Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
květen Úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (koná se na začátku turistické sezóny s členy Spolku přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě a dalšími dobrovolníky)
18. květen 2019 Valná hromada společnosti VERITAS v Praze-Smíchově referáty k tématům: výročí stavovské Konfederace 1619; prezentace objektu v pražské Truhlářské ulici
1. až 7. červenec 2019 XXIV. Pracovní soustředění VERITAS v Telči (pro upřesnění a přihlášení nás kontaktujte emailem)
6. červenec 2019 Připomínka výročí mučednické smrti mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic – téma dosud nestanoveno –
19. říjen 2019 L. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích – téma dosud nestanoveno –

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
21. březen 2019 Pfaffenschlag: život na středověké vsi (přednáška Mgr. Pavla Macků, archeologa a památkáře) Přednášku pořádá Spolek přátel Muzea české reformace od 16:30 hodin v knihovně ve Velké Lhotě u Dačic.
2. až 5. květen 2019 Konference evropských protestantských muzeí v Mialet (Gard, Francie) letošní ročník mezinárodní konference pořádá v Muzeu Církve na poušti Historická společnost francouzského protestantismu
18. květen 2019 Odhalení pamětní desky faráři Janu Jelínkovi a jeho manželce Anně koná se od 13 hodin v kostele ČCE v Oráčově u Rakovníka (více viz webové stránky spolku Exulant)
14. až 16. červen 2019 Zájezd Exulantu do Kladska, Ziębice (Münsterbergu) a na severní Moravu viz webové stránky spolku Exulant
21. červen 2019 Pietní shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze 398. výročí staroměstské popravy 27 představitelů českého stavovského odboje
červenec 2019 Slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle viz webové stránky Spolku přátel Růžového paloučku v Újezdci
6. červenec 2019 Husův den na Kalichu u Besedic v Českém ráji (noční setkání) viz webové stránky Ochranovského seniorátu ČCE
říjen 2019 Konference a členská schůze spolku Exulant viz webové stránky spolku Exulant