Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
24. březen 2018 XLVII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
Ivan Dérer - právník, politik a publicista (M. Fajmon)
květen 2018 Úklidová brigádaETA ve Velké Lhotě u Dačic pravidelnou brigádu konanou na jaře před zahájením turistické sezóny zajišťují členové MO VERITAS v Telči a Velké Lhotě u Dačic s dalšími dobrovolníky
19. květen 2018 Valná hromada historické společnosti VERITAS v Praze Smíchově

téma referátu:
Husitský teolog a diplomat Martin Lupáč (J. Motyčka)

2. až 7. červenec 2018 XXIII. Pracovní soustředění VERITAS v Telči více informací
6. červenec 2018 Připomínka výročí mučednické smrti mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic téma:
– dosud nestanoveno –
říjen 2018 XLVIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
VERITAS k připomínce roku 1918 (E. Melmuková, P. Melmuk)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
26. až 29. duben 2018 Konference evropských protestantských muzeí v Emdenu (Dolní Sasko, SRN) letošní ročník mezinárodní konference pořádá v Knihovně Johana Lasco v Emdenu Historická společnost francouzského protestantismu
6. až 8. květen 2018 Zájezd Exulantu do Lešna viz webové stránky spolku Exulant
21. červen 2018 Pietní shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze 397. výročí staroměstské popravy 27 představitelů českého stavovského odboje
3. červenec 2018 Husův den na Kalichu u Besedic v Českém ráji viz webové stránky Ochranovského seniorátu ČCE
3. červenec 2018 Slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle viz webové stránky Spolku přátel Růžového paloučku v Újezdci
26. srpen 2018 Setkání reemigrantů v Trpístech viz webové stránky spolku Exulant
21. až 23. září 2018 VIII. mezinárodní konference Moravian viz webové stránky Historicko-vlastivědné společnosti Moravian v Suchdole nad Odrou
28. až 30. září 2018 Radujme se vždy společně - 100 let Českobratrské církve evangelické celocírkevní slavnost k 100letému výročí ČCE se koná v Pardubicích
říjen 2018 Konference a členská schůze spolku Exulant v Plzni (Západní sbor ČCE v Němejcově ulici č. 2) viz webové stránky spolku Exulant
16. prosinec 2018 Slavnostní večer - 100 let Českobratrské církve evangelické slavnostní večer se koná v Obecním domě v Praze