Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
15. květen 2021 Valná hromada VERITAS v Praze Smíchově (v prezenční a zároveň online podobě - dle aktuálně platících opatření)
hlavní poslechové téma:
Proměna Staroměstského náměstí a výročí staroměstské popravy
1. až 7. červenec 2021 Pracovní soustředění VERITAS v Telči (k účasti na akci je třeba se přihlásit, např. emailem)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
19. červen 2021 Konference a valná hromada Exulantu v Praze viz webové stránky zapsaného spolku Exulant
24. - 26. září 2021 IX. Mezinárodní  konference Moravian v Suchdole nad Odrou

téma: 300 let od narození Davida Zeisbergera, apoštola indiánů
viz webové stránky Moravian