Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
8. březen 2023 Konference muzeí a historických spolků české reformace v ČR 3. online setkání v tomto roce bude zahájeno v 18 hodin.
25. březen 2023 LV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
Ordinace žen - první farářky reformačních církví (H. Tonzarová, P. Melmuk, M. Fajmon)
duben 2023 Jarní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet před zahájením turistické sezóny)
27. až 30. duben 2023 Konference evropských protestantských muzeí v Šoproni (Maďarsko) Českou republiku budou na konferenci zastupovat členové VERITAS a Spolku přátel Muzea čs. reformace ve Velké Lhotě u Dačic.
5. až 8. květen 2023 Mimořádná brigáda v Telči (dobrovolníci budou vyklízet stávající prostory, stěhovat archiv a rovnat knihy z krabic na police v nové knihovně)
20. květen 2023 Valná hromada VERITAS v Praze Smíchově  
3. až 7. červenec 2023 Pracovní soustředění VERITAS v Telči  

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
6. až 7. květen 2023 Zájezd Exulantu do severovýchodních Čech po stopách J. A. Komenského
web zapsaného spolku Exulant
květen 2023 100 let reemigrace do Zábřeha pořádá farní sbor ČCE v Zábřehu
21. červen 2023 Pietní akt v kostele sv. Mikuláše a na Staroměstském náměstí v Praze (koná se k 402. výročí popravy představitelů českého stavovského odboje v roce 1621)
1. červenec 2023 Noční Kalich - Besedice u Železného Brodu pořádá Ochranovský seniorát ČCE
2. červenec 2023 Husův den v Železném Brodě a odpoledne na Kalichu v Besedicích pořádá Ochranovský seniorát ČCE
2. červenec 2023 Ekumenická pietní akce na Růžovém paloučku u Litomyšle web Spolku přátel Růžového paloučku
28. srpen 2023 Setkání reemigrantů v Trpístech web zapsaného spolku Exulant
9. září 2023 Sjezd Exulantu v Praze Bráníku web zapsaného spolku Exulant