Spolupráce

Spolupráce na projektech


Tuzemská a zahraniční spolupráce

Společnost VERITAS v současnosti intenzivně spolupracuje s těmito institucemi:

Historická společnost francouzského protestantismu (Société de l'Histoire du Protestantisme Français) — francouzská obdoba společnosti VERITAS s více než stopadesátiletou historií, která byla a je VERITAS jakýmsi vzorem.

Občanské sdružení Evangnet, jehož cílem je přispívat k rozvoji užívání internetu v práci církví a prohlubovat obeznámenost s novými médii v církvi obecně. VERITAS je kolektivním členem sdružení Evangnet.

Občanské sdružení Exulant sdružující potomky pobělohorských exulantů a jejich příznivce

Historicko-vlastivědná společnost MORAVIAN v Suchdole nad Odrou sdružující obdivovatele díla Moravských bratří, kteří z okolí Suchdola emigrovali pro víru v době pobělohorské.

Kostnická jednota—sdružení evangelických křesťanů, z.s. — ekumenická organizace protestantů vzešlých z české reformace

Společnost Johannese Mathesia — sdružení sudetoněmeckých evangelíků (Johannes-Mathesius-Gesellschaft — Evangelische Sudetendeutsche e. V.), tvořené faráři a členy (a potomky) bývalé německé Evangelické (luterské) církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s cílem podporovat církevně-historické bádání, zachovat dědictví své církve v českých zemích a předávat ho dalším generacím.

Francouzská reformovaná církev (Église Réformée de France) — její „misijní odbor“ (Coordination Témoigner-Servir) — a všechny další instituce zapojené do Konference protestantských muzeí (Colloque des Musées protestants)