Bibliografie k dějinám církví české reformace

V této sekci stránek by se měla v budoucnu nalézat funkční bibliografická příručka, která by dokázala pomoci badatelům zaměřujícím se na určité epochy v rámci dějin české reformace zjistit, co o daném problému bylo již napsáno a publikováno. Měl by to být průběžně aktualizovaný a logicky utříděný seznam co možná největšího počtu knižních titulů a odborných článků popisujících fenomén české reformace v různých časových obdobích i regionálních souvislostech.

Sestavení takové bibliografie si vyžádá velké a časově velice náročné úsilí. Prozatím nabízíme alespoň digitální verzi příručky, která měla ve své době ambice se něčím podobným (ovšem poněkud úžeji zaměřeným) stát. V dnešní době v ní samozřejmě řada nových titulů chybí, přesto se domníváme, že by mohla prozatímně naši zamýšlenou bibliografii omezeně suplovat.

Pomůcka ke studiu historie Českobratrské církve evangelické a jejích sborů. Příručka Synodní rady Českobratrské církve evangelické, Praha 1982.

Bibliografická příručka ke stažení
  biblio.pdf (177 kB, Adobe® Portable Document Format)