Aktuality

Digitální reprint 1. vydání ETP, země Morava, kraj 2 Jihlava. NOVÉ
Nové číslo časopisu Informační bulletin VERITAS NOVÉ

5.5.2021

Řádná valná hromada VERITAS 2021

OMLOUVÁME SE ZA TECHNICKÉ POTÍŽE, ADRESA MEETU PRO VALNOU HROMADU JE: https://meet.google.com/car-mxuc-ozb

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 15. května 2021 od 09.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Navržený program: zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2020, usnesení o revizi účetnictví za rok 2020, rozpočet na rok 2021, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv, volné návrhy. Zvláštní body: projednání a schválení změny stanov a vnitřní směrnice VERITAS. V odpoledním bloku odezní hlavní poslechové téma: Proměna Staroměstského náměstí a výročí staroměstské popravy s diskuzí a také usnesení ohledně návrhu informační tabule pro sloup. Změny stanov se budou týkat: 1. kodifikace možnosti a způsobu tajných voleb a hlasování na shromážděních spolku i na dálku online, 2. upřesnění procedury na konci volebního období orgánů a činovníků, 3. zastupování a jednání jménem spolku vůči soudům a dalším institucím.

K účasti na valné hromadě jsou zváni všichni zájemci (tedy i nečlenové VERITAS). Podmínkou prezenční účasti bude předložení negativního výsledku anticovidového testu, certifikátu o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci před méně než 90 dny – dle opatření platných k datu valné hromady. K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).
Účast je možná také na dálku přes platformu Google Meet na adrese: https://meet.google.com/car-mxuc-ozb. K připojení se je třeba GMailový účet. Videokonference bude spuštěna od 9:30 hodin, členové přítomní pouze na dálku nesmí hlasovat (k tomu by museli předem někoho zplnomocnit). Online účastníci se mohou zúčastnit diskuze a rozhovoru a také předkládat valné hromadě návrhy.

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom2021-plna-moc.pdf (70 kB, Adobe® Portable Document Format)


20.3.2021

Význam Karla II. z Lichtenštejna pro dějiny Moravy v širších souvislostech - online seminář VERITAS

portrét Karla z Lichtensteina Přijměte pozvání k dalšímu - v pořadí už 51. - semináři pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, které VERITAS tradičně pořádá dvakrát ročně v Pardubicích. Nynější protikoronavirová opatření setkávání nedovolují. S ohledem na pandemii jsme seminář již dvakrát po sobě odložili a nyní zveme všechny zájemce a příznivce k náhradnímu programu v online podobě.
Osobnost olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), žijícího v době baroka, připomenou v širších souvislostech (i s ohledem na předloni proběhlou olomouckou výstavu „Za chrám, město a vlast“) doc. PhDr. Eva Melmuková (čestná členka výboru VERITAS) a ThDr. Petr Melmuk, Th.D. (moderátor VERITAS).
Před sledováním přednášky doporučujeme k osvojení základní faktografie prostudovat si malý tisk VERITAS (který se stal také vloženou přílohou časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic, č. 19/2014–2020). Najdete ho ve formátu PDF o čtyři příspěvky níže na této stránce (byl zveřejněn 25. prosince 2020).
V sobotu 20. března 2021 bude v 10.00 hodin na YouTube kanálu VERITAS zpřístupněn předtočený záznam ze dvou krátkých přednášek (dohromady asi na 20 minut), který si každý bude moct pustit. Kromě toho doporučujeme shlédnout i film Barokní velmož (2018, 52 min) v archivu České televize.
Oba díly knihy z předloňské výstavy v Olomouci, které jsou v přednášce rovněž připomenuty, si můžete v plném rozsahu prohlížet díky službě ISSUU: první díl "Olomoucký biskup a kníže střední Evropy", druhý díl "Místa biskupovy paměti"
Poslední částí programu v sobotu 20. března byla odpolední online diskuze k tématu semináře, kde všichni připojení mohli položit své otázky přednášejícím, popř. reagovat i na podněty k dalším tématům. Formou videokonference byli přítomni ze svých domovů i další členové výboru VERITAS. Videokonference proběhla přes platformu Google Meet od 13.30 hodin. Z diskuze byl pořízen audiozáznam (tj. stejně, jako tomu bývá v Pardubicích při všech seminářích).
K účasti a shledání po dlouhé nucené přestávce alespoň v této podobě srdečně zveme.


19.3.2021

Stažením Pomocníka GIVT.CZ je možné podpořit VERITAS v její činnosti

GIVT.CZ Už na konci roku 2016 se VERITAS zařadila mezi neziskové organizace, které můžete podpořit přes portál GIVT.CZ. Výhodou této podpory je především skutečnost, že vyjde dotyčného docela zdarma (podpůrnou částku si totiž vědomě odečítá elektronický obchod při nákupu zboží nebo služby ze své marže).
GIVT nabízí každému, kdo chce tuto podporu umožnit, i svůj doplněk internetového prohlížeče Pomocník GIVT.CZ Díky němu budete upozorněni, že vámi zvolený e-shop je do GIVTu zapojen a že právě nákupem jeho prostřednictvím nám můžete pár korun přispět. Navíc, každým stažením Pomocníka odkazem http://bit.ly/30Kc-pro-Veritas-historicka-spolecnost do 22. března nám GIVT připíše zvláštní bonus 30 Kč.
Elektronické obchody jsou rády za další zákazníky a výměnou se nižší marží podílí na podpoře různých neziskových aktivit. Zacílení podpory je plně v rukou dárce, technicky to zajišťují soubory cookies v internetovém prohlížeči.
Za podporu činnosti tímto způsobem všem příznivcům děkujeme.


4.1.2021

Nový film o Janu Amosi Komenském „Jako letní sníh“

Česká televize odvysílala již několik hraných dokumentárních filmů s tematikou reformace a českých církevních dějin (volný cyklus „Česká protestantská historie“). Filmy vznikají ve společnosti VISTAFILM s.r.o. manželů Ivy a Lubomíra Hlavsových.

Jako Letní sníh - Jan Amos Komenský

Nový celovečerní film (žánrově jde opět o dokudrama) vznikl v koprodukci s Českou televizí a IS Produkcí ze Zlína. Film přibližuje divákům život českého učence a exulanta Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí v roce 2020 uplynulo 350 let. Televizní premiéra je v pondělí 4. 1. 2021 ve 20.00 hod. na kanále ČT2.

Jako letní sníh (96 min, 2020) Sledovat film na iVysílání České televize
(trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTubefilm o filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Období protipandemických opatření můžete využít i ke shlédnutí starších dílů volného cyklu „Česká protestantská historie“:

Poslední útěk Jeronýma Pražského

Hraný film zachycuje poslední měsíce života mistra Jeronýma Pražského, českého vzdělance ověnčeného tituly ze čtyř evropských univerzit, vynikajícího řečníka a Husova přítele, který se na koncil do Kostnice vydal, aby podpořil Husa v jeho soudním procesu. Na rozdíl od něj Husovo učení a víru v nápravu církve návratem k Bibli a stavu církve v apoštolských dobách pod tlakem nejprve odvolal, následně svého odvolání litoval a vzal ho zpět. To ho v roce 1416 – ani ne rok po Janu Husovi – přivedlo na „kacířskou“ hranici, kde byl upálen stejně jako Hus.

Poslední útěk Jeronýma Pražského (81 min, 2017)Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize
(trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTubefilm o filmu I Sledovat trailer filmu na YouTubefilm o filmu II Sledovat trailer filmu na YouTube)

Jan Hus - Cesta bez návratu

Hraný film přináší příběh Husova italského žalářníka Roberta Tallia a nevěstky Markéty, popisuje historické události v Kostnici a poslední měsíce života mistra Jana Husa.

Jan Hus – cesta bez návratu (90 min, 2015)Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Jednou z málo vzpomínaných osobností Obnovené jednoty bratrské je jeden z nejvýznamnějších českých (moravských) křesťanských misionářů, rodák ze Suchdola nad Odrou, David Zeisberger. Většinu svého života strávil v zámoří mezi severoamerickými indiány. Jeho životnímu příbehu se věnuje další z filmů.

David Zeisberger – apoštol indiánů (52 min, 2013)
Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

K 400. výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické v jednom svazku natočil režisér Lubomír Hlavsa hraný dokument o jejím dějinném významu. Snímek nese název „Pod ochranou Žerotínů“. V pořadu hovořila v několika vstupech i historička a někdejší moderátorka VERITAS doc. PhDr. Eva Melmuková.

Pod ochranou Žerotínů (52 min, 2013)Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Režijní debut Ivy Hlavsové přibližuje téměř neznámou českou exulantskou historii z první poloviny 18. století. Tehdy bylo na okraji Berlína (na dnešním předměstí Neukölln) založeno městečko Český Rixdorf.

Český Rixdorf 1737 (27 min, 2012)Sledovat film na YouTube (trailer filmu)

V roce 2010 byl natočen úspěšný dokument „Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení“ o obnoviteli Jednoty bratrské v saském Ochranově (Herrnhutu).

Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení (57 min, 2010) Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

VISTAFILM s.r.o.


28.12.2020

Volba prvních tří kněží historické Jednoty bratrské 1467–2017 (550. výročí)

Symbol Jednoty bratrskéJedna z příloh časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic, č. 19/2004–2020, je kopie článku historičky, archivářky, farářky a emeritní moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové, publikovaného v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry, ročník 102, 2017, č. 11, s. 1, ze dne 5. dubna 2017. Věnuje se významnému výročí české i světové církevní historie. Nabízíme ho zde v plném znění:

Před 550 lety, snad na Zelený čtvrtek 26. března 1467, došlo v historii české reformace k významnému přelomu. Tehdy se ve Lhotce u Rychnova sešlo shromáždění asi šedesáti osob, které se odhodlalo k činu nedozírných následků – k volbě vlastních kněží.
Cesta k tomuto rozhodnutí byla dlouhá a nesnadná. První Bratří za neoficiálního duchovního vedení B. Řehoře zvolna dospívali k poznání, o němž probíhaly už dříve diskuse mezi valdenskými a husity táborské orientace. Pochopení zásady všeobecného kněžství, kde jediným prostředkem mezi Bohem a člověkem je pouze Ježíš Kristus a žádný jiný, patří k základům reformační teorie i praxe.
Konkretní jednání skupiny Bratří, vedených neformálním vůdcem B. Řehořem, bylo v roce 1467 nepochybně ovlivněno zejména dvěma bezprostředními impulsy. V roce 1466 byla totiž vyslovena papežská klatba nad českým voleným králem Jiřím z Poděbrad a vzápětí, právě v roce 1467, došlo v důsledku toho i k vypuknutí občanské války. Důvěra v jednání husitů s Římem byla hluboce otřesena. K tomu přistoupil i úděs z jednání olomouckého biskupa, který dal právě tehdy upálit tři roky vězněného B. Jakuba Chýlavu z Vyškova, který odepřel odvolat tvrzení, že zlý kněz neposvěcuje.
Na to Bratří v modlitebním a postním ztišení se ujistili v tom, že nastal vhodný čas k jednání. Ve Lhotce u Rychnova zvolili nejdříve 20 bratří ke správě sboru. Potom vykonali volbu kněží, přičemž sledovali biblický způsob ze Sk. 1 (doplnění kruhu apoštolů). Vybrali 9 mužů, jimž důvěřovali, a rozdali 12 lístků. Na třech z nich bylo napsáno „jest“, to je souhlas s volbou dotyčné osoby. V případě, že by kladný lístek neobdržel nikdo, byli připraveni volbu odložit. Posilou jejich záměru jim však bylo, že všechny tři kladné lístky našly své adresáty. Byli jimi: Matěj z Kunvaldu, selský syn, potom Eliáš z Chřenovic, mlynář, a konečně Tůma Přeloučský, krejčí, schopný i komunikace v latině.
Dodatečně byla ještě provedena zajímavá symbolika. Příslušník Jednoty bratrské B. Michal, vysvěcený původně ještě jako římský kněz, byl vyslán k nejstaršímu valdenskému knězi v Čechách, od něhož přijal i valdenské svěcení (o němž se Bratří domnívali, že pochází z doby předkonstantinské církve). Potom se B. Michal obojího svěcení vzdal a po volbě za bratrského kněze si vyžádal nové potvrzení od B. Matěje. Tím bylo jakékoli navázaní na formální apoštolskou posloupnost definitivně přerušeno.
Ve shromážděních církví hlásících se k české reformaci se dosti často zpívá píseň Radujme se vždy společně. Až ji budeme znovu zpívat, můžeme si připomínat, že se vztahuje právě ke vzpomenuté události.


25.12.2020

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), olomoucký biskup a kníže střední Evropy

portrét Karla z Lichtensteina VERITAS připravila jako vloženou přílohu časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic, č. 19/2004–2020, malý tisk o této historické osobnosti. Využila při tom výsledky čtyřletého historického výzkumu týmu moravských vědců, které byly prezentovány v rámci výstavy „Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcibiskupském zámku v Kroměříži v létě 2019. Výstava i dvě publikace a dokumentární film vyzněly poměrně jednoznačně jako nekritická glorifikace velmože a jeho dějinného odkazu. Ve VERITAS máme zato, že jde o osobnost přinejmenším rozporuplnou a v kontextu jeho doby i předešlého vývoje našich zemí, stejně jako s ohledem na po celé věky neměnné morální normy a principy, problematickou a vzbuzující otazníky. Tomuto tématu v širších souvislostech se proto bude věnovat (již dvakrát odložený) seminář VERITAS v Pardubicích v sobotu 20. března 2021.

Vloženou přílohu nabízíme návštěvníkům webových stránek ke stažení
  Karel z Lichtensteina (1,8 MB, Adobe® Portable Document Format)


17.11.2020

Třicetiletý zápas o prosazení záměru obnovy Mariánského sloupu

detail čtyř sousoší na původním sloupu Na jaře VERITAS sestavila přehled o úporném třicet let trvajícím zápase Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí o prosazení jejího záměru. Jde o malý tisk na 8 stránkách (rozmnoženinu) VERITAS s tímto názvem, kterou nyní zpřístupňujeme na webových stránkách historické společnosti VERITAS. Její tištěnou podobu si zájemci mohou obstarat na emailové adrese VERITAS.

Třicetiletý zápas Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze o prosazení jejího záměru
  tricetilety_zapas (296 kB, Adobe® Portable Document Format)


15.11.2020

Ustavující schůze výboru VERITAS

V termínu odloženého podzimního semináře v Pardubicích 24. října 2020 se konala ustavující schůze výboru VERITAS, zvoleného valnou hromadou 19. září 2020 v Praze Smíchově. Ustavující schůze probíhala online a byli při ní zvoleni činovníci do funkcí, které budou vykonávat po celé aktuální funkční období 2020–2024.
Moderátorem VERITAS se stal opět dr. Petr Melmuk (v této funkci pokračuje od roku 2016). Jednatelem VERITAS byl znovu zvolen Miroslav Soukup ml. (je jednatelem už od roku 2004). Za pokladníka byl určen osvědčený dosavadní pokladník a účetní Miroslav Soukup st. (funkci vykonává soustavně od roku 2011) – není členem výboru.
Všechny procesní kroky spojené s novým funkčním období byly dokončeny, zbývá podat návrh na zápis všech změn do spolkového rejstříku, k čemuž volební valná hromada pověřila jednatele VERITAS.


18.10.2020

Videozáznam z přednášky Evy Melmukové: Od Čtyř pražských článků přes Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře

Těsně před jarním nouzovým stavem přednesla emeritní moderátorka VERITAS a čestná členka výboru VERITAS, historička a archivářka doc. PhDr. Eva Melmuková přednášku o české reformaci na pražském Husově institutu teologických studií, c. p. o. Videozáznam z ní, pořízený péčí bratra Václava Klinkery a zapsaného spolku Akademie soběstačnosti, přinášíme nyní, v době dalšího nouzového stavu v ČR, jako určitou náhradu za nekonání podzimního semináře VERITAS v Pardubicích.
Zároveň představujeme oficiální YouTube kanál společnosti VERITAS, který byl právě založen a kde můžete v budoucnu očekávat další související vlogy (příspěvky).

Od Čtyř pražských článků přes Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře (E. Melmuková) (72 min, 2020)Sledovat na YouTube

17.10.2020

Odložení podzimního pardubického semináře

Vzhledem k nouzovému stavu a platnosti mimořádných opatření v ČR v nynějších dnech výbor VERITAS rozhodl o odložení semináře, který byl připravován na sobotu 24. října, na zatím ještě přesně nestanovený termín na jaře 2021.
Avizovaný program o Významu Karla z Lichtensteina pro dějiny Moravy zůstává v platnosti. Děkujeme za pochopení a přejeme všem členům i příznivcům pevné zdraví.


10.10.2020

Volební valná hromada 19. září 2020

Ve velmi komorním počtu se v sobotu 19. září sešla volební valná hromada VERITAS na obvyklém místě, sálku v zadním traktu sborového domu sboru ČCE v Praze Smíchově. Několik nepřítomných členů projevilo zájem o online přenos přes počítač. Technicky se spojení podařilo a přenos jim umožnil nejen sledovat, co se projednává a jak dopadly např. volby, nýbrž se díky němu mohli tito členové (včetně jednoho ze zahraničí) dokonce i zapojit do diskuze.
Jsme rádi, že se valná hromada mohla platně uskutečnit i přes počínající anti-covidová opatření platná v Praze. Zářijový termín byl náhradou za obvyklý květen, kdy byla podobná setkání zakázána. Výboru, náhradníkům (a také jmenovaným vedoucím místních odborů) letos doběhlo funkční období. Rádi oznamujeme, že z volby vyšel výbor v mírně obměněné podobě. Bude ve volebním období 2020-2024 pracovat v tomto složení: Ladislav Dlouhý, Petr Melmuk, Věra Pešková, Miroslav Soukup ml. a Žofie Vobrová. Za náhradníky výboru byli zvoleni: Marta Bartušková, Jan Dlask a Zdeněk Zacpal. Ustavující schůze nového výboru zatím neproběhla, proto rozdělení funkcí moderátora, jednatele i pokladníka je nezměněné.
Přinášíme několik dokumentárních fotografií pořízených Ž. Vobrovou k dokreslení atmosféry na valné schůzi. Je z nich patrné, že přítomní členové byli sice „pod rouškami“, nikoliv ale „podroušení“ :-)


6.9.2020

Záznam z promítání ve Velké Lhotě 6. července 2020

Ve výroční den mistra Jana Husa se ve Velké Lhotě u Dačic i letos konala připomínka na téma: Od Mistra Jana Husa ke Čtyřem článkům pražským z r. 1420 (600. jubileum). Po přednášce v horním kostele, provázeném hudbou památkově chráněných varhan, a vernisáži nové výstavy v bývalé márnici, se část účastníků přesunula na horní faru, kde bylo připraveno (Žofie Vobrová) promítání nazvané „Významné mezníky české reformace“, které provázel komentář (Eva Melmuková).
Kromě audiozáznamu bylo promítání natáčeno i videokamerou (Richard David). Odkaz na záznam rádi zveřejňujeme. Díky patří všem aktérům jmenovaným v závorkách.

Významné mezníky české reformace (25 min, 2020)Sledovat na YouTube

6.6.2020

Mediální reakce na novostavbu repliky staroměstského Mariánského sloupu

Staroměstská erekce. Smíření nikomu nevnutíte, ani sloupem Článek s tímto titulkem otiskly Lidové noviny v pátek 5. června 2020 v rubrice Názory na s. 10. Jeho autorem je Martin Zvěřina. Text článku v digitální podobě na webu Lidovky.cz

Mariánský sloup, nebo maketa z OBI? Amatérská napodobenina bude zbytečně štěpit společnost – tak nazvala svůj komentář ze stejného data pro komentářový web A2larm kulturního čtrnáctideníku A2 Apolena Rychlíková. I na jeho text zde odkazujeme.

Oba autoři mj. zmiňují zvláštní a velmi nestandardní okolnosti, jakými byla novostavba sloupu politicky prosazena – vnucena na náměstí, které je národní kulturní památkou. Také alarmující selhání úředníků a nerespektování a nenaplnění usnesení ze září roku 2017. Výhrady mají samozřejmě především k stoupenci proklamované funkci takového památníku: že bude symbolem dějinného smíření v českém národě. A ani jeden z nich takovému pokrytectví nevěří.


29.4.2020

Sloup národní tragédie a křesťanské hanby

27. dubna 2020 byl na zpravodajském serveru ChristNet.cz publikován odborný článek k novostavbě Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze z pera promované historičky Edity Štěříkové, autorky mnoha monografií o exulantech.
Nabízíme ho k přečtení na tomto odkaze.


12.4.2020

Text přednášky Mgr. Miroslava Soukupa z mezinárodní konference v Plzni

7. ledna 2020 VERITAS spolupořádala v rámci Sítě mezi kontinenty (společného projektu Presbyterní církve Koreje a Historické společnosti VERITAS) ve Středoevropském centru misiologických studií v Němejcově ulici v Plzni mezinárodní konferenci „Svědectví (včetně případného mučednictví) jako misie křesťanů“.
Jednatel VERITAS Mgr. Miroslav Soukup na ní v angličtině přednesl příspěvek k tématu konference z pohledu křesťanů ze skryté církve české reformace v předtoleranční době.
Text je na stránkách VERITAS nyní v době nařízené karantény přístupný pro všechny zájemce v českém (a po přepnutí vpravo nahoře) i v anglickém jazyce

Svědectví jako misie křesťanů ve skryté církvi české reformace
  plzen2020_Soukup_cz (155 kB, Adobe® Portable Document Format)


4.4.2020

Online verze filmu Stopami tichých v zemi ke shlédnutí na YouTube

V době nařízené domácí karantény přinášíme všem zájemcům i nabídku na sledování krátkého videa natočeného ve společnosti K-video v roce 2001 pro Farní sbor Českobratrské církve v Telči.
Před téměř 20 lety vznikl pro tehdejší unii farních sborů Telč a Velká Lhota u Dačic snímek o reformačních dějinách na jihu Vysočiny, tedy na Dačicku, Telčsku a Velkolhotecku. Přináší informace o předcích dnešních evangelíků, žijících v této oblasti. Připravena byla i verze předabovaná do němčiny. Péčí člena VERITAS Richarda Davida (vedoucího Místního odboru VERITAS v Telči a Velké Lhotě u Dačic) byl digitalizovaný film v obou jazykových verzích zpřístupněn veřejnosti na YouTube. O Velikonocích 2020 byly filmy doplněny anglickými titulky. Doufáme, že bude pro návštěvníky webových stránek VERITAS zajímavý a podnětný.

Stopami tichých v zemi (česky s volitelně anglickými titulky, 15 min, 2001)Sledovat film na YouTube
Auf Der Spuren Der „Stillenim Lande“ (německy s volitelně anglickými titulky, 15 min, 2001)Sledovat film na YouTube

26.3.2020

Odložení semináře VERITAS pro učitele a další zájemce

původně naplánovaného na sobotu 28. 3. 2020 do Pardubic

Výbor VERITAS v důsledku platných mimořádných vládních opatření odložil konání semináře pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, který byl připravován na 28. března 2020 v prostorách sboru ČCE v Pardubicích v ulici Sladkovského. Odklad je prozatím na neurčito, po skončení karanténních opatření bude vyhledán náhradní termín, popř. seminář v krajním případě i zcela zrušen bez náhrady. Děkujeme za pochopení.

Jako jistou kompenzaci za odložený seminář nabízíme všem zájemcům o VERITAS audiozáznamy z našich akcí v roce 2017. Můžete si je stáhnout, rozbalit a poslechnout, kdykoliv budete chtít. Většina souborů je ke stažení jako ZIP archiv. Pokud si s tímto formátem webový prohlížeč sám neporadí ani tento formát nedokážete otevřít ve svém počítači, použijte např. online zdarma a v češtině běžící službu Otevřito.cz.

E. Melmuková: Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě (MP3 audiozáznam z jarního semináře v Pardubicích v roce 2017, přednáška a následná diskuse)
  Proměna civilizací.zip (50 MB, kompresní formát ZIP)

Záznam referátů a zpráv z valné hromady VERITAS v květnu 2017 v Praze Smíchově (MP3 audiozáznam, čtyři kratší příspěvky)
  Valná hromada.zip (55 MB, kompresní formát ZIP)

Slavnost k výročí mistra Jana Husa s připomínkou zpěvníků a kancionálů (MP3 audiozáznam z Velké Lhoty u Dačic ze 6. července 2017)
  Z čeho zpívali naši předkové.mp3 (41 MB, audioformát MP3)

J. Dlask: Historie a současnost severského protestantismu (MP3 audiozáznam z podzimního semináře v Pardubicích v roce 2017, přednáška a následná diskuse)
  Severský protestantismus.zip (62 MB, kompresní formát ZIP)

Vernisáž výstavy Evangelíci na Neratovicku se stejnojmennou přednáškou E. Melmukové (MP3 audiozáznam z Neratovic 3. listopadu 2017, sedm různě dlouhých stop)
  vernisáž.zip (31 MB, kompresní formát ZIP)

Causa Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v dokumentech (MP3 audiozáznam z tiskové konference 8. listopadu 2017 na Praze Smíchově, osm různě dlouhých stop)
  Causa mariánský sloup.zip (40 MB, kompresní formát ZIP)


25.3.2020

Nahrávky mluveného slova z proběhlých akcí VERITAS

Historická společnost VERITAS nově nabízí k odběru nahrávky (především audiozáznamy) mluveného slova, pořízené amatérsky na diktafon při svých proběhlých akcích. Zprostředkovává tak jejich obsah i těm zájemcům, kteří se z různých osobních, zdravotních, časových, místních či jiných důvodů nemohli konkrétní akce zúčastnit osobně. Popřípadě jsou k dispozici i pro ty účastníky akcí, kteří si chtějí některé myšlenky z akcí VERITAS připomenout znovu a s odstupem opět promyslit. Nahrávky jsou zasílány na základě vyplněného objednávkového formuláře, který obsahuje vysvětlení všech možností, formátů a variant. Nahrávky jsou doručovány na optických discích (CD, DVD) za jednotnou cenu 25 Kč/kus. Seznam nahrávek se bude rozšiřovat nejen o záznamy z budoucích akcí, ale přibudou i vybrané digitalizované nahrávky z dřívějších let. Platný aktuální seznam je součástí objednávkového formuláře.

Objednávkový formulář nahrávek doplněný nově o stopy pořízené v roce 2017
  nahravky.pdf (78 kB, Adobe® Portable Document Format)


15.2.2020

Aktuálnost problematiky tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v 21. století

Shrnutí sestavila VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.

V čem spočívá aktuálnost dané problematiky? V odpovědi na tuto otázku necháváme vědomě stranou problematiku umělecko-historickou, památkářskou, respektive teologickou (k těm nechť se kvalifikovaně a seriózně vyjadřují další odborníci), abychom mohli historický vzkaz 17. století předat stručně, ale srozumitelně potomkům o 400 let mladším.

Především je nutno pochopit, že zápas konfesí (vyznání) byl v tomto případě jednoznačně bojem politickým. Ten se nemohl v 17. století projevit jinak než v rámci církevních organizací prostě proto, že člověk mimo ně nemohl právně existovat, pokud nebyl Žid – pak ovšem neměl stálou právní ochranu.

České království hlásící se z více než 80 % k reformačním (evangelickým, protestantským) církvím, bylo od roku 1526 spravováno panovníky z rodu Habsburků, kteří aktivně podporovali církev katolickou (správně římskokatolickou, protože označení „katolický“ = „obecný“ na sebe vztahují všechny církve). Habsburkové se systematicky snažili, v součinnosti zejména s jezuitským řádem, podporovat pronikání katolického vlivu do vládních struktur, školství, kultury i osobních a příbuzenských vztahů. I za těchto podmínek došlo v Českém království v roce 1609 k zákonnému zajištění svobody svědomí (tehdy vyjádřené jako svoboda vyznání) pro každého jednotlivce bez ohledu na jeho postavení ve společnosti. Šlo o Majestát Rudolfův, první zákon zajišťující v Evropě jedno ze základních lidských práv.

Tento Majestát byl opakovaně porušován (někteří představitelé katolické strany jej hned na počátku odmítli podepsat); nakonec došlo k revolučnímu zvratu, místo habsburského panovníka byl zvolen Fridrich Falcký, hlavně však byla smluvně vytvořena Česká konfederace, která znamenala svazek pěti zemí Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice), k nimž přistoupily tedy ještě Dolní i Horní Rakousy a nakonec i Uhry. Tento svazek byl řízen ústavou s protodemokratickými rysy, který předpokládal krále voleného, nikoli dědičného. Konfederace prohlášená 31. 7. 1619 neměla dlouhého trvání, další vývoj přerušila bitva na Bílé Hoře 8. 11. 1620; v důsledku toho nastal hluboký zvrat poměrů. Zneplatněny byly nejen nová česká ústava, ale i Majestát Rudolfův; vše nahradilo Obnovené zřízení zemské (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu), které mj. zrušilo i svobodu vyznání a přikázalo pouze jediné vyznání římskokatolické.

Během třicetileté války nebylo ještě s konečnou platností rozhodnuto o dalším vývoji, situaci zpečetil teprve Vestfálský mír roku 1648. V té době velmi záleželo na tom, kdo ovládne radnice hlavních měst Čech a Moravy – Prahy a Brna. V obou případech byly radnice zachovány habsburskému státu a Obnovené zřízení zemské ovládlo s definitivní platností obě země. Zásada svobody svědomí byla překryta totalitním nárokem, kterému se měl každý jednotlivec ve všem bezpodmínečně podřídit.

Jako důraznou připomínku této skutečnosti dal postavit císař Ferdinand III. (ne obyvatelé města) v roce 1650 tzv. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho vzorem byl zejména Mariánský sloup v Mnichově z roku 1638, kde bělohorský vítěz bavorský vévoda Maxmilián děkuje Panně Marii za tehdejší vítězství, kdy pod jejím vedením byly zachráněny král, království, vláda, země a náboženství. Stejně děkuje i Ferdinand III. za záchranu města (Prahy).

Podrobně pak celou situaci a význam sloupu probírá v roce 1661 příští pražský arcibiskup Bedřich z Valdštejna. Smysl a poslání sloupu lze současným jazykem nejlépe ve vší stručnosti vyjádřit takto: Marie bojovnice, drtící všechno zlo včetně lidských nepřátel – heretiků, je středem celé Evropy; zdraví ji svatí patroni všech národů a klaní se jí obyvatelé všech končin (včetně těch, kde v té době žili protestanté a pravoslavní). Marie vede světskou moc církve, od ní mají králové svá pověření. Oč jiní musí teprve usilovat, (císař) Leopold už má dědičně, protože jeho otec zbudoval tento její pomník v srdci Evropy. Tolik svědectví nepopiratelného soudobého dokumentu.

V dalších staletích se vyvíjel dvojí vztah ke sloupu: jednak monument hrdinné obrany před švédskou soldateskou (všechny tehdejší armády byly žoldnéřské a kořistily, Švédy nevyjímaje) a symbol ochrany Panny Marie před veškerým zlem včetně kacířů, jednak místo nejhlubšího ponížení odkazu české reformace a výsměch snahám o společnost založenou na vzájemném respektu.

Nová Československá republika chtěla navázat na tradici Majestátu Rudolfova a České konfederace, ne na tradici Obnoveného zřízení zemského. Sloup byl bohužel představitelem druhé alternativy. Způsob jeho odstranění jistě nebyl kulturním činem, je však pochopitelný v daném kontextu.

Dnešní aktuálnost celé problematiky souvisí s nesmírně vážným rozhodnutím, znovu jako v roce 1918: Majestát Rudolfův a Česká konfederace, svoboda svědomí a vzájemný respekt, nebo Obnovené zřízení zemské, tedy nikoli svobodní občané, ale manipulovaní jedinci?

Otázka zní: na co vlastně po sto letech navazujeme? Nevracíme se ve skutečnosti zpět, do doby, kdy sloup jako symbol a výzva ještě stál? Úporné úsilí a prosazování reálné existence napodobeniny sloupu právě na Staroměstském náměstí bez jakéhokoli ohledu na veškeré argumenty, které odpůrci postavení sloupu uvádějí a které nebyly vyvráceny, svědčí o něčem neblahém…

Poznámka: Základní fakta lze snadno nalézt v širokém spektru historické literatury, zde upozorňujeme pouze na dvě nově zpracovávané oblasti, které si zaslouží hlubší pozornosti a prostudování:

1. Česká konfederace se připomíná v stejnojmenné publikaci (malém tisku) Historické společnosti VERITAS z roku 2019. Otázkou České konfederace se systematicky zabývají zejména pracovníci Právnické fakulty Západočeské univerzity z Plzně.

2. Tzv. Valdštejnská teze se podrobně rozebírá v publikaci (malém tisku) Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (2017). Ta je poněkud níže na této stránce k dispozici.


13.10.2019

Martinská deklarace

Mgr. Martin Fajmon

Přednáška historika, archiváře a člen VERITAS Mgr. Martina Fajmona z čtyřicátého osmého semináře v Pardubicích ze dne 27. října 2018 o okolnostech připojení Slovenska do právě vznikající Československé republiky byla připravena pro výročí 100 let od založení Československa roku 1918.

Text přednášky ke stažení a vytištění
  martinska_deklaracia.pdf (332 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.6.2019

Pozvánka na slavnostní vernisáž výstavy v nově otevřeném Muzeu české reformace ve Velké Lhotě u Dačic


1.4.2018

Ivan Dérer – právník, politik a publicista

Mgr. Martin Fajmon

Přednáška historika, archiváře a člen VERITAS Mgr. Martina Fajmona z čtyřicátého sedmého semináře v Pardubicích ze dne 24. března 2018 přibližuje poněkud pozapomenutou historickou osobnost Ivana Dérera jakožto právníka, politika a publicistu. Textem o jednom z autorů a signatářů Martinské deklarace, stoupenci TGM a zastánci ideje čechoslovakismu, chceme originálně obohatit letošní výročí 100 let od založení Československa roku 1918.

Text přednášky ke stažení a vytištění
  ivan_derer.pdf (159 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.12.2017

Materiály z tiskové konference

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech

Jan Bedřich z Valdštejna VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, uspořádala 8. listopadu 2017 tiskovou konferenci spojenou s představením nové publikace (brožury) s názvem Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech. Tuto brožuru i s její přílohou ve formátu A3 (obojí v tiskové kvalitě) zde přinášíme ke stažení. Stáhnout a pustit si můžete i prezentaci, která byla při tiskové konferenci puštěná ve stále se opakující smyčce. Během tří minut se z ní dozvíte vše podstatné z brožury i přílohy (doporučujeme stáhnout buď v .odp nebo .ppt formátu a otevřít přímo v příslušném programu – ve webovém prohlížeči nefunguje korektně).

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (brožura)
  brožuraCausa.pdf (3 MB, Adobe® Portable Document Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (vložená A3 příloha)
  A3příloha.pdf (40 MB, Adobe® Portable Document Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (prezentace)
  valdštejnská_teze.odp (23 MB, Open Document Presentations Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (prezentace)
  valdštejnská_teze.ppt (23 MB, Microsoft® PowerPoint® Presentation Format)


3.9.2017

Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu

sloup na rytině

VIDEOZÁZNAM Z TISKOVÉ KONFERENCE NA Videozáznam na YouTube

Ve věci stavby v roce 1918 strženého tzv. mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bylo již vydáno územní rozhodnutí. Petici občanů volajících po zabránění znovuvztyčení sloupu, podepsalo více než tisíc signatářů. Byla odevzdána Magistrátu Hl. města Prahy a jeho Zastupitelstvo se tímto podáním bude zabývat na svém zasedání dne 14. září 2017. Odpůrci sloupu pořádají 7. září 2017 v Kostele knížete Václava na Zderaze na Novém Městě (GPS souřadnice) od 11.00 hodin tiskovou konferenci „KDO PROSAZUJE SLOUP TOTALITY?!“, kde médiím vysvětlí problematičnost reerekce sloupu a předloží argumenty proti ní.

Souběžně se sbírají podpisy i na protestní petici v elektronické podobě. Její autor David Loula poskytl rozhovor o sloupu DVTV (možno shlédnout). Můžete ji porovnat s reportáží veřejnoprávní televize (shlédnout). Problematika sloupu, který považujeme především za politický symbol z doby pobělohorské, znázorňující oslavu násilné rekatolizace v té době, má na našem webu svou samostatnou stránku.

Moderátor VERITAS dr. Petr Melmuk byl při jednání na Úřadu Městské části Prahy 1 osobně přítomen a předložil argumenty, které ve stručnosti shrnuje i naše písemné vyjádření ke stavebnímu řízení z 24. dubna 2017, kde zmiňujeme rozpor mezi ideovou symbolikou sloupu a Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

Pozvánka pro tisk
  tiskova_konference_sloup_pozvanka.pdf (400 kB, Adobe® Portable Document Format)


21.7.2017

Nové vydání sborníku Evangelíci na obzoru

S radostí oznamujeme, že práce na přípravě druhého, doplněného a revidovaného, vydání již úplně rozebraného sborníku Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě (1. svazek: ISBN 80-85942-10-0) byly dokončeny. Reedice se ujalo neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně, kterému v poslední době už vděčíme i za vydání dvou publikací emeritní moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Ta také zůstává hlavní editorkou sborníku. Evangelíci vychází podruhé už ne v sešitové podobě, nýbrž v jednom svazku a knižní vazbě. Kniha obsahuje novou předmluvu a dovětek, v němž je shrnut a zhodnocen pokrok a posun v bádání během dvacetiletého období od prvního vydání v letech 1995-1996. Distribuce do prodeje se očekává na podzim roku 2017. Níže je k dispozici leták z něhož se dozvídáme, že ti, kteří si sborník objednají předem v nakladatelství, ušetří 20 % jeho ceny. Pokud chcete rozšíření knihy pomoci, můžete si jej stáhnout, vytisknout a vyvěsit tam, kde si ho potenciální zájemci snadno povšimnou.

Leták 2. vydání Evangelíků

Leták 2. vydání Evangelíků ke stažení
  evangelici_a5_v2_1.jpg (586 kB, JPEG File Interchange Format)


18.6.2017

Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze

Stručný přehled vývoje těchto shromáždění od 90. let 20. století do roku 2013

Poprava 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze Před dalším výročím staroměstské popravy zveřejňujeme na webu VERITAS publikaci vydanou v roce 2016, která je v internetovém prostředí jediným dostupným zdrojem informací o počátcích této již tradiční pietní akce, spojené se Společností Jana Jesenia.

Najdete ji v sekci Publikace. Pietní shromáždění (a také události datované 21. června 1621) má na našem webu samozřejmě i svou samostatnou stránku.


7.5.2017

Výstava: Česká reformace v evropském kontextu instalovaná ve Velké Lhotě u Dačic je nyní on-line k prohlédnutí také na vašem počítači odkudkoli na planetě…


Nová vydání knih Evy Melmukové

Kniha: Eva Melmuková — Patent zvaný toleranční Kniha: Eva Melmuková — Setkání po dvou staletích Spřátelené neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně vydalo v poslední době dvě publikace moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Jde o druhé doplněné vydání rozebrané monografie Patent zvaný toleranční (první vydání vyšlo v Mladé frontě v edici Kolumbus roku 1999), základní monografie k tomuto zlomovému bodu českých církevních dějin. Druhé vydání (k 230. výročí tolerančního patentu) je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky a také původní předmluvu a doslov, které nemohly být v prvním vydání otištěny. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 299 Kč).

Druhou publikací je první knižní vydání Setkání po dvou staletích. Obsahuje vyprávění o osudech konkrétních osob rané toleranční doby z oblasti okolí Velké Lhoty u Dačic psané formou fiktivních rozhovorů, ovšem na základě podrobného studia archivních pramenů. Rozhovory původně vycházely v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry v období 200. výročí tolerančního patentu a následně byly jako cyklostylovaná nesvázaná vnitrocírkevní příručka Synodní rady ČCE distribuována na sbory této církve jako námět ke zkoumání dějin tolerančních sborů. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 149 Kč).


Oznámení – inzerát

Historická společnost VERITAS se obrací na širokou obec příznivců své činnosti s prosbou o pomoc při překládání z francouzského jazyka do češtiny. Jde o zamýšlené překlady sborníků z Konferencí evropských protestantských muzeí, kterých se členové VERITAS (jako jediní zástupci České republiky) pravidelně účastní již více než deset let. Jejich pořádající organizace – Historická společnost francouzského protestantismu (Société de l'Histoire du Protestantisme Français) – vydává z každého ročníku konference sborník ve francouzštině. Dlouho plánovaným záměrem VERITAS je překlad alespoň těch nejzávažnějších příspěvků do češtiny. Záměr komplikuje především nemožnost překladatelské práce finančně odměnit. Osobně zainteresovaní frankofonní zájemci o tuto práci, kteří by tím rádi pomohli dobré věci a zároveň rozšiřovali svůj rozhled, se mohou kdykoliv obrátit na naši společnost například e-mailem. Děkujeme za pochopení.


Máte už doma tuto unikátní mapu?

Náhled knihy: Památná místa české reformace
Places of the czech reformation
Stätten der tschechischen reformation
Monuments de la reforme tcheque

  • Jedná se o unikátní pomůcku pro cestování za památnými místy vztahujícími se k české reformaci v České republice.
  • Na složeném listu formátu A2 naleznete přehlednou mapu všech 36 zmiňovaných míst s jejich stručným popisem.
  • V Praze mapa upozorňuje na dalších 18 lokalit významných z hlediska české reformace. Nechybí ani schéma jejich polohy.
  • V úvodu je zmíněn stručný pohled do historie shrnující základní údaje o historickém vývoji české reformace a jejím zařazením do širších evropských souvislostí.
  • Doplněno černobílými ilustracemi některých popisovaných míst.
  • Přehledné čtyřjazyčné provedení (česky, anglicky, německy, francouzsky) – ideální dárek nejen pro vaše přátele z ciziny.
  • Mapu vydala společnost VERITAS v Pardubicích v roce 1995.
  • Příhodná cena: 25 Kč/€1/US $1 + poštovné
  • Mapu si můžete objednat na adrese společnosti VERITAS.
  • Lze odebrat i více exemplářů.

Věnujte svou pozornost sekci Spolupráce » Kruh českých duchovních tradic.
Tato sekce shrnuje výsledky více než dvacetiletého rozhovoru mezi příslušníky různých denominací.
Jaké tradice spojují křesťany různých vyznání v České republice?

Viděli jste už sekci Stanoviska a názory?
Přináší odpovědi na některé aktuální a kontroverzní otázky dneška.


Nevíte kam dál? Podívejte se na náš aktuální kalendář akcí.