Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
23. říjen 2021 LII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17. století (M. Holý)
říjen 2021 Podzimní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet po skončení turistické sezóny)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
24. - 26. září 2021 IX. Mezinárodní  konference Moravian v Suchdole nad Odrou

téma: 300 let od narození Davida Zeisbergera, apoštola indiánů
viz webové stránky Moravian
pozvánka k tisku

5. únor 2022 XIV. ročník lyžařského (běžeckého) memoriálu Jana Amose Komenského v Žacléři k 394. výročí odchodu "Učitele národů" do exilu (v 11.00 hodin start u železniční zastávky Žacléř, cílem trasy je Růžový palouček na česko-polské hranici, kde Komenský v roce 1628 naposledy opustil svou vlast)
viz webové stránky Exulantu