Kalendář akcí

Co se chystá a připravuje VERITAS

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce „Co je VERITAS » Pravidelné akce“.

Termín konání Název akce Informace
6. červenec 2022 Připomínka mučednické smrti mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic Čtení Husových dopisů a připomínka osobností předtoleranční doby z regionu. pořádáno v tzv. horním kostele ve spolupráci se Spolkem přátel Muzea české reformace
8. až 12. srpen 2022 Pracovní soustředění VERITAS ve Velké Lhotě u Dačic týdenní pobyt s brigádní náplní:  inventarizace knihovny, archivu, úklidové a údržbářské práce
16. září 2022 Mezinárodní konference v Dokumentačním středisku tolerančních
modliteben
v Telči
 
říjen 2022 Podzimní úklidová brigáda v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic (dobrovolníci z řad členů i nečlenů VERITAS a Spolku přátel Muzea české reformace budou uklízet po ukončení turistické sezóny)
22. říjen 2022 LIV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích předběžné hlavní téma:
Ženské evangelické spolky (P. Dočekal)
listopad 2022 Konference muzeí a historických spolků české reformace v ČR (2. online setkání)

Další doporučené akce

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci „Informace“.

Termín konání Název akce Informace
10. červen 2022 Noc kostelů ve Velké Lhotě u Dačic téma Jistebnický kancionál (otevření obou kostelů, výstava prací dětí ze ZŠ na téma husité, výstava Biblí a duchovních knih ze sbírky prof. Roberta Smetany) - pořádá místní Spolek přátel Muzea české reformace
11. - 19. červen 2022 Oslavy 300. výročí založení Ochranova (Herrnhutu) web k výročí (německy)
21. červen 2022 Shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého stavovského odboje v roce 1621 (koná se v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a u pamětní desky popravených u zdi Staroměstské radnice od 17 hodin u příležitosti 401. výročí staroměstské popravy)
25. červen 2022 Konference a členská schůze Exulantu v Litoměřicích viz webové stránky Exulantu
25. červen 2022 Odhalení pamětní desky pplk. gen. štábu Zdeňka Tvrze na jeho rodném domě čp. 34 ve Velké Lhotě u Dačic V budově bývalé márnice vernisáž výstavy Zdeněk Tvrz a 2. sv. válka (lhotecký rodák byl v roce 1942 v Berlíně popraven nacisty). Zároveň proběhne slavnost k příležitosti zapojení zrestaurovaného stroje věžních hodin na tzv. horním kostele, na jehož opravu byla pořádána veřejná sbírka.
Akci pořádá místní Spolek přátel Muzea české reformace
3. červenec 2022 Husův den v kostele ochranovského sboru ČCE v Železném Brodě začátek v 9.30 hodin, více na webu sboru
3. červenec 2022 Slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle pořádá Spolek přátel Růžového paloučku od 14 hodin
5. - 6. červenec 2022 Zájezd Exulantu na severní Moravu a do Suchdola nad Odrou
viz webové stránky Exulantu
6. červenec 2022 Bohoslužby CČSH v Betlémské kapli v Praze v den výročí smrti M. Jana Husa více viz na webu Pražské diecéze CČSH
24. srpen 2022 Tradiční setkání reemigrantů v Trpístech viz webové stránky Exulantu
24. září 2022 Konference HEREDITAS k 240. výročí tolerančního patentu v Bystřici (nad Olší) viz webové stránky HEREDITAS