Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
říjen 2022 Podzimní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet po ukončení turistické sezóny)
22. říjen 2022 LIV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích předběžné hlavní téma:
Marty - evangelické ženské dobročinné spolky (P. Dočekal)
27. až 29. říjen 2022 Mimořádná brigáda v Telči (dobrovolníci budou stěhovat nábytek do nových prostor knihovny a ukládat knihy do krabic)
9. listopad 2022 Konference muzeí a historických spolků české reformace v ČR 2. online setkání v tomto roce bude zahájeno v 18 hodin.
květen 2023 Mimořádná brigáda v Telči (dobrovolníci budou vyklízet stávající prostory, stěhovat archiv a rovnat knihy z krabic na police v nové knihovně)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace