Aktuality

30.6.2024

Husova tradice u Studánky Páně na Javořici

Studánka Páně 2024 Výbor VERITAS zve všechny příznivce dějin české reformace na 1. ročník vzpomínkového setkání u Studánky Páně pod vrchem Javořice. V pátek 5. července 2024 od 14 hodin zahájíme setkání čtením z Bible. Následovat budou společně zpívané duchovní písně a dojde také na vyprávění příběhů těch, kteří žili před námi.

Ke Studánce Páně vede několik pěších nebo cyklistických značených tras. Pro účastníky je dojednáno povolení ke vjezdu ke Studánce Páně od Řásné vlastním automobilem za předpokladu, že zájemci předem nahlásí registrační značku svého vozidla Lesům České republiky, s. p., v Telči.

  Pozvánka ke stažení a vytištění: studanka-pane-2024.pdf (213 kB, Adobe® Portable Document Format)


30.6.2024

Výroční den upálení mistra Jana Husa (†1415)

Pozvánka Historická společnost VERITAS pořádá společně se Spolkem přátel Muzea české reformace v den státního svátku 6. července 2024 ve Velké Lhotě u Dačic připomínku upálení mistra Jana Husa (†1415).
Od 9.30 hodin zazní v horním kostele Husova slova jeho Listu z roku 1412, obsahující odvolání se ke Kristu. Dále bude přiblížena Role žen ve společenství tajných evangelíků v předtoleranční době. Program doprovodí památkově chráněné varhany, které rozezní varhanice MgA. Jitka Čudlá.
V nedaleké bývalé márnici je k výročí narození významného muzikologa prof. Roberta Smetany po celé léto přístupná výstava, stálé expozice jsou v lodi kostela i na jeho kruchtě. Zveme k návštěvě.


28.4.2024

Řádná volební valná hromada VERITAS 2024

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou volební valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 11. května 2024 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Výborem navržený program: zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní a revizní za rok 2023, rozpočet na rok 2024, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv, volba členů výboru na období 2024–2028 a jejich náhradníků, otázka budoucnosti místních odborů VERITAS, volné návrhy. V odpoledním bloku odezní hlavní poslechové téma: Mezinárodní muzeum reformace v Ženevě.

K účasti na valné hromadě jsou zváni všichni zájemci (tedy i nečlenové VERITAS). Drobné občerstvení zajištěno. K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 
Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce

  valna-hrom2024-plna-moc.pdf (78 kB, Adobe® Portable Document Format)


25.12.2023

Jan Dlask obětí střelby na Filozofické fakultě UK v Praze

Jan DlaskS bolestí v srdcích vzpomínáme na člena VERITAS a dlouholetého náhradníka jejího výboru Mgr. Jana Dlaska, Ph.D. (1973-2023), z Pardubic. Do naší historické společnosti vstoupil v roce 2007, přestože církevní dějiny ani česká reformace nebyly jeho hlavním profesním zájmem. Vystudoval finštinu a švédštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se od roku 2002 stala jeho pracovištěm a nakonec, žel, i místem, kde tragicky zemřel jako jedna z obětí masové vraždy 21. prosince 2023.

Na oddělení Finských studií (Ústav germánských studií FF UK) pracoval dr. Dlask jako odborný asistent se specializací na finskošvédskou literaturu (tzn. švédskojazyčnou literární tvorbu ve Finsku) a literární sociologii. Studentům přednášel také současnou finskou literaturu a její dějiny. Vedl bakalářské a diplomové práce svých studentů. Mimo to se věnoval překladatelství, působil jako editor nebo autor odborných článků o severské literatuře a samozřejmě sledoval finskou literaturu na české literární scéně. Filologie a literární věda, potažmo celá akademická obec, v něm přišly o zapáleného experta v poměrně úzkém oboru finských studií v Česku.

Jan Dlask byl pravidelným účastníkem pardubických jarních a podzimních seminářů pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, kterých VERITAS uspořádala už více než padesát. Přestože tato oblast zájmu byla pro něj jen koníčkem, nezapomeneme na jeho odborné dotazy, diskuzní příspěvky ani na vždy kultivovaný slovní projev a klidnou a přátelskou povahu. Při 46. semináři, který se konal 21. října 2017, jsme si ho pozvali i jako hosta, aby nám předestřel průnik mezi svým profesním zaměřením a mimopracovním zájmem v přednášce Historie a současnost severského protestantismu, po níž samozřejmě odpovídal na všechny dotazy.

Na jeho památku odkazujeme na audiozáznam z této přednášky i z následné diskuse.

J. Dlask: Historie a současnost severského protestantismu (MP3 audiozáznam z podzimního semináře v Pardubicích v roce 2017, přednáška a následná diskuse)
  Severský protestantismus.zip (62 MB, kompresní formát ZIP)

Jsme vděční za jeho život i přínos nejen pro historickou společnost VERITAS. Vyjadřujeme hlubokou účast z jeho ztráty jeho mamince, přátelům i dalším blízkým.

Výbor VERITAS

Odkazy:

Heslo Jan Dlask na encyklopedii Wikipedia
Kompletní údaje o vyučujícím na webu FF UK
Nekrolog Dlaskova dlouholetého kamaráda Martina Valáška v Deníku Referendum
Zpráva o tragické smrti J. Dlaska v Pardubickém Deníku
Zpráva o tragickém úmrtí na serveru HBL.fi
Vzpomínka kolegů na tragicky zesnulé vyučující FF UK

Fotografie pořízená Bjørnem Forsbergem převzata a upravena z webu SkandinavskyDum.cz.


30.7.2023

400 let od sepsání Labyrintu ráje a srdce J. A. Komenským

LabyrintNa letošní rok připadá 400. výročí sepsání Labyrintu ráje a srdce „učitelem národů“ Janem Ámosem Komenským. Právě roku 1623 dokončil Komenský její původní rukopis (který později ještě revidoval a rozšiřoval). Jde o patrně nejznámější Komenského spis, jeho hodnota spočívá také ve vysoké lingvistické úrovni.
Připomínáme, že originální text Labyrintu je pro všechny zájemce v češtině i angličtině v plném znění k dispozici na zvláštní webové stránce www.labyrint.cz.
Pokud se dnešní generace chtějí seznámit s obsahem díla a nechtějí se nechat rozptylovat barokní češtinou, která má sice svou krásu, ale po čtyřech stoletích nemůže, než obsahovat z dnešního pohledu různé archaismy, knižní výrazy, složité větné vazby např. s přechodníky apod., mohou ke čtení zvolit Labyrint v moderním překladu do jazyka 21. století. Před 13 lety jej vydalo nakladatelství Poutníkova cesta a distribuuje ho křesťanské vydavatelství Didasko na svém eshopu.
Autorem předmluvy tohoto moderního vydání je Mgr. Robert Hart, kazatel a historik. Doslov napsal PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Muzea Komenského v Přerově, komeniolog, pedagog a dějepisec. Publikace vyšla i jako audiokniha na CD (ve formátu mp3). Načetl ji brněnský herec Vladimír Hauser, doprovod na loutnu nahrál Tomáš Najbrt. Vřele doporučujeme.


2.7.2023

Výroční den upálení mistra Jana Husa (†1415)

Pozvánka Historická společnost VERITAS pořádá společně se Spolkem přátel Muzea české reformace v den státního svátku 6. července 2023 ve Velké Lhotě u Dačic připomínku upálení mistra Jana Husa (†1415).
Od 9.30 hodin zazní v horním kostele Husova slova z jeho Listu měšťanům v Lounech. Dále budou připomenuty osudy rodiny Jamových ze Šachu v souvislosti s výročím procesu s protestanty v regionu v roce 1763. Program doprovodí památkově chráněné varhany, které rozezní varhanice Jitka Čudlá.
V nedaleké bývalé márnici je k výročím po celé léto přístupná výstava, stálé expozice jsou v lodi kostela i na jeho kruchtě. Zveme k návštěvě.


28.6.2023

Slavnostní otevření Síně Evy Melmukové v Telči
3. července 2023

Pozvánka Historická společnost VERITAS zve na slavnostní otevření Síně Evy Melmukové, zakládající členky a emeritní moderátorky VERITAS, která zemřela loni v listopadu. Síň se nachází v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce v přízemí domu č. 21. Slavnostní otevření proběhne v pondělí 3. července 2023 ve 14 hodin.


6.11.2022

Zemřela doc. PhDr. Eva Melmuková

Eva MelmukováSestra doc. PhDr. Eva Melmuková, jedna ze zakládajících členů historické společnosti VERITAS, čestná členka jejího výboru a emeritní moderátorka VERITAS, farářka, historička a archivářka, žena mnoha profesí, povolání i obdarování, zemřela 5. listopadu 2022 ve věku 90 let. Až do posledních dní ji neopustil zdravý úsudek, životní moudrost ani laskavý humor a elán.

Eva Romana Melmuková, rozená Šašecí, vystudovala evangelickou teologii, historii a archivnictví. V 60. letech 20. století přidala ještě doktorát z etnografie a folkloristiky a další odbornou maturitu. Byla jako jedna z prvních žen v Českobratrské církvi evangelické ordinována farářkou. Brzy po začátku jejího působení jakožto vikářky ve sboru ČCE na Praze-Smíchově jí byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenského povolání. Odepření možnosti působit v oboru, na nějž se připravovala a k němuž byla kvalifikovaná, bylo stanoveno na neurčito. Nakonec trvalo 29 let. V té době, kdy se také vdala za evangelického faráře ThDr. Jiřího Melmuka a společně s ním vychovala syna Petra, pracovala na různých místech, aby se ke kazatelské činnosti vrátila až jako invalidní důchodkyně po prodělané mrtvici v roce 1986. Tehdy převzal Jiří Melmuk velkolhotecký sbor a Eva Melmuková se stala farářkou v Telči. Tam působila oficiálně do konce roku 1996. Potom ovšem takřka do posledních chvil (ještě v roce 2022) vypomáhala svému synovi Petrovi v telčském sboru ČCE nejen při bohoslužbách, ale také při vedení shromáždění v týdnu, na setkáních střední generace, při výuce náboženství dětí i přípravě konfirmandů.

Teprve na prahu 90. let minulého století ji rovněž čekala krátká, ale velmi úspěšná kariéra v komunální politice ve městě Telči (které bylo roku 1991 zapsáno na seznam UNESCO) a jen o něco delší akademické působení na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se stala docentkou Katedry církevních dějin. Právě v té době stála u zrodu od počátku ekumenicky zaměřené spolupráce v historické společnosti VERITAS. I když zprvu nebyla přímo ani její moderátorkou ani jednatelkou, pracovala soustavně a neúnavně ve výboru a svou moudrostí a rozhodností nadchla mnohé další spolupracovníky; byla „motorem a také kormidlem“ činnosti VERITAS.

V 80. letech byla Eva Melmuková členkou Poradního odboru pro historická studia Synodní rady ČCE. Poradní odbor vytvořil při dvousetletém výročí tolerančního patentu (1781-1981) Komisi pro toleranční přihlášky. Při práci v této komisi Eva Melmuková se spolupracovníky na základě podrobné a srovnávací analýzy primárních a sekundárních pramenů z toleranční doby na celém území dnešního Česka odkryla a jako první spolehlivě prokázala dosud jen tušenou, legendarizovanou a také často bagatelizovanou kontinuitu předbělohorských a tolerančních církví přes období pobělohorské. Tehdy křesťané – následovníci české reformace – několik generací žili v ilegalitě a v důsledku vnějšího útlaku za první a zároveň i nejdelší totalitní nadvlády v českých dějinách v době diktátu ideového monopolu Římskokatolické církve vytvořili neinstituční, přitom ale jednotnou skrytou církev české reformace. Tímto objevem, doloženým precizním pramenným výzkumem a shrnutým do sborníku Evangelíci v rané době toleranční (1995-1996 a 2017) a monografie Patent zvaný toleranční (1999 a 2013), byly její zásluhou do značné míry přepsány dosavadní české církevní dějiny.

V roce 1992 velkolhotecký sbor ČCE dostal za farářování syna Evy Melmukové Petra zpět komunisty konfiskovanou budovu dolní fary. Jejím přičiněním byl v malé obci na jihu Českomoravské vrchoviny unikátní Evangelický toleranční areál po právu zapsán mezi kulturní památky České republiky. V pozdějších letech pro jeho záchranu neváhala použít prostředky ze svého rodinného dědictví po předcích, které restituovala.
Další z mnoha jejích iniciativ byl mezidenominační Kruh českých duchovních tradic. Plodem dlouhodobé a seriózní práce s historickými prameny a jejich interpretací v různých křesťanských směrech v ČR je kniha Hlas volajícího na poušti (2018), přinášející ojedinělý soubor společně naformulovaných textů ke každé české duchovní tradici, na nichž se členové různých církví dokázali nakonec shodnout.

Eva Melmuková v 90. letech nejprve pouze sama se svým synem zastupovala Českobratrskou církev a vlastně celou Českou republiku na každoročních Konferencích evropských protestantských muzeí. Brzy k účasti přesvědčila VERITAS a v dalších letech až do covidové pandemie vyjížděla z naší republiky vždy malá delegace za VERITAS, jejíž byla ona součástí. (Na posledních konferencích byli ve společné české skupině ovšem už také zástupci nového Spolku přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic.)

U příležitosti osmdesátin obdržela doc. Eva Melmuková v roce 2012 za svou dlouholetou službu v církvi Medaili vděčnosti ČCE a při své konvokační přednášce na ETF UK, v níž připomněla čtyři své vysokoškolské učitele, jí byla předána Čestná medaile Jana Amose Komenského, nejvyšší fakultní vyznamenání.

Po smrti prvního moderátora VERITAS PhDr. Vladimíra Sakaře, CSc., ho v roce 2004 nahradila v nejvyšší funkci, která je obdobou předsednictví. V roce 2016 ji vystřídal její syn ThDr. Petr Melmuk, Th.D. Zároveň byla valnou hromadou prohlášena čestnou členkou výboru s právem se dál účastnit schůzí, což vlastně až do té poslední 22. října 2022 pravidelně činila (a kdo ji znal ví, že i tuhle službu v době, kdy už byla svým vlastním rozhodnutím jen „na odpočinku“, nedokázala dělat jinak, než aktivně, promyšleně a neúnavně). Jejím odkazem bude VERITAS žít pochopitelně i dál.

Poslední rozloučení se ses. Melmukovou bylo při smutečním obřadu v sobotu 12. listopadu 2022 od 15 hodin v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (velkolhotecký sbor je od roku 2016 kazatelskou stanicí farního sboru v Telči), tedy v místě, které ji bylo obzvlášť drahé.

výbor VERITAS

  úmrtní oznámení Evy Melmukové.png (863 kB, Portable Network Graphics Format)


4.11.2022

Jubilejní sborník Evy Melmukové-Šašecí

titulní stránka sborníkuHistorická společnost VERITAS vydala na jaře 2022 sborník u příležitosti životního jubilea zakládající členky VERITAS, čestné členky jejího výboru a emeritní moderátorky (předsedkyně) VERITAS, evangelické farářky, historičky a archivářky doc. PhDr. Evy Melmukové.

Na 40 stránkách je vzpomenuto nejprve její životní výročí před deseti lety. Sborník pak pokračuje nejdůležitějšími myšlenkami a přednáškami jubilantky za posledních 10 roků. Na závěrečných stránkách je také její bibliografie.

Sborník lze stáhnout z webu VERITAS nebo je možné si objednat jeho tištěnou podobu.


2.8.2022

Zapadlí evangelíci – 9 let starý seriál České televize

Česká televizeV letních prázdninových dnech upozorňujeme na seriál ČT Zapadlí evangelíci z roku 2013, který veřejnoprávní televize uvedla na obrazovkách na prahu roku 2014. Nezapadl v zapomnění a mimo jiné i v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině je užitečné si ho znovu pustit.
Domovská stránka seriálu na iVysílání ČT obsahuje seznam všech pěti dílů, z nichž všechny kromě prvního lze stále zhlédnout. Úvodní díl s názvem Marie zavádí diváky za Marií Provazníkovou a jejími souvěrci z českých vesnic Bohemky, Veselynivky a Pervomajsku na Ukrajině. Na webu Exil.cz je alespoň k přečtení reportáž Mileny Štráfeldové s natáčením související.
V dalších dílech pozve průvodce seriálem, potulný kazatel ČCE Petr Brodský, diváky postupně do Bjeliševace v Chorvatsku (díl se nazývá Dvojí pohled), do Srbska (díl Modlitba pro Veliko Srediště), do Peregu Mare v Rumunsku (díl Síla slova a země) a do Zelówa v Polsku (díl Řeč skla). Režie P. Kolínský a Z. Patočka


9.7.2022

Upozornění na zajímavý rozhlasový pořad o Velké Lhotě u Dačic

obálka sborníkuRádio Proglas vysílalo 19/4/2022 ve 20.15 hodin v premiéře pořad z cyklu „Z regionálních studií“ nazvaný Tajní evangelíci ve Velké Lhotě. Připravila ho redaktorka Anna Janošková.
V reportáži se stopáží 25 minut hovoří Milada Čermáková ze Spolku přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic a farářka Eva Melmuková o předtoleranční době a Muzeu české reformace a Evangelickém tolerančním areálu. Zájemci si mohou pořad pustit ze záznamu.


9.7.2022

Dědic české reformace

Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala – Nevala

obálka sborníkuSpřátelený spolek Exulant, z. s., vydal sborník nedožitému jubileu nadějného mladého vědce, komeniologa a potomka českých exulantů.
Daniel Alexander Nevečeřal (1970–2005) byl potomkem českých exulantů pro víru. Jeho otec nakonec zakotvil ve Švýcarsku, kde příjmení bylo zkráceno pro praktickou potřebu. Daniel Neval nalezl cestu zpět do „země otců“. Původním studiem fyzik připojil ke svému vzdělání i evangelickou teologii a věnoval se důkladně i důsledně odkazu Jana Ámose Komenského.

Editorem 133 stránkové brožované publikace je předseda Exulantu Jan Bistranin. Do sborníku svými vzpomínkami na D. Nevala přispěly mimo jiné historičky Edita Štěříková a Eva Melmuková nebo komenioložka nebožka Dagmar Čapková. (Poslední dvě jmenované jsou přímo členky VERITAS.) Brožura obsahuje ovšem i recenze na Nevalovy odborné práce (od současného moderátora VERITAS Petra Melmuka) a také několik Nevalových autorských textů.

Sborník je důležitým zdrojem informací o činnosti poprvé znovu obnovené Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.–18. století, kterou Daniel Neval v letech 2004–2005 krátce vedl jako její sekretář. Tuto komisi společně zřídily Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference Římskokatolické církve.
VERITAS památník D. Nevala přijala do komisního prodeje a nabízí ho všem zájemcům za cenu 120 Kč. Objednávky přijímáme emailem.

Bibliografické údaje:
BISTRANIN, Jan (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala – Nevala. Exulant 2021, 133 s. ISBN 978-80-905318-6-4.


8.6.2022

Zemřela Mgr. Jarmila Kafková

Jarmila KafkováSestra Mgr. Jarmila Kafková, pedagožka a čestná členka výboru historické společnosti VERITAS, zemřela 6. června 2022 ve věku 86 let.

Povoláním učitelka J. Kafková vstoupila do VERITAS v roce 1995 a rozšířila skupinu našich členů a členek pobývajících v Pardubicích. Bylo to právě v době, kdy VERITAS začala v Pardubicích každoročně pořádat dva vzdělávací semináře, na jejichž organizaci se i J. Kafková významně podílela, dokud jí síly stačily.

Své mnohaleté pedagogické zkušenosti a dovednosti využila J. Kafková i na táborech mladých historiků, které VERITAS od roku 1996 jedno desetiletí pořádala o letních prázdninách ve Velké Lhotě u Dačic. Tam bývala jednou z vedoucích a měla na starosti i hospodaření a táborovou pokladnu.
Jarmila Kafková byla dlouhá léta pokladní a účetní VERITAS a zasedala ve výboru až do roku 2006. Tehdy jí bylo na valné hromadě přiznáno čestné členství ve výboru (právo se i nadále účastnit schůzí s hlasem poradním).
I po tom byla nadále aktivní členkou Místního odboru VERITAS v Pardubicích. Ochotně a obětavě se i v následujících letech podílela na práci revizní a kontrolní komise VERITAS, a to i přes svůj postupně se zhoršující sluchový handicap. Ve VERITAS jí zkrátka vděčíme za mnohé.

Jejímu manželovi, který ji věrně na semináře VERITAS provázel a staral se pečlivě o prezenční listinu, i všem ostatním pozůstalým vyprošujeme pro nynější těžké dny útěchu od našeho nebeského Pána.

výbor VERITAS

  úmrtní oznámení Jarmily Kafkové.pdf (173 kB, Adobe® Portable Document Format)

Použita fotografie z fotoalba pardubického sboru ČCE.

30.12.2021

Vzpomínky Miloslavy Rychetské na YouTube kanále

» 30. výročí vzniku historické společnosti VERITAS «

Miloslava RychetskáVERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, slaví v prosinci 2021 výročí 30 let od svého založení v roce 1991. K tomuto výročí na náš YouTube kanál přibyla první z pěti částí memoárů zakládající členky VERITAS a pozdější čestné členky jejího výboru, archivářky Miloslavy Rychetské z Pardubic.

Jde o audiozáznam natočený s M. Rychetskou v roce 2007, kdy s jubilující pamětnicí rozmlouvala Jitka Drahokoupilová. Nejde tedy o YouTube vlog jako takový, spíše jakýsi podcast. Přejeme všem zájemcům, ale též i příbuzným a pozůstalým (kteří publikování umožnili), příjemný poslech.


18.11.2021

Unionismus a protireformace za tureckého ohrožení střední Evropy (doc. Václav Huňáček)

» 30. výročí vzniku historické společnosti VERITAS «

doc. Václav HuňáčekVERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, oslaví v prosinci výročí 30 let od svého založení v roce 1991. K tomuto výročí (a také k letošním nedožitým devadesátinám autora přednášky) byl na YouTube kanál VERITAS přidán videozáznam z 32. semináře pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, který VERITAS uspořádala 23. října 2010 v Pardubicích. Přednášejícím měl tehdy být polyhistor doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Těsně před seminářem ale onemocněl a nemohl se dostavit. Text jeho přednášky byl tedy přečten členem výboru VERITAS ThDr. Petrem Melmukem, Th.D.

Videozáznam vznikl spíše mimořádnou shodou okolností. Z akcí VERITAS pořádaných v uplynulých deseti letech pořizujeme obvykle jen audionahrávky.

V souvislosti s kulatým výročím naší historické společnosti se můžete těšit ještě i na zveřejnění další části naší jinak spíše chudé filmotéky.


31.10.2021

LII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy – fotografie

Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17. století

Výchova šlechty v minulosti VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, uspořádala tradiční, již padesátý druhý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17. století. Přednášku, po níž následoval rozhovor, pronesl historik prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

Seminář se konal jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 23. října 2021 od 10 hodin.

Z přednášky i rozhovoru se pořizoval audiozáznam, který bude později k dipozici pro zájemce. Autorem fotografií je Mgr. Martin Fajmon.


21.10.2021

Stažením Pomocníka GIVT.CZ je možné podpořit VERITAS v její činnosti

GIVT.CZ Už na konci roku 2016 se VERITAS zařadila mezi neziskové organizace, které můžete podpořit přes portál GIVT.CZ. Výhodou této podpory je především skutečnost, že vyjde dotyčného docela zdarma (podpůrnou částku si totiž vědomě odečítá elektronický obchod při nákupu zboží nebo služby ze své marže).

GIVT nabízí každému, kdo chce tuto podporu umožnit, i svůj doplněk internetového prohlížeče Pomocník mGIVT.CZ Díky němu budete upozorněni, že vámi zvolený e-shop je do GIVTu zapojen a že právě nákupem jeho prostřednictvím nám můžete pár korun přispět. Navíc, každým stažením Pomocníka odkazem http://bit.ly/30Kc-pro-Veritas-historicka-spolecnost do 23. října nám GIVT připíše zvláštní bonus 30 Kč.

Elektronické obchody jsou rády za další zákazníky a výměnou se nižší marží podílí na podpoře různých neziskových aktivit. Zacílení podpory je plně v rukou dárce, technicky to zajišťují soubory cookies v internetovém prohlížeči.

Za podporu činnosti tímto způsobem všem příznivcům děkujeme.


29.9.2021

Revize účetnictví VERITAS za rok 2020 úspěšně provedena

Letošní valná hromada VERITAS, konaná 15. května v Praze Smíchově, schválila všemi hlasy přítomných návrh v tomto znění: Valná hromada schvaluje předložené účetní zprávy a závěrku roku 2020. Revize účetnictví Kontrolní komisí bude povedena nejpozději do konce září 2021. Pokud Kontrolní komise neshledá při kontrole žádné závady, valná hromada považuje dnem 1. 10. 2021 také revizní zprávu za rok 2020 za schválenou. V jiném případě bude svolána mimořádná valná hromada na podzim 2021. O výsledku revize i platnosti nebo neplatnosti tohoto usnesení a dalším postupu budou členové informováni nejpozději 1. 10. 2021 na webu VERITAS.

Usnesení bylo odůvodněno faktem, že se v době covidového lockdownu k revizi účetnictví do termínu valné hromady Kontrolní komise nemohla sejít.

Dáváme na vědomí členům i zainteresované veřejnosti, že dva členové Kontrolní komise VERITAS 25. září 2021 provedli důkladnou kontrolu účetnictví VERITAS za účetní období 2020 a neshledali žádné závady. Podle výše citovaného podmínečného usnesení valné hromady bude dnem 1. října 2021 tato revizní zpráva považována za schválenou. Mimořádnou valnou hromadu na podzim tedy svolávat nemusíme. Naopak, účetní závěrku odešleme k uložení našemu rejstříkovému soudu v Brně.


26.7.2021

Otevření Dokumentačního střediska tolerančních modliteben

pozvánka na otevření Dokumentačního střediska V domě Beneše Optáta z Telče na náměstí Zachariáše z Hradce chráněném UNESCO VERITAS v čp. 21 v Telči otvírá 1. srpna 2021 v 10 hodin své Dokumentační středisko tolerančních modliteben. Ve středisku se každý zájemce může (například v době probíhajícího festivalu Folkové prázdniny v Telči) seznámit s tímto významným prvkem převážně lidové architektury z konce 18. a první poloviny 19. století v Českých zemích a v Rakousku. Dozvědět se může i zajímavosti z konferencí evropských protestantských muzeí za posledních třicet let (již dvakrát se konala i v Česku).

V nabídce ke koupi jsou odborné publikace, „malé tisky“ (rozmnoženiny) z produkce VERITAS, mapy a letáky. Opomenuty nebudou ani blízký Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě u Dačic a nedalekým regionem procházející Naučná stezka valdenské a české reformace.


20.6.2021

Svědectví faráře Jana Rosacia Hořovského o staroměstské popravě 1621 v novém vydání

Staroměstská poprava K výročí staroměstské popravy z 21. června 2021 připravil zapsaný spolek Didasko nové vydání svědectví faráře podobojí od sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, který nejen že zahajoval svým kázáním sněm českých stavů v květnu roku 1618 (v jehož průběhu došlo ke třetí pražské defenestraci), ale před bestiální popravou o více než dva roky později byl jedním z posledních, kdo s popravenými mučedníky české státnosti přišel do styku. Připravoval asi polovinu z nich na jejich poslední cestu a všechny rozhovory s nimi zaznamenal pro budoucnost.

Díky Janu Rosaciovi a Karlovi Hýskovi, který toto výroční vydání připravil, máme v rukou autentické informace ve srozumitelném a všem snadno přístupném jazyce 21. století. Kniha o 104 stránkách a v pevné vazbě se na internetu prodává za 190 Kč. Objednat si ji můžete na webu vydavatele nebo v křesťanském knihkupectví Samuel.

Bibliografická citace:
HOŘOVSKÝ, Jan Rosacius. Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621: v jazyce 21. století. Praha: Didasko, 2021, 104 s. ISBN 978-80-87587-81-2.

spolek Didasko (logo) Křesťanské knihkupectví Samuel


26.5.2021

Jen zdánlivě seriózní informace a tvrzení… (2)

Smírčí kříž na Bílé hoře v Praze (2020) Čtenáři 23. čísla Informačního bulletinu VERITAS nalezli v časopise i další vloženou přílohu, která bohužel došla po uzávěrce čísla a není proto ohlášena v obsahu. Protože přináší závažné (až alarmující) informace, považujeme za nutné na ni upozornit i takto výrazně na webu VERITAS. (Nezkrácená verze textu je ke stažení dole pod článkem.)

V době nepřehledných a často rozporuplných zpráv a diskusí buďme obezřetní a nezapomínejme na zdravý rozum a střízlivý věcný úsudek. Nedejme se zmýlit zdánlivě seriózními informacemi a tvrzeními!

V druhém pokračování našeho článku z 21. května se zastavme nad Audiorozvažováním faráře Jiřího Tenglera – „Bílá hora – 400 let poté“. Posluchač, který si na Soundcloudu vyhledal a vyslechl úvahy evangelického faráře Tenglera, byl ne mírně, ale nesmírně překvapen. Dozvěděl se totiž, že kdyby stavové na Bílé hoře zvítězili, dopadlo by to snad ještě hůře; Česká konfederace nebyla zralá, stavovský režim by ji možná přivedl k rozkladu. (Podrobně k celé této problematice, ovšem v seriózním hodnocení na základě historických reálií viz malý tisk VERITAS Česká konfederace. První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí), Pardubice 2019.) Josef II. prý umožnil zbylým hloučkům tajných evangelíků obnovit vlastní církev (ani ho to nenapadlo, všichni se museli vměstnat do oficiálně povolených konfesí – luterské a reformované). Za Marie Terezie prý stejně už náboženský útlak polevil (ještě v roce 1781 došlo např. k tvrdým zásahům proti „kacířům“ v hlavním městě – Praze). Tři sta let poroby za Rakouska je prý nutno zpochybnit, zejména pozdní vláda Františka Josefa prý byla v porovnání s komunistickou totalitou (proč právě toto porovnání?) radostným a liberálním režimem (včetně např. obžaloby T. G. Masaryka římskokatolickými katechety nebo nepovolení slavnostního odhalení pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze).

Celá úvaha se všemi chybami a nepřesnostmi se tak jeví jako snaha o změnu, a tedy v konečném důsledku likvidaci vědomí reálného historického vývoje v oblasti České republiky.

Závěrem ještě dáváme k úvaze, zda-li je na Bílé hoře loni na podzim vztyčený Kříž smíření (na vyobrazení) v kontextu českých konfesijních dějin opravdu tím nejvhodnějším symbolem. Skutečně nebylo možné s náležitým rozmyslem vztyčit raději pomník smíření v neutrální podobě, která by nevzbuzovala naprosto žádné negativní asociace v souvislosti se záměrným, mnohonásobným a dlouhodobým zneužíváním symbolu kříže římskokatolickou stranou v minulosti naší země při křížových výpravách proti protestantům a při násilné rekatolizaci? (Nebo se snad někde při smiřování někdejších nacistů s válku přeživšími Židy vztyčují svastiky – hákové kříže?) Byl by stylizovaný kalich – jakožto symbol rovnosti všech křesťanů před Bohem a také výraz, že jsou všichni lidé Boží děti, kteří spolu mají svorně, jako sourozenci v jedné rodině, žít – na témž místě pro římské katolíky jakožto symbol smíření přijatelný?

  dulezite_upozorneni_a_publikace_k_Marianskemu_sloupu.pdf (92 kB, Adobe® Portable Document Format)


21.5.2021

Jen zdánlivě seriózní informace a tvrzení… (1)

první strana původního Pracovního listu č. 1 Čtenáři 23. čísla Informačního bulletinu VERITAS nalezli v časopise i další vloženou přílohu, která bohužel došla po uzávěrce čísla a není proto ohlášena v obsahu. Protože přináší závažné (až alarmující) informace, považujeme za nutné na ni upozornit i takto výrazně na webu VERITAS. (Nezkrácená verze textu je ke stažení dole pod článkem.)

V době nepřehledných a často rozporuplných zpráv a diskusí buďme obezřetní a nezapomínejme na zdravý rozum a střízlivý věcný úsudek. Nedejme se zmýlit zdánlivě seriózními informacemi a tvrzeními!

Jako první příklad možného nesolidního ovlivnění v poslední době uveďme Pracovní listy Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století. Vydává je Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference Římskokatolické církve (ČBK). V Pracovních listech jsou připomínána obecně známá fakta bez jakéhokoliv hlubšího zkoumání a hodnocení. Zajímavá je i proměna Pracovního listu č. 1. První slavnostně uvedená verze byla doplněna ilustracemi autora velmi diskutabilních „Oprásků sčeskí historje“. Představitel ČBK Stanislav Přibyl vysvětluje tuto skutečnost takto: „Chtěli jsme tuto problematiku také trochu odlehčit, proto jsme požádali o spolupráci ‚jaze‘, tajemného autora ‚Oprásků sčeski historje‘, mezi českou veřejností dobře známých. Touto soutěskou našich dějin nás provede kat Mydlář, který svou práci ve své době odváděl opravdu ‚padni (hlava), komu padni‘ – zcela nestranně a ekumenicky.“ Tato verze Pracovního listu č. 1 byla jako zřejmě nevhodná záhy vyměněna za jinou, kde „Opráski“ byly nahrazeny jinými náhodně vybranými a s textem často tematicky více méně nesouvisejícími ilustracemi.

Na webu komise jsou ke stažení tři zmíněné Pracovní listy. Původní verzi Pracovního listu č. 1 (s „Opráski“) jsme pro dokumentaci a porovnání pro zájemce naskenovali.

  dulezite_upozorneni_a_publikace_k_Marianskemu_sloupu.pdf (92 kB, Adobe® Portable Document Format)


19.5.2021

Publikace Živá minulost kraje pod Hradiskem

obálka knihy Živá minulost kraje pod Hradiskem S VERITAS spolupracující Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic připravil s finanční podporou Jihočeského kraje a obce Volfířov na podzim roku 2020 novou knihu. Shrnuje obsah výstavy, kterou Spolek zřídil na kruchtě tzv. horního kostela ve Velké Lhotě u Dačic. Autory knihy jsou předsedkyně spolku Mgr. Lenka Brychtová, DiS., členka výboru Milada Čermáková a kolektiv dalších spolupracovníků a přispěvatelů. V nákladu 500 ks tak vznikla fotografiemi a tabulkami bohatě doprovozená publikace k lokální historii a etnografii. Na 173 stránkách jsou popsány dějiny, rodáci a pamětihodnosti všech sídel (vesnic a osad), které jsou dnes sdruženy do obce Volfířov. Kraj pod vyvýšeninou Hradisko proslul jako kraj protestantský. Právě církevním dějinám tohoto regionu se věnuje další část publikace. Největší pozornost se zaměřuje na proces s tajnými evangelíky před tolerancí a také na přihlášky k tolerovaným církvím po vydání tolerančního patentu v roce 1781. Samozřejmě je popsán i svérázný a vývoj, který vedl ke vzniku unikátního Evangelického tolerančního areálu: dvou ve Velké Lhotě sídlících tolerančních sborů a jejich dvou kostelů a dvou far. Genealogové ocení tabulkovou část – seznamy vyšetřovaných z roku 1763-1764 i jmenné soupisy přihlašujících se ke své víře.

Kniha není dosud v běžné distribuci u knihkupců a za cenu 270 Kč si ji lze opatřit na Obecním úřadě Volfířov, samozřejmě ve Spolku a s distribucí pomáhá i historická společnost VERITAS. Zájemci si mohou knihu objednat a nechat zaslat na naší emailové adrese.

Bibliografická citace:
BRYCHTOVÁ, Lenka a Milada ČERMÁKOVÁ. Živá minulost kraje pod Hradiskem. Velká Lhota: Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě, 2020, 173 s. ISBN 978-80-270-8643-6.


20.3.2021

Význam Karla II. z Lichtenštejna pro dějiny Moravy v širších souvislostech – online seminář VERITAS

portrét Karla z Lichtensteina Přijměte pozvání k dalšímu – v pořadí už 51. – semináři pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, které VERITAS tradičně pořádá dvakrát ročně v Pardubicích. Nynější protikoronavirová opatření setkávání nedovolují. S ohledem na pandemii jsme seminář již dvakrát po sobě odložili a nyní zveme všechny zájemce a příznivce k náhradnímu programu v online podobě.

Osobnost olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), žijícího v době baroka, připomenou v širších souvislostech (i s ohledem na předloni proběhlou olomouckou výstavu „Za chrám, město a vlast“) doc. PhDr. Eva Melmuková (čestná členka výboru VERITAS) a ThDr. Petr Melmuk, Th.D. (moderátor VERITAS).

Před sledováním přednášky doporučujeme k osvojení základní faktografie prostudovat si malý tisk VERITAS (který se stal také vloženou přílohou časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic, č. 19/2014–2020). Najdete ho ve formátu PDF o čtyři příspěvky níže na této stránce (byl zveřejněn 25. prosince 2020).

V sobotu 20. března 2021 bude v 10.00 hodin na YouTube kanálu VERITAS zpřístupněn předtočený záznam ze dvou krátkých přednášek (dohromady asi na 20 minut), který si každý bude moct pustit. Kromě toho doporučujeme shlédnout i film Barokní velmož (2018, 52 min) v archivu České televize.

Oba díly knihy z předloňské výstavy v Olomouci, které jsou v přednášce rovněž připomenuty, si můžete v plném rozsahu prohlížet díky službě ISSUU: první díl „Olomoucký biskup a kníže střední Evropy“, druhý díl „Místa biskupovy paměti“

Poslední částí programu v sobotu 20. března byla odpolední online diskuze k tématu semináře, kde všichni připojení mohli položit své otázky přednášejícím, popř. reagovat i na podněty k dalším tématům. Formou videokonference byli přítomni ze svých domovů i další členové výboru VERITAS. Videokonference proběhla přes platformu Google Meet od 13.30 hodin. Z diskuze byl pořízen audiozáznam (tj. stejně, jako tomu bývá v Pardubicích při všech seminářích).

K účasti a shledání po dlouhé nucené přestávce alespoň v této podobě srdečně zveme.


4.1.2021

Nový film o Janu Amosi Komenském „Jako letní sníh“

Česká televize Česká televize odvysílala již několik hraných dokumentárních filmů s tematikou reformace a českých církevních dějin (volný cyklus „Česká protestantská historie“). Filmy vznikají ve společnosti VISTAFILM s.r.o. manželů Ivy a Lubomíra Hlavsových.

Jako Letní sníh - Jan Amos Komenský

Nový celovečerní film (žánrově jde opět o dokudrama) vznikl v koprodukci s Českou televizí a IS Produkcí ze Zlína. Film přibližuje divákům život českého učence a exulanta Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí v roce 2020 uplynulo 350 let. Televizní premiéra je v pondělí 4. 1. 2021 ve 20.00 hod. na kanále ČT2.

Jako letní sníh (96 min, 2020) Sledovat film na iVysílání České televize
(trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube film o filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Období protipandemických opatření můžete využít i ke shlédnutí starších dílů volného cyklu „Česká protestantská historie“:

Poslední útěk Jeronýma Pražského

Hraný film zachycuje poslední měsíce života mistra Jeronýma Pražského, českého vzdělance ověnčeného tituly ze čtyř evropských univerzit, vynikajícího řečníka a Husova přítele, který se na koncil do Kostnice vydal, aby podpořil Husa v jeho soudním procesu. Na rozdíl od něj Husovo učení a víru v nápravu církve návratem k Bibli a stavu církve v apoštolských dobách pod tlakem nejprve odvolal, následně svého odvolání litoval a vzal ho zpět. To ho v roce 1416 – ani ne rok po Janu Husovi – přivedlo na „kacířskou“ hranici, kde byl upálen stejně jako Hus.

Poslední útěk Jeronýma Pražského (81 min, 2017) Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize
(trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube film o filmu I Sledovat trailer filmu na YouTube film o filmu II Sledovat trailer filmu na YouTube)

Jan Hus - Cesta bez návratu

Hraný film přináší příběh Husova italského žalářníka Roberta Tallia a nevěstky Markéty, popisuje historické události v Kostnici a poslední měsíce života mistra Jana Husa.

Jan Hus – cesta bez návratu (90 min, 2015) Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Jednou z málo vzpomínaných osobností Obnovené jednoty bratrské je jeden z nejvýznamnějších českých (moravských) křesťanských misionářů, rodák ze Suchdola nad Odrou, David Zeisberger. Většinu svého života strávil v zámoří mezi severoamerickými indiány. Jeho životnímu příbehu se věnuje další z filmů.

David Zeisberger – apoštol indiánů (52 min, 2013)
Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

K 400. výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické v jednom svazku natočil režisér Lubomír Hlavsa hraný dokument o jejím dějinném významu. Snímek nese název „Pod ochranou Žerotínů“. V pořadu hovořila v několika vstupech i historička a někdejší moderátorka VERITAS doc. PhDr. Eva Melmuková.

Pod ochranou Žerotínů (52 min, 2013) Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Režijní debut Ivy Hlavsové přibližuje téměř neznámou českou exulantskou historii z první poloviny 18. století. Tehdy bylo na okraji Berlína (na dnešním předměstí Neukölln) založeno městečko Český Rixdorf.

Český Rixdorf 1737 (27 min, 2012) Sledovat film na YouTube (trailer filmu)

V roce 2010 byl natočen úspěšný dokument „Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení“ o obnoviteli Jednoty bratrské v saském Ochranově (Herrnhutu).

Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení (57 min, 2010) Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

VISTAFILM s.r.o.


28.12.2020

Volba prvních tří kněží historické Jednoty bratrské 1467–2017 (550. výročí)

Symbol Jednoty bratrskéJedna z příloh časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic, č. 19/2004–2020, je kopie článku historičky, archivářky, farářky a emeritní moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové, publikovaného v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry, ročník 102, 2017, č. 11, s. 1, ze dne 5. dubna 2017. Věnuje se významnému výročí české i světové církevní historie. Nabízíme ho zde v plném znění:

Před 550 lety, snad na Zelený čtvrtek 26. března 1467, došlo v historii české reformace k významnému přelomu. Tehdy se ve Lhotce u Rychnova sešlo shromáždění asi šedesáti osob, které se odhodlalo k činu nedozírných následků – k volbě vlastních kněží.

Cesta k tomuto rozhodnutí byla dlouhá a nesnadná. První Bratří za neoficiálního duchovního vedení B. Řehoře zvolna dospívali k poznání, o němž probíhaly už dříve diskuse mezi valdenskými a husity táborské orientace. Pochopení zásady všeobecného kněžství, kde jediným prostředkem mezi Bohem a člověkem je pouze Ježíš Kristus a žádný jiný, patří k základům reformační teorie i praxe.

Konkretní jednání skupiny Bratří, vedených neformálním vůdcem B. Řehořem, bylo v roce 1467 nepochybně ovlivněno zejména dvěma bezprostředními impulsy. V roce 1466 byla totiž vyslovena papežská klatba nad českým voleným králem Jiřím z Poděbrad a vzápětí, právě v roce 1467, došlo v důsledku toho i k vypuknutí občanské války. Důvěra v jednání husitů s Římem byla hluboce otřesena. K tomu přistoupil i úděs z jednání olomouckého biskupa, který dal právě tehdy upálit tři roky vězněného B. Jakuba Chýlavu z Vyškova, který odepřel odvolat tvrzení, že zlý kněz neposvěcuje.

Na to Bratří v modlitebním a postním ztišení se ujistili v tom, že nastal vhodný čas k jednání. Ve Lhotce u Rychnova zvolili nejdříve 20 bratří ke správě sboru. Potom vykonali volbu kněží, přičemž sledovali biblický způsob ze Sk. 1 (doplnění kruhu apoštolů). Vybrali 9 mužů, jimž důvěřovali, a rozdali 12 lístků. Na třech z nich bylo napsáno „jest“, to je souhlas s volbou dotyčné osoby. V případě, že by kladný lístek neobdržel nikdo, byli připraveni volbu odložit. Posilou jejich záměru jim však bylo, že všechny tři kladné lístky našly své adresáty. Byli jimi: Matěj z Kunvaldu, selský syn, potom Eliáš z Chřenovic, mlynář, a konečně Tůma Přeloučský, krejčí, schopný i komunikace v latině.

Dodatečně byla ještě provedena zajímavá symbolika. Příslušník Jednoty bratrské B. Michal, vysvěcený původně ještě jako římský kněz, byl vyslán k nejstaršímu valdenskému knězi v Čechách, od něhož přijal i valdenské svěcení (o němž se Bratří domnívali, že pochází z doby předkonstantinské církve). Potom se B. Michal obojího svěcení vzdal a po volbě za bratrského kněze si vyžádal nové potvrzení od B. Matěje. Tím bylo jakékoli navázaní na formální apoštolskou posloupnost definitivně přerušeno.

Ve shromážděních církví hlásících se k české reformaci se dosti často zpívá píseň Radujme se vždy společně. Až ji budeme znovu zpívat, můžeme si připomínat, že se vztahuje právě ke vzpomenuté události.


25.12.2020

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), olomoucký biskup a kníže střední Evropy

portrét Karla z Lichtensteina VERITAS připravila jako vloženou přílohu časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic, č. 19/2004–2020, malý tisk o této historické osobnosti. Využila při tom výsledky čtyřletého historického výzkumu týmu moravských vědců, které byly prezentovány v rámci výstavy „Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcibiskupském zámku v Kroměříži v létě 2019. Výstava i dvě publikace a dokumentární film vyzněly poměrně jednoznačně jako nekritická glorifikace velmože a jeho dějinného odkazu. Ve VERITAS máme zato, že jde o osobnost přinejmenším rozporuplnou a v kontextu jeho doby i předešlého vývoje našich zemí, stejně jako s ohledem na po celé věky neměnné morální normy a principy, problematickou a vzbuzující otazníky. Tomuto tématu v širších souvislostech se proto bude věnovat (již dvakrát odložený) seminář VERITAS v Pardubicích v sobotu 20. března 2021.

Vloženou přílohu nabízíme návštěvníkům webových stránek ke stažení
  Karel z Lichtensteina (1,8 MB, Adobe® Portable Document Format)


17.11.2020

Třicetiletý zápas o prosazení záměru obnovy Mariánského sloupu

detail čtyř sousoší na původním sloupu Na jaře VERITAS sestavila přehled o úporném třicet let trvajícím zápase Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí o prosazení jejího záměru. Jde o malý tisk na 8 stránkách (rozmnoženinu) VERITAS s tímto názvem, kterou nyní zpřístupňujeme na webových stránkách historické společnosti VERITAS. Její tištěnou podobu si zájemci mohou obstarat na emailové adrese VERITAS.

Třicetiletý zápas Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze o prosazení jejího záměru
  tricetilety_zapas (296 kB, Adobe® Portable Document Format)


18.10.2020

Videozáznam z přednášky Evy Melmukové: Od Čtyř pražských článků přes Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře

Těsně před jarním nouzovým stavem přednesla emeritní moderátorka VERITAS a čestná členka výboru VERITAS, historička a archivářka doc. PhDr. Eva Melmuková přednášku o české reformaci na pražském Husově institutu teologických studií, c. p. o. Videozáznam z ní, pořízený péčí bratra Václava Klinkery a zapsaného spolku Akademie soběstačnosti, přinášíme nyní, v době dalšího nouzového stavu v ČR, jako určitou náhradu za nekonání podzimního semináře VERITAS v Pardubicích.

Zároveň představujeme oficiální YouTube kanál společnosti VERITAS, který byl právě založen a kde můžete v budoucnu očekávat další související vlogy (příspěvky).

Od Čtyř pražských článků přes Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře (E. Melmuková) (72 min, 2020) Sledovat na YouTube

6.9.2020

Záznam z promítání ve Velké Lhotě 6. července 2020

Ve výroční den mistra Jana Husa se ve Velké Lhotě u Dačic i letos konala připomínka na téma: Od Mistra Jana Husa ke Čtyřem článkům pražským z r. 1420 (600. jubileum). Po přednášce v horním kostele, provázeném hudbou památkově chráněných varhan, a vernisáži nové výstavy v bývalé márnici, se část účastníků přesunula na horní faru, kde bylo připraveno (Žofie Vobrová) promítání nazvané „Významné mezníky české reformace“, které provázel komentář (Eva Melmuková).

Kromě audiozáznamu bylo promítání natáčeno i videokamerou (Richard David). Odkaz na záznam rádi zveřejňujeme. Díky patří všem aktérům jmenovaným v závorkách.

Významné mezníky české reformace (25 min, 2020) Sledovat na YouTube

6.6.2020

Mediální reakce na novostavbu repliky staroměstského Mariánského sloupu

Staroměstská erekce. Smíření nikomu nevnutíte, ani sloupem Článek s tímto titulkem otiskly Lidové noviny v pátek 5. června 2020 v rubrice Názory na s. 10. Jeho autorem je Martin Zvěřina. Text článku v digitální podobě na webu Lidovky.cz

Mariánský sloup, nebo maketa z OBI? Amatérská napodobenina bude zbytečně štěpit společnost – tak nazvala svůj komentář ze stejného data pro komentářový web A2larm kulturního čtrnáctideníku A2 Apolena Rychlíková. I na jeho text zde odkazujeme.

Oba autoři mj. zmiňují zvláštní a velmi nestandardní okolnosti, jakými byla novostavba sloupu politicky prosazena – vnucena na náměstí, které je národní kulturní památkou. Také alarmující selhání úředníků a nerespektování a nenaplnění usnesení ze září roku 2017. Výhrady mají samozřejmě především k stoupenci proklamované funkci takového památníku: že bude symbolem dějinného smíření v českém národě. A ani jeden z nich takovému pokrytectví nevěří.


29.4.2020

Sloup národní tragédie a křesťanské hanby

27. dubna 2020 byl na zpravodajském serveru ChristNet.cz publikován odborný článek k novostavbě Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze z pera promované historičky Edity Štěříkové, autorky mnoha monografií o exulantech.

Nabízíme ho k přečtení na tomto odkaze.


12.4.2020

Text přednášky Mgr. Miroslava Soukupa z mezinárodní konference v Plzni

7. ledna 2020 VERITAS spolupořádala v rámci Sítě mezi kontinenty (společného projektu Presbyterní církve Koreje a Historické společnosti VERITAS) ve Středoevropském centru misiologických studií v Němejcově ulici v Plzni mezinárodní konferenci „Svědectví (včetně případného mučednictví) jako misie křesťanů“.

Jednatel VERITAS Mgr. Miroslav Soukup na ní v angličtině přednesl příspěvek k tématu konference z pohledu křesťanů ze skryté církve české reformace v předtoleranční době.

Text je na stránkách VERITAS nyní v době nařízené karantény přístupný pro všechny zájemce v českém (a po přepnutí vpravo nahoře) i v anglickém jazyce

Svědectví jako misie křesťanů ve skryté církvi české reformace
  plzen2020_Soukup_cz (155 kB, Adobe® Portable Document Format)


4.4.2020

Online verze filmu Stopami tichých v zemi ke shlédnutí na YouTube

V době nařízené domácí karantény přinášíme všem zájemcům i nabídku na sledování krátkého videa natočeného ve společnosti K-video v roce 2001 pro Farní sbor Českobratrské církve v Telči.

Před téměř 20 lety vznikl pro tehdejší unii farních sborů Telč a Velká Lhota u Dačic snímek o reformačních dějinách na jihu Vysočiny, tedy na Dačicku, Telčsku a Velkolhotecku. Přináší informace o předcích dnešních evangelíků, žijících v této oblasti. Připravena byla i verze předabovaná do němčiny. Péčí člena VERITAS Richarda Davida (vedoucího Místního odboru VERITAS v Telči a Velké Lhotě u Dačic) byl digitalizovaný film v obou jazykových verzích zpřístupněn veřejnosti na YouTube. O Velikonocích 2020 byly filmy doplněny anglickými titulky. Doufáme, že bude pro návštěvníky webových stránek VERITAS zajímavý a podnětný.

Stopami tichých v zemi (česky s volitelně anglickými titulky, 15 min, 2001) Sledovat film na YouTube
Auf Der Spuren Der „Stillenim Lande“ (německy s volitelně anglickými titulky, 15 min, 2001) Sledovat film na YouTube

26.3.2020

Odložení semináře VERITAS pro učitele a další zájemce

původně naplánovaného na sobotu 28. 3. 2020 do Pardubic

Výbor VERITAS v důsledku platných mimořádných vládních opatření odložil konání semináře pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, který byl připravován na 28. března 2020 v prostorách sboru ČCE v Pardubicích v ulici Sladkovského. Odklad je prozatím na neurčito, po skončení karanténních opatření bude vyhledán náhradní termín, popř. seminář v krajním případě i zcela zrušen bez náhrady. Děkujeme za pochopení.

Jako jistou kompenzaci za odložený seminář nabízíme všem zájemcům o VERITAS audiozáznamy z našich akcí v roce 2017. Můžete si je stáhnout, rozbalit a poslechnout, kdykoliv budete chtít. Většina souborů je ke stažení jako ZIP archiv. Pokud si s tímto formátem webový prohlížeč sám neporadí ani tento formát nedokážete otevřít ve svém počítači, použijte např. online zdarma a v češtině běžící službu Otevřito.cz.

E. Melmuková: Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě (MP3 audiozáznam z jarního semináře v Pardubicích v roce 2017, přednáška a následná diskuse)
  Proměna civilizací.zip (50 MB, kompresní formát ZIP)

Záznam referátů a zpráv z valné hromady VERITAS v květnu 2017 v Praze Smíchově (MP3 audiozáznam, čtyři kratší příspěvky)
  Valná hromada.zip (55 MB, kompresní formát ZIP)

Slavnost k výročí mistra Jana Husa s připomínkou zpěvníků a kancionálů (MP3 audiozáznam z Velké Lhoty u Dačic ze 6. července 2017)
  Z čeho zpívali naši předkové.mp3 (41 MB, audioformát MP3)

J. Dlask: Historie a současnost severského protestantismu (MP3 audiozáznam z podzimního semináře v Pardubicích v roce 2017, přednáška a následná diskuse)
  Severský protestantismus.zip (62 MB, kompresní formát ZIP)

Vernisáž výstavy Evangelíci na Neratovicku se stejnojmennou přednáškou E. Melmukové (MP3 audiozáznam z Neratovic 3. listopadu 2017, sedm různě dlouhých stop)
  vernisáž.zip (31 MB, kompresní formát ZIP)

Causa Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v dokumentech (MP3 audiozáznam z tiskové konference 8. listopadu 2017 na Praze Smíchově, osm různě dlouhých stop)
  Causa mariánský sloup.zip (40 MB, kompresní formát ZIP)


25.3.2020

Nahrávky mluveného slova z proběhlých akcí VERITAS

Historická společnost VERITAS nově nabízí k odběru nahrávky (především audiozáznamy) mluveného slova, pořízené amatérsky na diktafon při svých proběhlých akcích. Zprostředkovává tak jejich obsah i těm zájemcům, kteří se z různých osobních, zdravotních, časových, místních či jiných důvodů nemohli konkrétní akce zúčastnit osobně. Popřípadě jsou k dispozici i pro ty účastníky akcí, kteří si chtějí některé myšlenky z akcí VERITAS připomenout znovu a s odstupem opět promyslit. Nahrávky jsou zasílány na základě vyplněného objednávkového formuláře, který obsahuje vysvětlení všech možností, formátů a variant. Nahrávky jsou doručovány na optických discích (CD, DVD) za jednotnou cenu 25 Kč/kus. Seznam nahrávek se bude rozšiřovat nejen o záznamy z budoucích akcí, ale přibudou i vybrané digitalizované nahrávky z dřívějších let. Platný aktuální seznam je součástí objednávkového formuláře.

Objednávkový formulář nahrávek doplněný nově o stopy pořízené v roce 2017
  nahravky.pdf (78 kB, Adobe® Portable Document Format)


15.2.2020

Aktuálnost problematiky tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v 21. století

Shrnutí sestavila VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.

V čem spočívá aktuálnost dané problematiky? V odpovědi na tuto otázku necháváme vědomě stranou problematiku umělecko-historickou, památkářskou, respektive teologickou (k těm nechť se kvalifikovaně a seriózně vyjadřují další odborníci), abychom mohli historický vzkaz 17. století předat stručně, ale srozumitelně potomkům o 400 let mladším.

Především je nutno pochopit, že zápas konfesí (vyznání) byl v tomto případě jednoznačně bojem politickým. Ten se nemohl v 17. století projevit jinak než v rámci církevních organizací prostě proto, že člověk mimo ně nemohl právně existovat, pokud nebyl Žid – pak ovšem neměl stálou právní ochranu.

České království hlásící se z více než 80 % k reformačním (evangelickým, protestantským) církvím, bylo od roku 1526 spravováno panovníky z rodu Habsburků, kteří aktivně podporovali církev katolickou (správně římskokatolickou, protože označení „katolický“ = „obecný“ na sebe vztahují všechny církve). Habsburkové se systematicky snažili, v součinnosti zejména s jezuitským řádem, podporovat pronikání katolického vlivu do vládních struktur, školství, kultury i osobních a příbuzenských vztahů. I za těchto podmínek došlo v Českém království v roce 1609 k zákonnému zajištění svobody svědomí (tehdy vyjádřené jako svoboda vyznání) pro každého jednotlivce bez ohledu na jeho postavení ve společnosti. Šlo o Majestát Rudolfův, první zákon zajišťující v Evropě jedno ze základních lidských práv.

Tento Majestát byl opakovaně porušován (někteří představitelé katolické strany jej hned na počátku odmítli podepsat); nakonec došlo k revolučnímu zvratu, místo habsburského panovníka byl zvolen Fridrich Falcký, hlavně však byla smluvně vytvořena Česká konfederace, která znamenala svazek pěti zemí Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice), k nimž přistoupily tedy ještě Dolní i Horní Rakousy a nakonec i Uhry. Tento svazek byl řízen ústavou s protodemokratickými rysy, který předpokládal krále voleného, nikoli dědičného. Konfederace prohlášená 31. 7. 1619 neměla dlouhého trvání, další vývoj přerušila bitva na Bílé Hoře 8. 11. 1620; v důsledku toho nastal hluboký zvrat poměrů. Zneplatněny byly nejen nová česká ústava, ale i Majestát Rudolfův; vše nahradilo Obnovené zřízení zemské (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu), které mj. zrušilo i svobodu vyznání a přikázalo pouze jediné vyznání římskokatolické.

Během třicetileté války nebylo ještě s konečnou platností rozhodnuto o dalším vývoji, situaci zpečetil teprve Vestfálský mír roku 1648. V té době velmi záleželo na tom, kdo ovládne radnice hlavních měst Čech a Moravy – Prahy a Brna. V obou případech byly radnice zachovány habsburskému státu a Obnovené zřízení zemské ovládlo s definitivní platností obě země. Zásada svobody svědomí byla překryta totalitním nárokem, kterému se měl každý jednotlivec ve všem bezpodmínečně podřídit.

Jako důraznou připomínku této skutečnosti dal postavit císař Ferdinand III. (ne obyvatelé města) v roce 1650 tzv. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho vzorem byl zejména Mariánský sloup v Mnichově z roku 1638, kde bělohorský vítěz bavorský vévoda Maxmilián děkuje Panně Marii za tehdejší vítězství, kdy pod jejím vedením byly zachráněny král, království, vláda, země a náboženství. Stejně děkuje i Ferdinand III. za záchranu města (Prahy).

Podrobně pak celou situaci a význam sloupu probírá v roce 1661 příští pražský arcibiskup Bedřich z Valdštejna. Smysl a poslání sloupu lze současným jazykem nejlépe ve vší stručnosti vyjádřit takto: Marie bojovnice, drtící všechno zlo včetně lidských nepřátel – heretiků, je středem celé Evropy; zdraví ji svatí patroni všech národů a klaní se jí obyvatelé všech končin (včetně těch, kde v té době žili protestanté a pravoslavní). Marie vede světskou moc církve, od ní mají králové svá pověření. Oč jiní musí teprve usilovat, (císař) Leopold už má dědičně, protože jeho otec zbudoval tento její pomník v srdci Evropy. Tolik svědectví nepopiratelného soudobého dokumentu.

V dalších staletích se vyvíjel dvojí vztah ke sloupu: jednak monument hrdinné obrany před švédskou soldateskou (všechny tehdejší armády byly žoldnéřské a kořistily, Švédy nevyjímaje) a symbol ochrany Panny Marie před veškerým zlem včetně kacířů, jednak místo nejhlubšího ponížení odkazu české reformace a výsměch snahám o společnost založenou na vzájemném respektu.

Nová Československá republika chtěla navázat na tradici Majestátu Rudolfova a České konfederace, ne na tradici Obnoveného zřízení zemského. Sloup byl bohužel představitelem druhé alternativy. Způsob jeho odstranění jistě nebyl kulturním činem, je však pochopitelný v daném kontextu.

Dnešní aktuálnost celé problematiky souvisí s nesmírně vážným rozhodnutím, znovu jako v roce 1918: Majestát Rudolfův a Česká konfederace, svoboda svědomí a vzájemný respekt, nebo Obnovené zřízení zemské, tedy nikoli svobodní občané, ale manipulovaní jedinci?

Otázka zní: na co vlastně po sto letech navazujeme? Nevracíme se ve skutečnosti zpět, do doby, kdy sloup jako symbol a výzva ještě stál? Úporné úsilí a prosazování reálné existence napodobeniny sloupu právě na Staroměstském náměstí bez jakéhokoli ohledu na veškeré argumenty, které odpůrci postavení sloupu uvádějí a které nebyly vyvráceny, svědčí o něčem neblahém…

Poznámka: Základní fakta lze snadno nalézt v širokém spektru historické literatury, zde upozorňujeme pouze na dvě nově zpracovávané oblasti, které si zaslouží hlubší pozornosti a prostudování:

1. Česká konfederace se připomíná v stejnojmenné publikaci (malém tisku) Historické společnosti VERITAS z roku 2019. Otázkou České konfederace se systematicky zabývají zejména pracovníci Právnické fakulty Západočeské univerzity z Plzně.

2. Tzv. Valdštejnská teze se podrobně rozebírá v publikaci (malém tisku) Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (2017). Ta je poněkud níže na této stránce k dispozici.


13.10.2019

Martinská deklarace

Mgr. Martin Fajmon

Přednáška historika, archiváře a člen VERITAS Mgr. Martina Fajmona z čtyřicátého osmého semináře v Pardubicích ze dne 27. října 2018 o okolnostech připojení Slovenska do právě vznikající Československé republiky byla připravena pro výročí 100 let od založení Československa roku 1918.

Text přednášky ke stažení a vytištění
  martinska_deklaracia.pdf (332 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.6.2019

Pozvánka na slavnostní vernisáž výstavy v nově otevřeném Muzeu české reformace ve Velké Lhotě u Dačic


1.4.2018

Ivan Dérer – právník, politik a publicista

Mgr. Martin Fajmon

Přednáška historika, archiváře a člen VERITAS Mgr. Martina Fajmona z čtyřicátého sedmého semináře v Pardubicích ze dne 24. března 2018 přibližuje poněkud pozapomenutou historickou osobnost Ivana Dérera jakožto právníka, politika a publicistu. Textem o jednom z autorů a signatářů Martinské deklarace, stoupenci TGM a zastánci ideje čechoslovakismu, chceme originálně obohatit letošní výročí 100 let od založení Československa roku 1918.

Text přednášky ke stažení a vytištění
  ivan_derer.pdf (159 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.12.2017

Materiály z tiskové konference

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech

Jan Bedřich z Valdštejna VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, uspořádala 8. listopadu 2017 tiskovou konferenci spojenou s představením nové publikace (brožury) s názvem Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech. Tuto brožuru i s její přílohou ve formátu A3 (obojí v tiskové kvalitě) zde přinášíme ke stažení. Stáhnout a pustit si můžete i prezentaci, která byla při tiskové konferenci puštěná ve stále se opakující smyčce. Během tří minut se z ní dozvíte vše podstatné z brožury i přílohy (doporučujeme stáhnout buď v .odp nebo .ppt formátu a otevřít přímo v příslušném programu – ve webovém prohlížeči nefunguje korektně).

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (brožura)
  brožuraCausa.pdf (3 MB, Adobe® Portable Document Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (vložená A3 příloha)
  A3příloha.pdf (40 MB, Adobe® Portable Document Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (prezentace)
  valdštejnská_teze.odp (23 MB, Open Document Presentations Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (prezentace)
  valdštejnská_teze.ppt (23 MB, Microsoft® PowerPoint® Presentation Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (totéž, co prezentace)
  valdstejnskateze1661.pdf (1,2 MB, Adobe® Portable Document Format)


3.9.2017

Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu

sloup na rytině

VIDEOZÁZNAM Z TISKOVÉ KONFERENCE NA Videozáznam na YouTube

Ve věci stavby v roce 1918 strženého tzv. mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bylo již vydáno územní rozhodnutí. Petici občanů volajících po zabránění znovuvztyčení sloupu, podepsalo více než tisíc signatářů. Byla odevzdána Magistrátu Hl. města Prahy a jeho Zastupitelstvo se tímto podáním bude zabývat na svém zasedání dne 14. září 2017. Odpůrci sloupu pořádají 7. září 2017 v Kostele knížete Václava na Zderaze na Novém Městě (GPS souřadnice) od 11.00 hodin tiskovou konferenci „KDO PROSAZUJE SLOUP TOTALITY?!“, kde médiím vysvětlí problematičnost reerekce sloupu a předloží argumenty proti ní.

Souběžně se sbírají podpisy i na protestní petici v elektronické podobě. Její autor David Loula poskytl rozhovor o sloupu DVTV (možno shlédnout). Můžete ji porovnat s reportáží veřejnoprávní televize (shlédnout). Problematika sloupu, který považujeme především za politický symbol z doby pobělohorské, znázorňující oslavu násilné rekatolizace v té době, má na našem webu svou samostatnou stránku.

Moderátor VERITAS dr. Petr Melmuk byl při jednání na Úřadu Městské části Prahy 1 osobně přítomen a předložil argumenty, které ve stručnosti shrnuje i naše písemné vyjádření ke stavebnímu řízení z 24. dubna 2017, kde zmiňujeme rozpor mezi ideovou symbolikou sloupu a Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

Pozvánka pro tisk
  tiskova_konference_sloup_pozvanka.pdf (400 kB, Adobe® Portable Document Format)


18.6.2017

Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze

Stručný přehled vývoje těchto shromáždění od 90. let 20. století do roku 2013

Poprava 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze Před dalším výročím staroměstské popravy zveřejňujeme na webu VERITAS publikaci vydanou v roce 2016, která je v internetovém prostředí jediným dostupným zdrojem informací o počátcích této již tradiční pietní akce, spojené se Společností Jana Jesenia.

Najdete ji v sekci Publikace. Pietní shromáždění (a také události datované 21. června 1621) má na našem webu samozřejmě i svou samostatnou stránku.


7.5.2017

Výstava: Česká reformace v evropském kontextu instalovaná ve Velké Lhotě u Dačic je nyní on-line k prohlédnutí také na vašem počítači odkudkoli na planetě…


Nová vydání knih Evy Melmukové

Kniha: Eva Melmuková — Patent zvaný toleranční Kniha: Eva Melmuková — Setkání po dvou staletích Spřátelené neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně vydalo v poslední době dvě publikace moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Jde o druhé doplněné vydání rozebrané monografie Patent zvaný toleranční (první vydání vyšlo v Mladé frontě v edici Kolumbus roku 1999), základní monografie k tomuto zlomovému bodu českých církevních dějin. Druhé vydání (k 230. výročí tolerančního patentu) je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky a také původní předmluvu a doslov, které nemohly být v prvním vydání otištěny. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 299 Kč).

Druhou publikací je první knižní vydání Setkání po dvou staletích. Obsahuje vyprávění o osudech konkrétních osob rané toleranční doby z oblasti okolí Velké Lhoty u Dačic psané formou fiktivních rozhovorů, ovšem na základě podrobného studia archivních pramenů. Rozhovory původně vycházely v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry v období 200. výročí tolerančního patentu a následně byly jako cyklostylovaná nesvázaná vnitrocírkevní příručka Synodní rady ČCE distribuována na sbory této církve jako námět ke zkoumání dějin tolerančních sborů. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 149 Kč).


Oznámení – inzerát

Historická společnost VERITAS se obrací na širokou obec příznivců své činnosti s prosbou o pomoc při překládání z francouzského jazyka do češtiny. Jde o zamýšlené překlady sborníků z Konferencí evropských protestantských muzeí, kterých se členové VERITAS (jako jediní zástupci České republiky) pravidelně účastní již více než deset let. Jejich pořádající organizace – Historická společnost francouzského protestantismu (Société de l'Histoire du Protestantisme Français) – vydává z každého ročníku konference sborník ve francouzštině. Dlouho plánovaným záměrem VERITAS je překlad alespoň těch nejzávažnějších příspěvků do češtiny. Záměr komplikuje především nemožnost překladatelské práce finančně odměnit. Osobně zainteresovaní frankofonní zájemci o tuto práci, kteří by tím rádi pomohli dobré věci a zároveň rozšiřovali svůj rozhled, se mohou kdykoliv obrátit na naši společnost například e-mailem. Děkujeme za pochopení.


Máte už doma tuto unikátní mapu?

Náhled knihy: Památná místa české reformace
Places of the czech reformation
Stätten der tschechischen reformation
Monuments de la reforme tcheque

  • Jedná se o unikátní pomůcku pro cestování za památnými místy vztahujícími se k české reformaci v České republice.
  • Na složeném listu formátu A2 naleznete přehlednou mapu všech 36 zmiňovaných míst s jejich stručným popisem.
  • V Praze mapa upozorňuje na dalších 18 lokalit významných z hlediska české reformace. Nechybí ani schéma jejich polohy.
  • V úvodu je zmíněn stručný pohled do historie shrnující základní údaje o historickém vývoji české reformace a jejím zařazením do širších evropských souvislostí.
  • Doplněno černobílými ilustracemi některých popisovaných míst.
  • Přehledné čtyřjazyčné provedení (česky, anglicky, německy, francouzsky) – ideální dárek nejen pro vaše přátele z ciziny.
  • Mapu vydala společnost VERITAS v Pardubicích v roce 1995.
  • Příhodná cena: 25 Kč/€1/US $1 + poštovné
  • Mapu si můžete objednat na adrese společnosti VERITAS.
  • Lze odebrat i více exemplářů.

Věnujte svou pozornost sekci Spolupráce » Kruh českých duchovních tradic.
Tato sekce shrnuje výsledky více než dvacetiletého rozhovoru mezi příslušníky různých denominací.
Jaké tradice spojují křesťany různých vyznání v České republice?

Viděli jste už sekci Stanoviska a názory?
Přináší odpovědi na některé aktuální a kontroverzní otázky dneška.


Nevíte kam dál? Podívejte se na náš aktuální kalendář akcí.