, Města pražská, 2. opravené a doplněné vydání, Telč 2006
 • země Čechy, kraj 8 Beroun, 2. opravené a doplněné vydání, Telč 2008. ISSN 1802-2995
 • země Čechy, kraj 5 Litoměřice, 2. opravené a doplněné vydání, Telč 2014. ISSN 1802-2995

Intenzívní práce již započaly i na přípravě prvního vydání těchto dosud ještě neuveřejněných krajů:
Čáslav; Nový Bydžov; Chrudim; Brno; Přerov; Uherské Hradiště

Stejně tak před námi stále stojí digitalizace a druhé vydání těchto již vyprodaných krajů:
Jihlava; Znojmo; Olomouc; Rakovník; Kouřim

Zbývající kraje josefínského uspořádání, v nichž se žádný evangelík v letech 1781–1782 nepřihlásil, pochopitelně netřeba v rámci edice zpracovávat:

 • země Čechy, kraj 2 Loket
 • země Čechy, kraj 3 Prácheň
 • země Čechy, kraj 7 Žatec
 • země Čechy, kraj 9 Plzeň
 • země Čechy, kraj 12 Klatovy
 • země Čechy, kraj 13 České Budějovice

Příprava edice je časově i odborně náročná, tempo vydávání negativně ovlivňuje zejména nedostatek spolupracovníků a také nemožnost je finančně odměnit. Proto se obracíme na širokou čtenářskou obec s žádostí o pomoc při přepisování již vydaných a vyprodaných krajů do počítače. Zájemci o tuto práci se mohou obrátit na naši společnost například emailem. Děkujeme za pochopení.


Sekce stahování edice tolerančních přihlášek

Stáhněte si zdarma edici tolerančních přihlášek
(Soubory jsou ve formátu *.PDF, tj. Adobe® Portable Document Format.)

Stáhněte si také přehlednou orientační mapu daného kraje
(Mapové soubory jsou ve formátu *.GIF, tj. Graphics Interchange Format. Jejich prohlížení umožní libovolný grafický program.)

země Čechy, kraj 5 Litoměřice 2. vydání 262 kB mapa 459 kB
země Čechy, kraj 8 Beroun 2. vydání 738 kB mapa 87 kB
země Čechy, Města pražská 2. vydání 238 kB mapa1 mapa2 95 kB 197 kB
země Čechy, kraj 4 Mladá Boleslav 1. vydání 517 kB mapa1 mapa2 173 kB 246 kB
země Čechy, kraj 14 Tábor 2. vydání 218 kB mapa 209 kB
země Čechy, kraj 15 Hradec Králové 1. vydání 521 kB mapa 70 kB
Souborné rejstříky obcí a příjmení   369 kB *)  

*) Bonus pro návštěvníky webových stránek; šířeno pouze elektronicky.

Objednávkový formulář pro zaslání tištěných verzí nebo CD-ROM s edicí
  form.pdf (90 kB, Adobe® Portable Document Format)

Informační leták o nejnovějším vydaném dílu edice tolerančních přihlášek
  letak.pdf (71 kB, Adobe® Portable Document Format)

Dílčí archiválie z připravované a dosud nevydané edice kraje Chrudim 1 NOVÉ
  etp chrudim - dilci archivalie 1.pdf (1 MB, Adobe® Portable Document Format)

(Pokud chcete napomoci rozšiřování informací o edici, předejte leták, prosíme, svým přátelům, známým, souvěrcům, studentům, …)


Dne 15. prosince 2006 přidělilo České národní středisko ISSN Edici tolerančních přihlášek Mezinárodní standartní číslo seriálových publikací — tzv. ISSN. Tištěná verze Edice tolerančních přihlášek je nyní celosvětově identifikovatelná pod ISSN 1802-2995. On-line verze Edice tolerančních přihlášek publikovaná na Internetu na tomto místě ve formátu PDFISSN 1802-3002.