Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
březen 2022 LIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
- dosud nestanoveno -
květen 2022 Jarní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet před turistickou sezónou)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
5. listopad 2021 Tajní evangelíci ve Velké Lhotě a okolí Přednáška L. Brychtové a M. Čermákové ze Spolku přátel Muzea české reformace, konaná v Třešti
pozvánka k tisku
26. listopad 2021 Prezentace publikací o misionáři Johannu Böhnerovi a o Danielu Nevečeřalovi - Nevalovi

na Evagelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
viz webové stránky Exulant
pozvánka k tisku

5. únor 2022 XIV. ročník lyžařského (běžeckého) memoriálu Jana Amose Komenského v Žacléři k 394. výročí odchodu "Učitele národů" do exilu (v 11.00 hodin start u železniční zastávky Žacléř, cílem trasy je Růžový palouček na česko-polské hranici, kde Komenský v roce 1628 naposledy opustil svou vlast)
viz webové stránky Exulantu