Kalendárium 2021

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2021

8. 4. 1861 vyhlášení Protestantského patentu
7. 6. 1421 skončil Čáslavský sněm, v jehož průběhu byly Čtyři pražské artikuly prohlášeny zákonem (obecně závazné)
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
14. 8. 1431 bitva u Domažlic, ostudná porážka poslední křížové výpravy proti husitům – křižáci rozehnáni zpěvem
13. 10. 1781 vydán Toleranční patent, který umožňoval vznik evangelických sborů a. v. a h. v.
? 321 neděle vyhlášena římským císařem jako svátek

Leden

3. 1. 1521 papež Lev X. exkomunikoval dr. Martina Luthera z římskokatolické církve
4. 1. 1846 * Jan Karafiát, autor Broučků
12. 1. 1856 † Ľudovít Štúr, slovenský politik a jazykovědec
18. 1. 1921 zahájena první slovenská synoda ECAV na Slovensku
17. 1. 356 † sv. Antonín Veliký, zakladatel poustevnictví

Únor

6. 2. 1421 † Petr Hromádka, husitský kněz a hejtman
7. 2. 1451 Petr z Mladoňovic, průvodce Husa do Kostnice a svědek mučedníkovy smrti
8. 2. 1911 * Jaroslav Valenta, sekretář YMCA, účastník boje proti fašismu
9. 2. 1796 * Samuel Jurkovič, slovenský vlastenec a pedagog
15. 2. 1976 † Přemysl Pitter, český pacifista a teolog
18. 2. 1546 † ThDr. Martin Luther, církevní reformátor
21. 2. 1521 * Matěj Červenka, biskup Jednoty bratrské
22. 2. 1471 † Jan Rokycana, Římem nepotvrzený arcibiskup

Březen

2. 3. 1791 † John Wesley, zakladatel metodismu
8. 3. 1561 † Martin Abdon, bratrský bohoslovec a básník
22. 3. 1471 Jiří z Poděbrad, volený český král

Duben

1421 vyhlazení adamitů Žižkou u Klokot
3. 4. 1771 * Hans Nielsen Hauge, norský kazatel
5. 4. 1861 vyšlo první číslo časopisu Hlasy ze Siona
8. 4. 1861 vyhlášení Protestantského patentu
11. 4. 1721 * David Zeisberger, bratrský misionář k indiánům
14. 4. 1906 * Štefan Kátlovský, slovenský evang. kněz a biskup
30. 4. 311 konec Diokleciánova pronásledování křesťanů

Květen

2. 5. 1411 Zbyněk Zajíc z Házmburka vyhlásil nad Prahou interdikt
3. 5. 1561 † Nikolaus Herman, evangelický duchovní básník
23. 5. 1876 † Janko Kráľ, slovenský básník a národní buditel
24. 5. 1391 založena Betlémská kaple
24. 5. 2016 † prof. Dagmar Čapková, komenioložka
26. 5. 1971 † Julius Adamiš, slovenský evangelický kněz a církevní historik
30. 5. 1416 † M. Jeroným Pražský, Husův přítel, upálen v Kostnici
30. 5. 1841 * Pavol Križko, slovenský historik, archivář a pedagog
31. 5. 1721 Jan Nepomucký prohlášen blahoslaveným

Červen

1. 6. 1871 * prof. František Žilka, evangelický teolog, novozákoník
7. 6. 1421 skončil Čáslavský sněm, v jehož průběhu byly Čtyři pražské artikuly prohlášeny zákonem (obecně závazné)
7. 6. 1561 dokončen Šamotulský kancionál
15. 6. 1361 † Johannes Tauler, německý mystik a kazatel
16. 6. 1871 † Ján Kalinčiak, slovenský spisovatel a básník
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze, mezi nimi i Jána Jesenského, lékaře a diplomata, původem ze Slovenska
28. 6. 1931 * prof. Zdeněk Sázava, teolog CČSH
30. 6. 1976 † Rudolf Bultman, německý protestantský teolog, biblista

Červenec

6. 7. 1415 M. Jan Hus upálen v Kostnici
9. 7. 1991 † Zlatica Oravcová, evangelická farářka a básnířka
10. 7. 1781 nově každému v habsburské monarchii povoleno číst Bibli (!), zákaz ji zabavovat
14. 7. 1891 * Oľga Albiniová Janošková, učitelka, zakladatelka slovenské evangelické diakonie
16. 7. 1671 † Mikoláš Drabík, bratrský kněz a inspirátor Jana Ámose Komenského, sťat v Prešpurku
25. 7. 1471 † Tomáš Kempenský, autor spisu Následování Krista
31. 7. 1546 mandát císaře Ferdinanda I. proti nekatolickým stavům
31. 7. 1556 sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu

Srpen

4. 8. 2001 † prof. Rudolf Horský, biskup a teolog CČSH
6. 8. 1221 † sv. Dominik Guzmán, zakladatel dominikánského řádu, pověřeného inkvizicí
14. 8. 1431 bitva u Domažlic, ostudná porážka poslední křížové výpravy proti husitům – křižáci rozehnáni zpěvem
16. 8. 1861 * Alois Adlof, protestantský český teolog
23. 8. 1851 * Alois Jirásek, český spisovatel, především historických románů
28. 8. 1551 * Václav Budovec z Budova, ochránce Jednoty bratrské, český politik, popraven 21. 6. 1621
28. 8. 1921 * doc. JUDr. Jiří Kejř, historik středověku a práva

Září

5. 9. 1936 † Emil Dlouhý-Pokorný, jeden ze zakladatelů Církve československé (husitské)
16. 9. 921 umučena sv. Ludmila, babička knížete Václava, česká patronka
22. 9. 1811 * Michal Miroslav Hodža, evangelický básník, farář, jazykovědec, slovenský národní buditel
22. 9. 1871 * Karel Dostál-Lutinov, kněz, básník, spisovatel
27. 9. 1271 * Václav II., český a polský král
29. 9. 1926 † Július Botto, slovenský advokát, církevní historik

Říjen

11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova, geniální husitský vojevůdce
11. 10. 1531 † Ulrich Zwingli, švýcarský církevní reformátor
13. 10. 1781 vydán Toleranční patent, který umožňoval vznik evangelických sborů a. v. a h. v.
28. 10. 1791 * Ján Chalupka, slovenský dramatik a spisovatel
31. 10. 1517 světový den reformace (dr. Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)
31. 10. 1821 * Karel Havlíček Borovský, český novinář a básník

Listopad

5. 11. 1971 † Gustáv Plavec, slovenský evangelický farář a spisovatel
6. 11. 1611 † Petr Vok z Rožmberka, ochránce Jednoty bratrské
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře
8. 11. 1921 † Pavol Országh Hviezdoslav, slovenský básník
16. 11. 1806 * Karol Kuzmány, slovenský spisovatel a superintendent
16. 11. 1911 † Ján Mocko, zakladatel spolku Tranoscius
21. 11. 1976 † prof. Otto Rutrle, český teolog CČSH, religionista a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
24. 11. 1571 † Jan Blahoslav, překladatel, pedagog a biskup Jednoty bratrské

Prosinec

18. 12. 1751 † Kilián Ignác Dientzenhofer, barokní architekt a stavitel
18. 12. 2011 † Václav Havel, československý a český prezident, dramatik a spisovatel
19. 12. 1741 Karel Albrecht Bavorský korunován českým protikrálem
21. 12. 1781 Jan Hrdlička, první evangelický pastor AV po tolerančním patentu, přišel na Moravu, aby vykonal bohoslužby na Vsetíně
22. 12. 1421 vítězství husitů nad křižáky u Kutné Hory
24. 12. 1616 † Juraj Thurzo, obránce evangelické církve na Slovensku, oravský župan a uherský palatin
25. 12. 1856 * Dr. Juraj Janoška, první generální biskup ECAV na Slovensku, poslanec a politik
26. 12. 1431 Konrád z Vechty, arcibiskup pražský, akceptoval Čtyři artikuly pražské a byl za to exkomunikován z církve

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2021.pdf (88 kB, Adobe® Portable Document Format)