Kalendárium 2014

Kalendárium (vybraná historická výročí) VERITAS 2014

1414 znovuzavedení vysluhování pod obojí způsobou i laikům

Leden

1. 1. 1584 * Ulrich Zwingli, švýcarský humanistický teolog, reformátor církve
11. 1. 1584 mandát Rudolfa II. proti jednotě bratrské
12. 1. 1884 * Rudolf Medek st., historik
18. 1. 1409 Václav IV. vydal dekret kutnohorský, kterým nově upravil poměry na Karlově univerzitě
27. 1. 1814 † Johann Gottlieb Fichte, německý filozof
31. 1. 1929 † Jan Karafiát, český reformovaný farář a spisovatel, autor Broučků

Únor

7. 2. 1984 † Rudolf Niemöller, bohoslovec, vyznavač
9. 2. 1944 † František Žilka, bohoslovec a překladatel Nového zákona
16. 2. 1684 * Bohuslav Matěj Černohorský, barokní skladatel a varhaník
24. 2. 1684 * Matyáš Bernard Braun, rakouský sochař, autor sochařské výzdoby na Kuksu a v Lysé nad Labem
25. 2. 1634 v Chebu zavražděn Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, šlechtic a vojevůdce
25. 2. 1969 † Jan Zajíc, upálil se po J. Palachovi na protest proti nastupující normalizaci po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy
27. 2. 1849 * Václav Beneš Třebízský, římskokatolický kněz a spisovatel

Březen

2. 3. 1824 * Bedřich Smetana, český hudební skladatel
19. 3. 1729 Jan Nepomucký prohlášen papežem za svatého
26. 3. 1564 * Jan Augusta, biskup jednoty bratrské
26. 3. 1874 * Oskar Nedbal, český hudební skladatel

Duben

1. 4. 1694 * Samuel Hruškovec, farář a básník
8. 4. 1914 † Jakub Arbes, spisovatel, novinář
12. 4. 1944 * Karel Kryl, básník a písničkář
17. 4. 1774 * Václav Jan Křtitel Tomášek, český hudební skladatel a pedagog
30. 4. 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství

Květen

1. 5. 1874 † Vilém Blodek, hudební skladatel
1. 5. 1904 † Antonín Dvořák, skladatel a pedagog
2. 5. 1879 * Alice Masaryková, osvětová pracovnice, dcera T. G. Masaryka
3. 5. 1919 † Milan Rastislav Štefánik, politik, generál francouzské armády, spoluzakladatel československé státu
6. 5. 1879 * Bedřich Hrozný, akademik ČSAV, vědec v oboru klínopisného bádání a dějin starého Orientu
14. 5. 1854 * Josef Theodor Müler, historik jednoty bratrské
23. 5. 1844 † Josef Krejčí, superintendent
27. 5. 1564 † Jan Kalvín, reformátor církve
30. 5. 1434 bitvou u Lipan otevřena cesta k ukončení husitských válek a přijetí kompaktát

Červen

4. 6. 1924 † Franz Kafka, německý spisovatel žijící v Praze
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
21. 6. 1949 zavražděn Heliodor Píka, armádní generál
19. 6. 1914 * Rafael Jeroným Kubelík, dirigent a skladatel
24. 6. 1504 * Johanes Mathesius, evangelický kněz, Lutherův přítel
28. 6. 1914 spáchán sarajevský atentát
30. 6. 1364 † Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup
30. 6. 1899 * František Tomášek, římskokatolický kněz, teolog, kardinál, arcibiskup

Červenec

6. 7. 1415 † Mistr Jan Hus v Kostnici (upálen)
8. 7. 1824 * Karel III. Schwarzenberg, rakouský voják a český konzervativní politik, poslanec českého zemského sněmu
14. 7. 1834 * Theodor Karl Haase, evangelický duchovní a teolog ze Slezska, politik Německé pokrokové strany
28. 7. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, začátek první světové války

Srpen

1. 8. 1374 † Jan Milíč z Kroměříže, kazatel předchůdce mistra Jana Husa
12. 8. 1864 † František Alois Skuherský, český lékař, mecenáš a organizátor kulturního života v Opočně
14. 8. 1474 † bratr Řehoř Krejčí, jeden ze zakladatelů jednoty bratrské
30. 8. 1924 zakončen první sněm Církve československé (husitské)

Září

5. 9. 1694 * František Václav Míča, český hudební skladatel
11. 9. 1894 * Bohumil Cigánek, biskup CČSH
14. 9. 1564 † Karel Starší ze Žerotína

Říjen

2. 10. 1704 * František Ignác Tůma, český hudební skladatel
11. 10. 1894 † hrabě Egbert Belcredi, moravský a předlitavský konzervativní šlechtic a politik, stoupenec českého státoprávního programu
12. 10. 1414 znovuzavedení přijímání pod obojí způsobou i laikům (Jakoubek ze Stříbra v kostele U Martina ve zdi v Praze)
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

11. 11. 1939 † Jan Opletal, student medicíny, který byl těžce raněn 28. 10. při protinacistické demonstraci proti německé okupaci
12. 11. 1989 svatořečení Anežky České

Prosinec

4. 12. 1914 * Rudolf Horský, profesor Husovy československé bohoslovecké fakulty, biskup ČCSH v Ostravě
8. 12. 1904 † František Pravda, vlastním jménem Vojtěch Hlinka, český římskokatolický kněz, autor povídek
24. 12. 1919 kněží reformního křídla v římskokatolické církvi sloužili mši v češtině, impulz k vzniku Církve československé (husitské)
31. 12. 1384 † Jan Viklef, anglický teolog na oxfordské univerzitě

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium.pdf (182 kB, Adobe® Portable Document Format)