Publikace přímo vydané společností VERITAS

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS příležitostně vydává některé studie, pracovní materiály a pomůcky ke studiu historie protestantských církví a také zabezpečuje jejich distribuci. Napomáhá rovněž k rozšíření publikovaných prací členů VERITAS, další publikace také doporučuje.

Tato sekce webových stránek přináší informace o některých z nich:


Památná místa české reformace

Náhled knihy: Památná místa české reformace
Places of the czech reformation
Stätten der tschechischen reformation
Monuments de la reforme tcheque O publikaci:

 • mapa s komentářem;
 • formát A2, čtyřjazyčně (česky, anglicky, německy, francouzsky), přibližuje a popisuje 36 památných míst české reformace v České republice a dalších 18 v Praze

Bibliografické údaje:
Památná místa české reformace (mapa s komentářem), Pardubice 1995, formát A2.

Poznámky:


Rekatolizace v historii

O publikaci:

 • informační přehled zpracovaný členy výboru Historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS;
 • studie obsahující systematicky utříděné informace — především citace z děl autorů dobře obeznámených danou problematikou;
 • přibližuje rozličné formy rekatolizace v minulosti v Evropě od 16. do 19. století a v období druhé světové války; druhá kapitola uvádí příklady forem rekatolizace v současnosti („Husovská komise„, Komise pro studium rekatolizace v českých zemích, příklady záměrného zkreslování českých dějin, snaha o chápání Antonína Koniáše jako kladnou postavu, svatořečení Jana Sarkandera navzdory protestům a snahy o znovuvybudování mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze)

Bibliografické údaje:
Rekatolizace v historii, VERITAS 2000–2002, 20 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci si lze vyžádat na adrese společnosti VERITAS, po uhrazení nákladů na tisk, kopírování a poštovné

Studie o rekatolizaci v historii ke stažení
  rekatolizace.pdf (336 kB, Adobe® Portable Document Format)


Čestmír Rychetský: Kazatelé a sbory české národnosti církví A. V. a H. V. v Čechách a na Moravě 1781–1918

O publikaci:
 • seznamy všech kazatelů a sborů evangelických církví české národnosti augsburského (luterského) a helvetského (reformovaného) vyznání v době před jejich sloučením (zachycena léta 1781 až 1918);
 • každý údaj o kazateli je doplněn jeho osobními daty a seznamem míst, kde působil; u sborů je vypsán úplný seznam všech pastorů a farářů s datací
 • česko-latinské provedení

O autorovi:
Čestmír Rychetský (* 1921, † 1987), evangelický farář (Českobratrské církve evangelické), působil ve sborech: Jindřichův Hradec, Velká Lhota u Dačic, Telč, Chomutov a Hradiště; pracovník v oboru archivnictví (sborové archivy); publikované odborné práce: Turistický průvodce po chrudimském seniorátu (1997)

Bibliografické údaje:
Rychetský, Čestmír: Kazatelé a sbory A. V. a H. V. v Čechách a na Moravě 1781–1918, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1983. (1. vydání)
Rychetský, Čestmír: Kazatelé a sbory A. V. a H. V. v Čechách a na Moravě 1781–1918, VERITAS, Telč 2008. (2. doplněné a opravené vydání)

Poznámky:

 • druhé, doplněné a opravené vydání publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • V druhém vydání je zatím přístupná pouze 1. část: Pastoři H. V., kteří přišli po vydání tolerančního patentu po roce 1781 z Uher. Další části budou postupně následovat.
 • vytištěnou publikaci v druhém vydání si lze vyžádat na adrese společnosti VERITAS, po uhrazení nákladů na tisk, kopírování a poštovné

Druhé doplněné a opravené vydání knihy ke stažení
  rychetsky.pdf (185 kB, Adobe® Portable Document Format)


Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze

O publikaci:

 • informační přehled uspořádaný E. Melmukovou a k tisku připravený Ž. Vobrovou;
 • studie obsahuje stručný přehled vývoje těchto shromáždění od 90. let 20. století do roku 2013;
 • na internetu jde o jediný dostupný zdroj informací o počátcích této již tradiční pietní akce, spojené se Společností Jana Jesenia, která vznikla v prostředí Církve československé husitské;
 • jde o akci, kterou celá dlouhá léta VERITAS spolupořádala – především nesmírným osobním nasazením její členky †D. Garajové;
 • přehled uvádí především statutární dokumenty Společnosti Jana Jesenia, pozvánky na shromáždění z většiny ročníků a fotodokumentaci.

Bibliografické údaje:
Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze, VERITAS, Praha 2016, 33 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci si lze vyžádat na adrese společnosti VERITAS, po uhrazení nákladů na tisk, kopírování a poštovné

Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze ke stažení
  symbolika21-06.pdf (21,5 MB, Adobe® Portable Document Format)


Nejen svým členům VERITAS doporučuje také další publikace a další knihy naleznete v knihovně VERITAS.