Kalendárium 2018

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2018

28. 10. 1918 100. výročí vzniku samostatného Československa
18. 12. 1918 100. výročí sloučení českých evangelických sborů AV a HV do Českobratrské církve evangelické

Leden

5. 1. 1628 Jan Amos Komenský odešel z vlasti do polského Lešna
5. 1. 1968 Alexander Dubček zvolen do čela Komunistické strany Československa (počátek tzv. pražského jara)
10. 1. 1158 kníže Vladislav II. se stal druhým českým králem
15. 1. 2008 † Jan Heller, teolog

Únor

1. 1. 1618 v Broumově v rozporu s Majestátem uzavřen luterský kostel – jedna z příčin třicetileté války
1. 2. 1918 vzpoura námořníků v boce Kotorské
3. 2. 1468 † Johannes Gutenberg, vynálezce knihtisku
25. 2. 1948 komunistický puč (převzetí moci) v ČSR („vítězný“ únor)

Březen

2. 3. 1458 Jiří z Poděbrad zvolen českým králem
6. 3. 1458 † Friedrich Reiser, německý valdenský a husita (upálen)
7. 3. 1968 † ThDr. Viktor Hájek, synodní senior ČCE (1950–1968)
10. 3. 1948 † Jan Masaryk, ministr zahraničí ČSR, syn T. G. M., diplomat a politik
22. 3. 1808 † Václav Matěj Kramerius, nakladatel, národní buditel

Duben

4. 4. 1968 † Martin Luther King, baptistický kazatel (zavražděn)
7. 4. 1348 založeno Vysoké učení pražské (Univerzita Karlova)
13. 4. 1598 francouzský král Jindřich IV. Navarrský povolil Ediktem nantským kalvinismus ve Francii
20. 4. 1468 † Martin Lupáč, husitský biskup
22. 4. 1418 ukončen církevní koncil v Kostnici
25. 4. 1548 zajati členové Jednoty bratrské Jan Augusta a Jakub Bílek

Květen

3. 5. 1728 začala vycházet Hesla Jednoty bratrské
4. 5. 1548 Jednota bratrská vypovězena z Čech (tzv. první exil)
7. 5. 1458 Jiří z Poděbrad korunován českým králem
20. 5. 1938 československá vláda vyhlásila částečnou mobilizaci
22. 5. 1968 † Adolf Novotný, autor Biblického slovníku
23. 5. 1618 3. pražská defenestrace (počátek třicetileté války)
25. 5. 1868 Májové zákony redukovaly konkordát z roku 1855

Červen

4. 6. 1848 slovanská mše na Koňském trhu (Slovanský sjezd v Praze)
7. 6. 1938 † ThDr. Josef Souček, synodní senior ČCE (1918–1938)
14. 6. 1798 * František Palacký, český politik a historik
20. 6. 1628 z Čech vypovězeni poslední evangelíci (jen osobně svobodní obyvatelé, poddaní odejít vůbec nesměli!)
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze

Červenec

1. 7. 1628 Obnovené zřízení zemské vyhlášeno pro Moravu
6. 7. 1415 mistr Jan Hus upálen v Kostnici
15. 7. 1588 † Jiří Israel, biskup Jednoty bratrské pro Polsko
18. 7. 1658 Leopold I. zvolen římským císařem
30. 7. 1718 † William Penn, filantrop, ochránce kvakerů a Jednoty bratrské, zakladatel amerického státu Pennsylvánie
30. 7. 1968 zrušeny rozsudky nad Miladou Horákovou a dalšími protiprávně obviněnými z 50. let

Srpen

8. 8. 1488 první české tištěné vydání (tzv. Pražské) bible
10. 8. 1518 Mikuláš Klaudyán, mladoboleslavský lékař, spisovatel, člen Jednoty bratrské, vydal nejstarší mapu Čech
11. 8. 1948 * Jan Palach, českobratrský evangelík, člen sboru v Libiši u Neratovic
15. 8. 1388 † Vojtěch Raňkův z Ježova, předchůdce reformace, mj. i rektor pařížské Sorbonny
21. 8. 1968 okupace Československa vojsky armád Varšavské smlouvy

Září

3. 9. 1658 † Oliver Cromwell, státník, vůdce anglické revoluce
8. 9. 1948 státní pohřeb československého prezidenta Edvarda Beneše
9. 9. 1828 * Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a filozof
14. 9.0 258 † Cyprián, biskup, severoafrický teolog (popraven)
17. 9. 1938 † Antonín B. Svojsík, zakladatel českého skautingu
28. 9. 1978 † Jan Pavel I., papež
30. 9. 1938 uzavřena mnichovská dohoda (znamenala přičlenění českého pohraničí k Německu)

Říjen

11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova a Kalichu, geniální husitský vojevůdce
24. 10. 1648 uzavřen vestfálský mír znamenající konec třicetileté války
25. 10. 1918 † plukovník Josef Jiří Švec, legionář v Rusku (sebevražda)
26. 10. 1948 † František Urbánek, kazatel Jednoty českobratrské (dnes Církve bratrské)
28. 10. 1918 vznik samostatného Československa
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

3. 11. 1918 v Praze na Staroměstském náměstí stržen mariánský sloup – politický symbol absolutismu Habsburků
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře
17. 11. 1808 † David Zeisberger, Moravan, apoštol indiánů
23. 11. 1918 † ThDr. Čeněk Dušek, superintendent HV (1910–1918), zakladatel Kostnické jednoty
25. 11. 1888 † Jan Balcar, zakladatel Svobodné reformované církve (dnes Církve bratrské)
29. 11. 1378 † Karel IV., český král, římsko-německý císař, Otec vlasti

Prosinec

1. 12. 1118 † Dětmar z Merseburku, saský biskup a kronikář
9. 12. 1608 * John Milton, anglický náboženský básník
10. 12. 1918 v Československu zrušeny šlechtické tituly
10. 12. 1968 † Karl Barth, bohoslovec, spoluzakladatel Vyznávající církve v hitlerovském Německu
11. 12. 1528 † Lukáš Pražský, teolog a významný biskup Jednoty bratrské
18. 12. 1918 vznik Českobratrské církve evangelické (spojení českých sborů AV a HV na ustavujícím generálním sněmu)

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2018.pdf (80 kB, Adobe® Portable Document Format)