Archiv starých aktualit

8.5.2019

Řádná valná hromada VERITAS 2019

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 18. května 2019 od 09.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2018, zpráva revizní za rok 2018, rozpočet na rok 2019, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Zvláštní bod budou tvořit informace zástupce spolku Hereditas z. s. – spolku pro aktualizaci odkazu dědictví slezského protestantismu, a navázání užší spolupráce přijetím společného memoranda. V odpoledním bloku počítáme i s referátem k letošnímu kulatému výročí stavovské konfederace 1619 a aktuálními informacemi ohledně objektu sloužícímu v historii jako evangelická modlitebna v Truhlářské ulici v Praze.

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom2019-plna-moc.pdf (70 kB, Adobe® Portable Document Format)


17.3.2019

XLIX. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí)

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý devátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí). Konfederace stavů Českého království z období stavovského povstání je dnes téměř zapomenutou kapitolou vývoje českých právních dějin. Její letošní kulaté výročí si připomenutí rozhodně zaslouží. Také proto, že se mj. v rozsahu svobody náboženské, konfesijní a svobody svědomí velice blíží současnému pojetí v platné české ústavě. K tématu bude hovořit doc. PhDr. Eva Melmuková (v minulých letech moderátorka VERITAS).

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 30. března 2019 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:05, 9:25 a v 9:45 a linka č. 8 v 9:19 a v 9:39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2019.pdf (277 kB, Adobe® Portable Document Format)


7.10.2018

XLVIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

VERITAS k připomínce roku 1918

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý osmý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: VERITAS k připomínce roku 1918. Seminář se bude tentokrát skládat z několika kratších příspěvků k letošním především státním a církevním výročím a z následné diskuze. Bude rovněž pojat více slavnostně, než obvykle (s československou státní hymnou, trikolorami apod.). Proto doporučujeme účastníkům formální oděv.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 27. října 2018 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:05, 9:25 a v 9:45 a linka č. 8 v 9:19 a v 9:39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2018.pdf (129 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.5.2018

Řádná valná hromada VERITAS 2018

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 19. května 2018 od 09.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2017, zpráva revizní za rok 2017, rozpočet na rok 2018, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze počítáme v odpoledním bloku i s referátem Jiřího Motyčky na téma: Husitský teolog a diplomat Martin Lupáč.

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom2018-plna-moc.pdf (69 kB, Adobe® Portable Document Format)


25.2.2018

XLVII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Ivan Dérer – právník, politik a publicista

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý sedmý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Ivan Dérer – právník, politik a publicista. Přednáškou o jednom z autorů a signatářů Martinské deklarace, stoupenci TGM a zastánci ideje čechoslovakismu, chceme originálně obohatit letošní výročí 100 let od založení Československa roku 1918. Přednášet bude historik, archivář a člen VERITAS Mgr. Martin Fajmon.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 24. března 2018 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:05, 9:25 a v 9:45 a linka č. 8 v 9:19 a v 9:39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2018.pdf (121 kB, Adobe® Portable Document Format)


29.10.2017

Pozvání na tiskovou konferenci

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech

Jan Bedřich z Valdštejna

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá ve středu 8. listopadu 2017 od 15.00 hodin tiskovou konferenci spojenou s představením nové publikace (brožury) s názvem Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech.

Tisková konference se bude konat ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8. GPS souřadnice: N50°03,939', E014°23,984'

Vzhledem k probíhajícímu dopravnímu omezení v Bieblově ulici (a vyhrazeným parkovištím v okolí) doporučujeme při cestě k místu konání využít raději MHD: Ze stanice metra B Anděl východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr Jinonice) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní pěšky do ulice Na Doubkové (tzn. obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 

Pozvánka na tiskovou konferenci ke stažení a vytištění
  pozvanka-smichov.pdf (282 kB, Adobe® Portable Document Format)


7.10.2017

Evangelíci na Neratovicku

Vernisáž výstavy spojená s přednáškou
doc. PhDr. Evy Melmukové

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, společně s nakladatelstvím VERBUM Publishing s.r.o. z Neratovic připravili na měsíc listopad 2017 výstavu s názvem Evangelíci na Neratovicku. Jde o oblast nynějšího sboru ČCE v Libiši, který v toleranční době do jisté míry (zejména z pohledu toleranční evangelické církve helvetského vyznání) zastupoval i Prahu. Expozice bude instalována v 1. patře Společenského domu Neratovice na náměstí Republiky č. 1399 (GPS N 50°15.554', E 14°30.914'). Slavnostní vernisáž, při níž bude emeritní moderátorka a nynější čestná členka výboru VERITAS přednášet na stejnojmenné téma, se koná tamtéž 3. listopadu 2017 od 18.00 hodin.

Leták k výstavě ke stažení, vytištění a vyvěšení na vhodném místě
  plakat_a3_evangelici-Neratovicko.jpg (237 kB, Joint Photographic Experts Group Format)


17.9.2017

XLVI. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Historie a současnost severského protestantismu

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý šestý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Historie a současnost severského protestantismu. Přednášku zaměřenou na dějiny a současnost křesťanství v zemích evropského Severu, prosloví Mgr. Jan Dlask, Ph.D., odborný asistent finské literatury na oddělení finských studií Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen VERITAS.

Anotace přednášky: Přednáška pojedná dějiny a současnost církve v zemích evropského Severu. Jako severské země je chápána pětice zemí (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko), přičemž o něco větší důraz bude kladen na východní země tohoto regionu, tj. Švédsko a Finsko. Výklad proběhne v kontextu historie a současnosti severských zemí obecně. Vzhledem k tématu bude jeho těžiště spočívat na období, kdy zde probíhá reformace (16. století), a době následující, přičemž ale z hlediska pochopení souvislostí nelze naprosto odhlédnout ani od dějin ranějších.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 21. října 2017 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:10 a v 9:30 a linka č. 8 v 9:05, 9:25 a v 9:45 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2017.pdf (134 kB, Adobe® Portable Document Format)


21.5.2017

Síť mezi kontinenty (společný projekt Presbyterní církve Koreje a VERITAS)

Život rodin na Dálném východě Asie (pokračování)

Mapa Koreje

Presbyterní církev Koreje a VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá v rámci spolupráce na novém společném projektu nazvaném Síť mezi kontinenty pokračování přednášky na téma: Život rodin na Dálném východě Asie. Přednášet bude koreanistka a překladatelka PhDr. Marta Bušková, která působila na Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také v Severní i Jižní Koreji žila.
K poslechu jste zváni do sídla VERITAS, tj. na českobratrskou faru v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 21, ve čtvrtek 25. května 2017 od 17 hodin. (GPS: N49°11.015′ E15°27.234′ mapa)
Součástí setkání je ochutnávka pokrmů z tradiční korejské kuchyně a také možnost naučit se tato jídla připravovat.


7.5.2017

Řádná valná hromada VERITAS 2017

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 20. května 2017 od 09.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2016, zpráva revizní za rok 2016, rozpočet na rok 2017, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze budou sděleny informace o nových aktivitách VERITAS v rámci Sítě mezi kontinenty (s Presbyterní církví Koreje) a spolupráci VERITAS s nově ustaveným subjektem: Spolek přátel muzea České reformace (ve Velké Lhotě u Dačic).

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom-plna-moc.pdf (69 kB, Adobe® Portable Document Format)


12.3.2017

Síť mezi kontinenty (společný projekt Presbyterní církve Koreje a VERITAS)

Život rodin na Dálném východě Asie

Mapa Koreje

Presbyterní církev Koreje a VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá v rámci spolupráce na novém společném projektu nazvaném Síť mezi kontinenty přednášku na téma: Život rodin na Dálném východě Asie. Přednášet bude koreanistka a překladatelka PhDr. Marta Bušková, která působila na Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také v Severní i Jižní Koreji žila.
K poslechu jste zváni do sídla VERITAS, tj. na českobratrskou faru v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 21, ve čtvrtek 30. března 2017 od 17 hodin. (GPS: N49°11.015′ E15°27.234′ mapa)
Součástí setkání je ochutnávka pokrmů z tradiční korejské kuchyně a také možnost naučit se tato jídla připravovat.

Pozvánka na přednášku ke stažení a vytištění
  zivot-rodin-Korea.pdf (50 kB, Adobe® Portable Document Format)


27.2.2017

XLV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý pátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě. Přednášku zaměřenou na pohled do zákonitostí vývoje v minulosti a pojednání nového civilizačního a kulturního přelomu v 21. století, prosloví doc. PhDr. Eva Melmuková, farářka, historička a archivářka, emeritní moderátorka VERITAS.

Anotace přednášky: V prostoru obklopujícím Středozemní moře se v průběhu šesti tisíciletí vystřídaly čtyři odlišné a přece na sebe navazující civilizace a kultury. V 21. století se jasně rýsuje další přelom, jehož výsledkem se stane logicky odlišná, ale přece navazující pátá civilizace a kultura. Pohled do zákonitostí vývoje v minulosti může zbystřit i pohled ze současnosti směrem k budoucnosti.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 18. března 2017 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 8 (v sobotu je nejvhodnějším s odjezdem v 9.24). Doba jízdy je 8 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2017.pdf (133 kB, Adobe® Portable Document Format)


28.7.2016

XLIV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

2. vatikánský koncil

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý čtvrtý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: 2. vatikánský koncil. Přednášku zaměřenou na klíčový moment moderních církevních dějin prosloví ThDr. Jiří Doležal, emeritní pardubický českobratrský farář.

Přednáška se bude věnovat okolnostem svolání, jednání a usnesení zatím posledního koncilu (1962–1965) Římskokatolické církve. Koncil byl přelomovým zejména pro výrazné změny, kterými se díky němu největší křesťanská církev přizpůsobila modernímu světu (tzv. aggiornamento), ekumenicky se otevřela k ostatním proudům křesťanství a reformovala svou eklesiologii (tj. pojetí sebe sama).

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 15. října 2016 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 6 (v sobotu s odjezdy v 9.10 a v 9.30) a na lince 8 (v sobotu s odjezdy v 9.05, 9.06 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2016.pdf (366 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.7.2016

Památný den mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic

Historická společnost VERITAS pořádá v letošní památný den MJH v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic od 9.30 hodin program pod názvem: Ten druhý - Mistr Jeroným Pražský (přednáší PhDr. E. Melmuková, na varhany hraje MgA. J. Čudlá). Po tomto shromáždění, které se bude konat v horním kostele, následuje druhá část na horní faře s tématem: Zámky na Loiře trochu jinak - cesta do minulosti i současnosti Francie (komentovaná projekce dr. E. Melmukové a Ž. Vobrové).

Jeroným Pražský Gaspard de Coligny

Pozvánka s programem
  VLhota2016-program.pdf (121 kB, Adobe® Portable Document Format)


5.6.2016

Zemřela čestná členka výboru VERITAS prof. Dagmar Čapková

Dagmar ČapkováDne 24. května 2016 zemřela čestná členka výboru VERITAS, sestra prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., Dr. h. c. Byla zakládající členkou VERITAS a její celoživotní vědecký přínos v oblasti historie, komeniologie a pedagogiky dokonce ocenil prezident Klaus udělením státního vyznamenání Medaile za zásluhy v roce 2007.

Na následujícím snímku Ž. Vobrové je prof. Čapková (vlevo s francouzskými holemi) společně s tehdejší moderátorkou VERITAS doc. Melmukovou při pietním shromáždění 21. 6. 2013 v Praze.

D. Čapková a E. Melmuková 21. 6. 2013 v Praze
Parte D. Čapkové


14.5.2016

Řádná volební valná hromada VERITAS

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou volební valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 14. května 2016 od 09.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2015, zpráva revizní za rok 2015, rozpočet na rok 2016, volba výboru, kontrolní komise a dalších činovníků na 4leté období, drobná novelizace stanov, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze bude hlavním poslechovým tématem důležitá otázka, nazvaná: Strážci pokladu (poslání historické společnosti VERITAS dnes a zítra).

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  vhrom.pdf (67 kB, Adobe® Portable Document Format)


24.1.2016

XXXXIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Husova kauza

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý třetí seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Husova kauza. Přednášku, prosloví Jiří Motyčka, zakladatel, autor podstatné části textů, administrátor a moderátor webu „husitstvi.cz“, který se více než 30 let poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci.

Anotace přednášky
Přednáška by měla být jakousi pomyslnou tečkou za (minulým) husovským rokem. A protože letos máme jubilejní rok Jeronýma Pražského a souvisí to, přednáška se dotkne pochopitelně i této významné osobnosti české reformace.
Husova kauza trvala dlouhých 5 let. Přednáška proto sleduje krok za krokem posledních 5 let Husova života s akcentem na právní aspekty Husovy kauzy.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 19. března 2016 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 6 (v sobotu s odjezdy v 9.10 a v 9.30) a na lince 8 (v sobotu s odjezdy v 9.05, 9.06 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2016.pdf (166 kB, Adobe® Portable Document Format)


28.9.2015

XXXXII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

To mě mí rodičové povídali, že (ta víra) od mistra Husa pochází

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý druhý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: „To mě mí rodičové povídali, že (ta víra) od mistra Husa pochází.“. Přednášku přibližující Jana Husa v české reformaci prosloví ThDr. Petr Melmuk, Th.D., farář ČCE v Telči, odborný asistent na Katedře biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen výboru VERITAS a její někdejší jednatel.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 17. října 2015 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru, není to o mnoho dále, než z Třídy Míru či ze 17. listopadu. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímý autobus na lince 6 (v sobotu s odjezdem v 9.11 a v 9.31) a na lince 8 (v sobotu s odjezdem v 9.05 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-1510.pdf (157 kB, Adobe® Portable Document Format)


9.3.2015

Pozvánka na jarní seminář

Komenský — myslitel výchovy, náboženství a politiky

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý první seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: „Komenský — myslitel výchovy, náboženství a politiky“. Přednášku přibližující jednoho z největších českých myslitelů prosloví PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., odborný asistent na Katedře filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.

Anotace: V přednášce půjde o to přiblížit J. A. Komenského jako myslitele usilujícího o reformu společnosti. V tomto smyslu se Komenský obracel ke třem hlavním oblastem člověka: náboženství, vzdělanost a politika. Byl si vědom toho, že je třeba tyto oblasti reformovat komplementárně. Na pozadí výsledků třicetileté války Komenský promýšlí své hlavní dílo Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Vedle náboženství a vzdělanosti se věnuje rovněž tomu, jak reformovat politiku. Komenský zmiňuje kromě biblických autorů mnohé představitele řecko-římské antiky i novověké moudrosti. Politiku promýšlí v souvislosti s theologickým nárokem na reformu lidství. Tato reforma lidství je výsledkem zápasu o restauraci obrazu Božího v člověku. Rozumná politika je vždy u Komenského poměřována tímto theologickým nárokem.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 28. března 2015 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Vzhledem k pokračující rekonstrukci ulice Třída Míru doporučujeme v případě využití MHD v Pardubicích jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru, není to o mnoho dále, než z Třídy Míru či ze 17. listopadu. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímý autobus na lince 6 (v sobotu s odjezdem v 9.11 a v 9.31) a na lince 8 (v sobotu s odjezdem v 9.25 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-1503.pdf (155 kB, Adobe® Portable Document Format)


30.9.2014

Smutná zpráva

Zarmouceni, ale ve víře v Ježíše Krista vkříšeného oznamujeme, že 21. září 2014 byla povolána do odpočinutí Božího lidu naše milovaná maminka, babička, prababička a teta sestra Miloslava Rychetská ve věku požehnaných 92 let. V neděli 21. září 2014 nás do nebeského království předešla archivářka, zakládající členka VERITAS a čestná členka výboru VERITAS, sestra Miloslava Rychetská z Pardubic.

Byla manželkou českobratrského faráře, nebožtíka Čestmíra Rychetského, který pastýřsky působil ve Velké Lhotě u Dačic, ve Slavonicích, Chomutově a v Hradišti u Nasavrk. V 80. letech minulého století společně se svou manželkou uspořádali většinu sborových archivů sborů ČCE (u těch sborů, které existovaly před rokem 1918, samozřejmě všechny materiály od jejich počátků). Sestra Rychetská byla ještě dlouho po smrti svého muže hybnou silou pokračujících prací na Edici tolerančních přihlášek.

Jsme vděční za její život, za pomoc, rady, předané zkušenosti i modlitební podporu v posledních letech, kdy se již činnosti VERITAS nemohla ze zdravotních důvodů účastnit v plné šíři.


30.9.2014

Pozvánka na podzimní seminář

Myšlení Matěje z Janova

Čtyřicátý seminář pro učitele a další zájemce o dějiny, společenské vědy a český jazyk bude tentokrát věnován tématu z dějin myšlení. Přednášku prosloví duchovní náboženské obce CČSH v Pardubicích, odborný asistent Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, doktorand HTF UK a člen VERITAS: ThDr. Jan Rokyta.

Anotace přednášky: Přednáška se bude věnovat specifikům myšlení Matěje z Janova. Historické okolnosti budou pouze naznačeny, budu však osvětleno, koho jeho myšlení ovlivnilo a jakým způsobem.

Jako první bude zdůrazněn Janovův poměr k Písmu a posléze k filozofii. Především jeho vztah k rozumu a jeho hranicím oproti chápání scholastiky. Dále Janovovo pojetí prvního zákona a pravdy. V návaznosti potom otázku vlastností pravého křesťana a výlučnosti křesťanství.

Druhý oddíl bude věnován Janovově kritice církevní tradice a otázce na jakých základech tato kritika stojí. Zmíněn bude i vztah k obrazům a ke kultu ostatků. Zdůrazněno bude Janovovo chápání heretiků, které je v tehdejší době výjimečné. Třetí celek je zaměřen na pojetí církve, dále predestinace a chápání spásy u pařížského mistra. Problematika počátků častého přijímání laiků a posléze i vztah k přijímání podobojí nebude podrobně rozebírána. Janovovské kořeny častého přijímání a návaznost Jakoubka v jeho pojetí přijímání těla a krve je spíše historickým faktem. Zaměříme se však podrobně na mnohdy opomíjený bod podmínek pro přistupování k přijímání a následovně na přijímání jako prostředek k obnově církve.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 25. října 2014 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Vzhledem k pokračující rekonstrukci ulice Třída Míru (a dočasné výluce zastávky 17. listopadu) doporučujeme v případě využití MHD v Pardubicích jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru, není to o mnoho dále, než z Třídy Míru či ze 17. listopadu. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímý autobus na lince 6 (v sobotu s odjezdem v 9:11 a v 9:36) a na lince 8 (v sobotu s odjezdem v 9:25 a v 9:45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar.pdf (156 kB, Adobe® Portable Document Format)