Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
24. červen 2017 Vyprávění velkolhotecké lípy (80 let ji nevídáme) přednáška doc. PhDr. Evy Melmukové při vernisáži stejnojmenné výstavy v budově bývalé márnice ve Velké Lhotě u Dačic (pořádá Spolek přátel Muzea České reformace ve spolupráci s VERITAS)
4. až 11. červenec 2017 Pracovní soustředění VERITAS v Telči inventarizace knihovny, archivu, úklidové a údržbářské práce (k účasti je třeba se předem přihlásit)
6. červenec 2017 Připomínka výročí mučednické smrti mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic  Z čeho zpívali naši předkové (Staré kancionály a zpěvníky) - spojeno s vernisáží výstavy kancionálů v kostele (pořádáno ve spolupráci se Spolkem přátel Muzea české reformace)
říjen 2017 Úklidová brigádaETA ve Velké Lhotě u Dačic pravidelnou brigádu konanou na podzim po turistické sezóně zajišťují členové MO VERITAS v Telči a Velké Lhotě u Dačic s dalšími dobrovolníky
21. říjen 2017 XLVI. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
Historie a současnost severského protestantismu (J. Dlask)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
21. červen 2017 Vzpomínkové shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze

(u příležitosti 396. výročí popravy 27 reprezentantů českého stavovského odboje v roce 1621)
POZVÁNKA

1. červenec 2017 Noční setkání na Kalichu u Železného Brodu akce pořádaná Ochranovským seniorátem Českobratrské církve evangelické
2. červenec 2017 Husova slavnost na Kalichu u Železného Brodu akce pořádaná Ochranovským seniorátem Českobratrské církve evangelické
2. červenec 2017 Tradiční setkání k uctění památky M. Jana Husa na Růžovém paloučku u Litomyšle pořádá Spolek přátel Růžového paloučku
27. srpen 2017 Setkání reemigrantů v Trpístech u Stříbra viz webové stránky spolku Exulant
7. až 8. říjen 2017 Konference a valná hromada Exulantu v Šumperku viz webové stránky spolku Exulant