Publikace přímo vydané společností VERITAS

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS příležitostně vydává některé studie, pracovní materiály a pomůcky ke studiu historie protestantských církví a také zabezpečuje jejich distribuci. Napomáhá rovněž k rozšíření publikovaných prací členů VERITAS, další publikace také doporučuje.

Tato sekce webových stránek přináší informace o některých z nich:


Památná místa české reformace

Náhled knihy: Památná místa české reformace
Places of the czech reformation
Stätten der tschechischen reformation
Monuments de la reforme tcheque

O publikaci:
 • mapa s komentářem;
 • formát A2, čtyřjazyčně (česky, anglicky, německy, francouzsky), přibližuje a popisuje 36 památných míst české reformace v České republice a dalších 18 v Praze

Bibliografické údaje:
Památná místa české reformace (mapa s komentářem), Pardubice 1995, formát A2.

Poznámky:

 


Rekatolizace v historii

O publikaci:

 • informační přehled zpracovaný členy výboru Historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS;
 • studie obsahující systematicky utříděné informace — především citace z děl autorů dobře obeznámených danou problematikou;
 • přibližuje rozličné formy rekatolizace v minulosti v Evropě od 16. do 19. století a v období druhé světové války; druhá kapitola uvádí příklady forem rekatolizace v současnosti ("Husovská komise", Komise pro studium rekatolizace v českých zemích, příklady záměrného zkreslování českých dějin, snaha o chápání Antonína Koniáše jako kladnou postavu, svatořečení Jana Sarkandera navzdory protestům a snahy o znovuvybudování mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze)

Bibliografické údaje:
Rekatolizace v historii, VERITAS 2000–2002, 20 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci ve formátu A5 lze objednat na adrese společnosti VERITAS za 20 Kč (+poštovné)

Studie o rekatolizaci v historii ke stažení
  rekatolizace.pdf (336 kB, Adobe® Portable Document Format)


Čestmír Rychetský: Kazatelé a sbory české národnosti církví A. V. a H. V. v Čechách a na Moravě 1781–1918

O publikaci:
 • seznamy všech kazatelů a sborů evangelických církví české národnosti augsburského (luterského) a helvetského (reformovaného) vyznání v době před jejich sloučením (zachycena léta 1781 až 1918);
 • každý údaj o kazateli je doplněn jeho osobními daty a seznamem míst, kde působil; u sborů je vypsán úplný seznam všech pastorů a farářů s datací
 • česko-latinské provedení

O autorovi:
Čestmír Rychetský (*1921, †1987), evangelický farář (Českobratrské církve evangelické), působil ve sborech: Jindřichův Hradec, Velká Lhota u Dačic, Telč, Chomutov a Hradiště; pracovník v oboru archivnictví (sborové archivy); publikované odborné práce: Turistický průvodce po chrudimském seniorátu (1997)

Bibliografické údaje:
Rychetský, Čestmír: Kazatelé a sbory A. V. a H. V. v Čechách a na Moravě 1781–1918, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1983. (1. vydání)
Rychetský, Čestmír: Kazatelé a sbory A. V. a H. V. v Čechách a na Moravě 1781–1918, VERITAS, Telč 2008. (2. doplněné a opravené vydání)

Poznámky:

 • druhé, doplněné a opravené vydání publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • V druhém vydání je zatím přístupná pouze 1. část: Pastoři H. V., kteří přišli po vydání tolerančního patentu po roce 1781 z Uher. Další části budou postupně následovat.
 • vytištěnou publikaci v druhém vydání ve formátu A5 lze objednat na adrese společnosti VERITAS za 20 Kč (+poštovné)

Druhé doplněné a opravené vydání knihy ke stažení
  rychetsky.pdf (185 kB, Adobe® Portable Document Format)


Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze

O publikaci:

 • informační přehled uspořádaný E. Melmukovou a k tisku připravený Ž. Vobrovou;
 • studie obsahuje stručný přehled vývoje těchto shromáždění od 90. let 20. století do roku 2013;
 • na internetu jde o jediný dostupný zdroj informací o počátcích této již tradiční pietní akce, spojené se Společností Jana Jesenia, která vznikla v prostředí Církve československé husitské;
 • jde o akci, kterou celá dlouhá léta VERITAS spolupořádala – především nesmírným osobním nasazením její členky †Drahomíry Garajové;
 • přehled uvádí především statutární dokumenty Společnosti Jana Jesenia, pozvánky na shromáždění z většiny ročníků a fotodokumentaci.

Bibliografické údaje:
Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze, VERITAS, Praha 2016, 33 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci ve formátu A4 lze objednat na adrese společnosti VERITAS za 90 Kč (+poštovné)

Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze ke stažení
  symbolika21-06.pdf (21,5 MB, Adobe® Portable Document Format)


Fajman Marek: Modlitebny kazatelských
stanic Českobratrské církve evangelické,
postavené ve 20. letech 20. století

O publikaci:

 • separát příspěvku ze sborníku Ex archivis ecclesiae:

FAJMAN, Marek. Modlitebny kazatelských stanic Českobratrské církve evangelické, postavené ve 20. letech 20. století: Pokus o vymezení pojmu a vazba na obecný architektonický vývoj. In: Ex archivis ecclesiae: sborník příspěvků historiků a archivářů k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích. Praha: Českobratrská církev evangelická, 2009, s. 45–54. ISBN 978-80-87098-10-3;

 • studie je pokusem o vymezení pojmu a vazby na obecný architektonický vývoj;
 • k srovnávání autorovi posloužily modlitebny ve Střížově, Nové Včelnici a na Blažkově;
 • protože původní sborník je již rozebrán, VERITAS v roce 2021 z tohoto příspěvku pořídila separát, aby byl text dostupný v Dokumentačním středisku tolerančních modliteben v Telči.

O autorovi:
Ing. Marek Fajman (*1976, †2015), pracovník Národního památkového ústavu - Územního odborného pracoviště v Brně

Bibliografické údaje:
FAJMAN, Marek. Modlitebny kazatelských stanic Českobratrské církve
evangelické, postavené ve 20. letech 20. století. Pokus o vymezení pojmu a vazba na obecný architektonický vývoj.
Telč: VERITAS, 2021, 12 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci ve formátu A5 lze objednat na adrese společnosti VERITAS, za 15 Kč (+poštovné)

Fajman Marek: Modlitebny kazatelských stanic Českobratrské církve evangelické, postavené ve 20. letech 20. století ke stažení
  fajman-modlitebny kazat_stanic.pdf (703 kB, Adobe® Portable Document Format)


Vzájemné poznávání: První česko-korejská konference 16. ledna 2018 v Praze

O publikaci:

 • konference se konala v prostorách Farního sboru ČCE v Praze 8 - Kobylisích;
 • konference se konala v rámci společného projektu Presbyterní církve Koreje a historické společnosti VERITAS "Síť mezi kontinenty";
 • jak napovídá titul, na první společné konferenci bylo hlavním cílem vzájemné poznání duchovních tradic a křesťanství v Česku a na Korejském poloostrově;
 • sborník z konference obsahuje přednášku dr. Melmuka o české reformaci a přednášku prof. Chunga o protestantském křesťanství v Koreji;
 • ve sborníku není záznam z prezentace o mírovém hnutí žen Halmoni;
 • obě přednášky jsou uvedeny v plném znění česky i anglicky.

O autorech:
ThDr. Petr Melmuk, Th.D. (*1961), evangelický farář (Českobratrské církve evangelické), působí ve sboru v Telči. Přednášel biblistiku a biblickou archeologii na HTF UK v Praze, pedagogicky působí na Husově institutu teologických studií (CČSH) v Praze. Moderátor historické společnosti VERITAS.
Rev. Dr. Byung-Joon Chung, duchovní Presbyterní církve Koreje, profesor církevních dějin na Seoul Jangsin University v Soulu a na Filozofické fakultě EWHA Womans University v Soulu (Korejská republika). Kromě církevních dějin publikuje i odborné články a monografie k moderním dějinám Koreje.

Bibliografické údaje:
CHUNG, B. J. – MELMUK, P. – VOBROVÁ, Ž. (ed.): Vzájemné poznávání: První česko-korejská konference 16. ledna 2018 v Praze. Telč: VERITAS, 2021, 32 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci ve formátu A5 lze objednat na adrese společnosti VERITAS, za 30 Kč (+poštovné)

Vzájemné poznávání: První česko-korejská konference 16. ledna 2018 v Praze
  korea2018.pdf (482 kB, Adobe® Portable Document Format)


Eva Melmuková-Šašecí – Dvojí jubileum 80 + 90

Náhled knihy: Eva Melmuková-Šašecí – Dvojí jubileum 80 + 90

O publikaci:

 • Jubilejní sborník emeritní moderátorky VERITAS obsahuje v první části statě spojené s jejími 80. narozeninami před deseti lety.
 • Jeho součástí je proslov O. Macka na mimořádné valné hromadě, kde byla oslavenkyni předána medaile vděčnosti ČCE. Pak následuje text jubilantčiny konvokační přednášky na ETF UK, který VERITAS dříve vydala i jako separát (malý tisk).
 • Druhá polovina sborníku obsahuje jubilantčiny stěžejní myšlenky a přednášky za uplynulých 10 let.
 • V závěru sborníku je kompletní bibliografie Evy Melmukové-Šašecí.
 • Článek s rozsáhlou fotogalerií z oslavy 90. narozenin E. Melmukové 26. března 2022 v Pardubicích je k dispozici v Informačním bulletinu VERITAS č. 24/2022, s. 3–5.

Bibliografické údaje:

Eva Melmuková-Šašecí – Dvojí jubileum 80 + 90. Telč: VERITAS, 2022, 40 s.

Poznámky:

 • publikováno na Internetu (text si můžete zdarma stáhnout níže)
 • vytištěnou publikaci ve formátu A5 lze objednat na adrese společnosti VERITAS, za 40 Kč (+poštovné)

Vzájemné poznávání: První česko-korejská konference 16. ledna 2018 v Praze
  ems80a90.pdf (808 kB, Adobe® Portable Document Format)


Nejen svým členům VERITAS doporučuje také další publikace a další knihy naleznete v knihovně VERITAS.