Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
11. květen 2024 Volební valná hromada VERITAS v Praze Smíchově zpráva o Mezinárodním muzeu reformace (Musée International de la Réforme) v Ženevě (mimo jiné)
květen 2024 Jarní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet před začátkem turistické sezóny)
1. až 7. červenec 2024 Pracovní soustředění VERITAS v Telči (k účasti je nutné se předem přihlásit)
5. červenec 2024 Připomenutí skryté církve české reformace v předtoleranční době od 14.00 hodin u Studánky Páně pod horou Javořice
6. červenec 2024 Husova slavnost ve Velké Lhotě u Dačic dopolední program ve spolupráci se Spolkem přátel Muzea čs. reformace a Kulturním spolkem Velká Lhota
říjen 2024 Podzimní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet po skončení turistické sezóny)
19. říjen 2024 LVIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích téma:
400. výročí Jana Žižky z Trocnova (P. Melmuk, J. Motyčka)
listopad 2024 VI. online setkání Konference muzeí a spolků české reformace v České republice (v čase 18.00 až 19.30 hodin na platformě Skype)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
18. až 19. květen 2024 Zájezd Exulantu po exulantských osadách v Opolsku (dnešní Polsko) pořádá zapsaný spolek Exulant
7. červen 2024 Noc kostelů v horním kostele ve Velké Lhotě u Dačic tentokrát s programem k výročí hejtmana husitů Jana Žižky z Trocnova a Kalicha - pořádá Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic
15. červen 2024 Pět let od založení Muzea české reformace v tzv. horním kostele ve Velké Lhotě u Dačic pořádá Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic
21. červen 2024 Pietní shromáždění k výročí popravy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1621  
29. červen 2024 Slavnostní odhalení pamětní desky posledního pastora Jednoty bratrské Willhelma A. Schulze v Herzogwaldu pořádá Moravian, historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou
6. červenec 2024 Noční Kalich ve skalním městě u Besedic pořádá Ochranovský seniorát ČCE
7. červenec 2024 Husův den v Železném Brodě a na Kalichu u Besedic pořádá Ochranovský seniorát ČCE
7. červenec 2024 Slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle pořádá Spolek přátel Růžového paloučku
3. srpen 2024 Varhanní koncert k 150. výročí instalace varhan v horním kostele ve Velké Lhotě u Dačic pořádá Festivia chorus, zároveň bude vyhlášena sbírka na nový varhanní ventilátor
29. července až 2. srpna 2024 Mezinárodní hymnologická konference v Kostelci nad Černými lesy web Mezinárodní společnosti pro hymnologická studia
15. srpna 2024 Setkání reemigrantů v Trpístech pořádá zapsaný spolek Exulant
září 2024 Konference Exulantu ve Vikýřovicích pořádá zapsaný spolek Exulant
14. září 2024 Mezinárodní dny Petra Chelčického v Chelčicích Památník P. Chelčického v Chelčicích
9. až 10. října 2024 Zájezd HEREDITAS na Slovensko po stopách diakonie a sester Royových pořádá Hereditas
11. až 13. říjen 2024 Národní oslavy Jana Žižky 2024 pořádá Církev československá husitská
11. až 13. říjen 2024 10. mezinárodní konference Moravian k výročí 300 let odchodu ze Suchdola do exilu (1724) pořádá Moravian, historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou