21. červen — výročí staroměstských poprav

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS pořádala až do roku 2012 spolu s dalšími organizacemi (Kostnická jednota, Církev československá husitská v Praze, Sdružení rodáků a přátel města Žatce, Československá obec legionářská, Masarykova společnost, Husova liga, Slovanský výbor České republiky, Česká obec sokolská, Společnost Jana Jesenia, Junák a další) každoroční pietní setkání 21. června u příležitosti výročí popravy 27 představitelů českého stavovského odboje, která se uskutečnila 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze.

Vzhledem k tomu, že vlastní role VERITAS při spolupořádání této akce byla v několika posledních letech jen formální a ke změně této role nebyla ani po několikerých snahách mezi ostatními pořadateli vůle, výbor na jaře roku 2013 rozhodl, že VERITAS už nebude nadále jako spolupořadatel působit. Akce byla proto od roku 2013 přesunuta mezi doporučené.

Toto shromáždění má ustálenou podobu: V 18.00 hodin odezní v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze proslovy k výročí a krátká zamyšlení některých potomků popravených, následuje koncert a akci zakončí položení věnců k pamětní desce popravených u Staroměstské radnice.

V roce 2016 VERITAS vydala a na svém webu umožnila stažení publikace Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června, která přináší stručný přehled vývoje pietní akce od 90. let 20. století do roku 2013.

Pro dokumentaci uvádíme na této stránce pozvánky s programy a relevantními novinovými články z několika posledních let.


27 křížů v místě popraviště
na Staroměstském náměstí v Praze

zásadní věcná informace

Zpochybnění oprávněnosti počtu 27 křížů na dlažbě v místě popraviště z 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze vyžaduje tuto zpřesňující informaci:

27 křížů má být stále aktuální připomínkou hrozného „divadla“ („theatru“), které mělo být odstrašujícím příkladem pro vlastní zemi i pro zahraničí. Kříže se nalézají na místě tehdejšího popravčího lešení a je jich správně 27, protože dosvědčují počet těch odsouzených představitelů stavovského odboje (ne „pánů“, jak stále znovu chybně i v médiích zaznívá, protože šlo o tři stavy, tj. panský, rytířský a městský), kteří zde byli popraveni (většinou, ale ne všichni, jak bylo také v médiích chybně opakováno) stětím, ale i oběšením v bezprostřední blízkosti popraviště, odkud tam byli odváděni.

19. června 1621 bylo odsouzeno k trestu smrti 28 osob (z původně 43 obžalovaných a při vynesení rozsudku přítomných), jeden z nich, Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu, byl však omilostněn přímo na popravčím lešení, když už na něm měla být exekuce provedena. Je tedy zřejmé, že 28. kříž, který by označoval tuto osobu, nepatří na místo popraviště.

Pokud jde o Martina Fruweina z Podolí, skutečně byl vyšetřován s ostatními obžalovanými a měl být 7. června 1621 vyslýchán na mučidlech. Podařilo se mu však spáchat sebevraždu skokem z Bílé věže Pražského hradu. 9. června byla jeho mrtvola převezena na Bílou horu, kde byla rozčtvrcena a části jeho těla vystaveny u silnice na bělohorské pláni a při silnicích před branami města na dalších třech světových stranách; hlava Martina Fruweina byla přibita na šibenici na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí).

Vzhledem k tomu, že Fruwein svůj život dokonal dříve, než byl vyhlášen oficiální rozsudek (19. června), a nezemřel tedy na popravišti Staroměstského náměstí 21. června, a ani posmrtná exekuce nebyla provedena na Staroměstském náměstí, kříž připomínající tuto osobnost nelze přidat k 27 křížům na dlažbě Staroměstského náměstí. Naopak by bylo velice správné umístit na zeď staroměstské radnice pamětní desku připomnající jeho osud.

Bližší informace lze najít např. v monografii:
PETRÁŇ, Josef. Staroměstská exekuce. Praha: Rodiče s.r.o., 2004. 318 s. ISBN 80-86695-44-1.

V Telči 7. července 2011

VERITAS — historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, o.s.


21. červen — výročí staroměstských poprav » Obsah