Kalendárium 2016

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2016

1416 600. výročí smrti Jeronýma pražského na hranici v Kostnici
1561 450. výročí zformulování 2. helvetské konfese

Leden

2. 1. 1936 † Jindřich Vančura, historik, překladatel díla E. Denise
4. 1. 1846 * Jan Karafiát, reformovaný farář, autor Broučků
10. 1. 1896 vyšlo první číslo Reformovaných listů Jana Karafiáta
20. 1. 1906 založena Česká strana pokroková (vedená TGM)
22. 1. 1536 poprava münsterských novokřtěnců
24. 1. 1946 vypraven první transport sudetských Němců z ČSR

Únor

3. 2. 1416 krejčí Pierre de Perath upálen v Lille (husitský mučedník)
4. 2. 1906 * Dietrich Bonhoeffer, německý teolog
6. 2. 1426 sjezd táborské strany v Písku
8. 2. 1606 † Zachariáš Ariston, autor poznámek v Bibli kralické
14. 2. 1956 zahájen 20. sjezd KSSS, kde byly odhaleny Stalinovy zločiny
15. 2. 1976 † Přemysl Pitter, kazatel, pedagog, sociální pracovník
18. 2. 1546 † Martin Luther, teolog a reformátor
19. 2. 1946 zahájeno ekumenické setkání křesťanských církví v Ženevě
22. 2. 1966 † Stanislav Čapek, farář a senior v Praze
24. 2. 1926 † František Kozák, bohoslovec
25. 2. 1536 † Berchtold Haller, reformátor města Bern

Březen

1. 3. 1516 v Basileji dokončen tisk 1. vydání Nového zákona v řečtině (editoval Erasmus Rotterdamský)
1. 3. 1756 pro české exulanty založen sbor v Berlíně-Rixdorfu (dnes čtvrť Neukölln)
1. 3. 1946 Václav Vančura zvolen prvním biskupem obnovené Jednoty bratrské v čs. zemích, vysvěcen 20. 7. 1946
2. 3. 1791 † John Wesley, zakladatel metodismu
8. 3. 1596 † Zachariáš Solín, bratrský kněz v Kralicích, tiskař bible kralické
19. 3. 1656 † Georg Calixtus, luterský teolog
21. 3. 1556 upálen Thomas Cranmer, anglikánský arcibiskup
29. 3. 1976 soud s Plastic People of the Universe

Duben

6. 4. 1966 † Heinrich Emil Brunner, švýcarský profesor bohosloví
8. 4. 1556 jezuité povoláni do Čech (kolej Klementinum v Praze)
9. 4. 1836 založena severoněmecká misie
26. 4. 1616 J. A. Komenský vysvěcen na kněze Jednoty bratrské
29. 4. 1656 požár v Lešně, Komenskému shořela knihovna

Květen

10. 5. 1886 * Karl Barth, švýcarský a německý teolog
14. 5. 1316 * Karel IV., český král a císař římský, „otec vlasti“
21. 5. 1496 oddělení malé stránky Jednoty bratrské
22. 5. 1576 znovuotevřen mladoboleslavský „sbor“ Jednoty bratrské za přítomnosti 15000 účastníků
25. 5. 1741 † biskup Daniel Ernst Jablonský, který přenesl starobratrské biskupství na obnovenou Jednotu bratrskou (ochranovskou)
26. 5. 1876 † František Palacký, historik a politik, „otec národa“
30. 5. 1416 mistr Jeroným Pražský upálen v Kostnici

Červen

5. 6. 1566 † Václav Solín, kněz Jednoty bratrské v Třebíči, tiskař (Šamotulský kancionál)
16. 6. 1426 vítězství husitů nad vojskem Sasů u Ústí n/L
17. 6. 1566 uveřejněna 2. helvetská konfese (Helvetica posterior)
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
22. 6. 1786 zbořena Betlémská kaple v Praze

Červenec

1. 7. 1866 * Václav Flajšhans, filolog, historik, vydavatel spisů MJH
5. 7. 1436 basilejská kompaktáta vyhlášena v Jihlavě zemským zákonem
6. 7. 1415 mistr Jan Hus upálen v Kostnici
11. 7. 1856 † Josef Kajetán Tyl, spisovatel, dramatik, autor slov státní hymny
12. 7. 1536 † Erasmus Rotterdamský, filozof, teolog, humanista
29. 7. 1856 † Karel Havlíček Borovský, spisovatel, novinář, politik
30. 7. 1976 † Rudolf Bultmann, německý novozákoník

Srpen

4. 8. 1306 vymření Přemyslovců po meči (vražda Václava III.)
6. 8. 1946 † Josef Theodor Müller, historik Jednoty bratrské
5. 8. 1536 Jan Kalvín přišel do Ženevy
10. 8. 1536 * Kaspar Olevianus, reformovaný teolog
24. 8. 1566 * Matyáš Borbonius, lékař a pobělohorský exulant
24. 8. 1566 * Abraham Scultetus, reformovaný teolog proslulý netolerantní „očistou“ chrámu sv. Víta v Praze
29. 8. 1526 † Ludvík Jagellonský, český a uherský král, u Moháče

Září

18. 9. 1961 † Dag Hjalmar Hammarskjöld, diplomat, tajemník OSN
25. 9. 1846 * Otakar Červinka, vlastenecký básník

Říjen

9. 10. 1636 † Karel starší ze Žerotína, politik, ochránce J. bratrské
23. 10. 1456 † sv. Jan Kapistrán, františkánský mnich, kazatel a misionář, protivník husitů a papežský plnomocník pro Čechy
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

11. 11. 1491 * Martin Bucer, reformátor ve Štrasburku
15. 11. 1816 † Jan František Vavák, římskokatolický písmák
16. 11. 1741 Ježíš prohlášen Vrchním starším Jednoty bratrské
21. 11. 1976 † Otto Rutrle, teolog Církve československé husitské
29. 11. 1966 † Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta, zakladatelka Čsl. červeného kříže

Prosinec

17. 12. 1916 zavražděn Rasputin, ruský mnich, mystik, předzvěst konce carské monarchie v Rusku
23. 12. 1466 Jiří z Poděbrad zbaven papežem královské hodnosti
27. 12. 1566 * Ján Jesenský, lékař, rektor, politik
27. 12. 1846 * Zikmund Winter, spisovatel, historik a učitel

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2016.pdf (56 kB, Adobe® Portable Document Format)