Kalendárium 2017

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2017

31. 10. 1517 500. výročí dne, kdy Martin Luther vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí (světový den reformace)

Leden

6. 1. 1857 * Václav Vančura, první český biskup obnovené Jednoty bratrské po J. A. Komenském
7. 1. 1977 vyhlášena Charta ’77
20. 1. 1942 projednáno řešení „židovské otázky“ představiteli nacistického Německa na konferenci ve Wannsee
23. 1. 1937 † prof. Josef Pekař, český historik

Únor

3. 2. 1947 † ThDr. Josef Lukášek, superintendent a historik
11. 2. 1547 † Jan Roh z Domažlic, bratrský biskup luterské orientace
16. 2. 1497 * Filip Melanchton, teolog, pokračovatel Martina Luthera, „učitel Německa“

Březen

1. 3. 1457 v Kunvaldu založena Jednota bratrská
5. 3. 1717 * Jan Theofil Elsner, reformovaný kazatel v Berlíně, titulární bratrský senior, autor kancionálu
10. 3. 1417 Univerzita Karlova se přihlásila ke kalichu
13. 3. 1977 † prof. PhDr. Jan Patočka, český filozof, mluvčí Charty ’77 (* 1. 6. 1907)
15. 3. 1917 † dr. Heřman z Tardy, vrchní církevní rada, historik
24. 3. 1877 † Karel Bedřich Utíkal, první ředitel evangelického Učitelského ústavu v Čáslavi
25. 3. 1927 † Alois Adlof, kazatel Jednoty českobratrské (tj. Církev bratrská)
26. 3. 1467 na Zelený čtvrtek zvoleni bratrští kněží, Jednota bratrská se tím oddělila od Říma a papeže

Duben

12. 4. 1207? † Petr Valdes, lyonský kupec následující Krista v chudobě, zakladatel reformačního hnutí valdenských
12. 4. 1437 v Praze vyhlášena Basilejská kompaktáta
23. 4. 997 umučen sv. Vojtěch Slavníkovec, druhý pražský biskup

Květen

10. 5. 1627 Obnovené zřízení zemské pro Čechy oktrojováno císařem Ferdinandem II. – konec náboženské svobody
12. 5. 1727 potvrzena Statuta ochranovské Jednoty bratrské
25. 5. 1577 vydána Formule svornosti (Formula concordia), jeden z věroučných dokumentů některých luterských církví
29. 5. 1637 † Jiří Třanovský, autor Cithary sanctorum

Červen

8. 6. 1727 † August Hermann Francke, evangelický pedagog a teolog
12. 6. 1927 † Karel Farský, modernistický kněz, první patriarcha CČS(H)
17. 6. 1722 založen Ochranov (Herrnhut)
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze

Červenec

2. 7. 1917 bitva u Zborova (první významné vystoupení čsl. legií)
6. 7. 1415 mistr Jan Hus upálen v Kostnici
20. 7. 1992 Václav Havel odstoupil z funkce prezidenta ČSFR
31. 7. 1627 protireformační mandát v rámci Obnoveného zřízení zemského

Srpen

4. 8. 1992 † František kardinál Tomášek, pražský arcibiskup
11. 8. 1737 † Václav Kleych, vydavatel „špalíčků“ v Žitavě
12. 8. 1927 † Karel Statečný, teolog CČS(H)
13. 8. 1727 Slavná Večeře Páně obnovené Jednoty bratrské (Bethesdorf)
20. 8. 1912 † William Booth, zakladatel Armády spásy
22. 8. 1547 krvavý sněm (poprava), omezení vlivu českých stavů

Září

1. 9. 1707 Altranstädtská smlouva mezi švédským králem Karlem XII. a císařem Josefem I. přiznávající relativní svobodu pro evangelíky ve Slezsku (povolení stavět „chrámy milosti“)
4. 9. 1942 sv. Gorazd II., biskup pravoslavné církve, popraven nacisty (poskytl úkryt parašutistům po atentátu na R. Heydricha)
5. 9. 1997 † sv. Matka Tereza, misionářka chudých z Kalkaty
9. 9. 1437 Jan Roháč z Dubé popraven za odpor proti králi Zikmundovi
14. 9. 1937 † Tomáš Garrigue Masaryk, čsl. prezident, filozof
22. 9. 1467 král Jiří z Poděbrad zvítězil nad křižáky u Nýrska
23. 9. 1977 † Josef B. Jeschke, profesor Komenského fakulty

Říjen

11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova a Kalichu, geniální husitský vojevůdce
12. 10. 1827 † János Szalatnay, toleranční kazatel v Moravči
30. 10. 1967 protesty proti vypnutí světla na kolejích v Praze
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

7. 11. 1917 bolševická revoluce v Rusku
7. 11. 1992 † Alexandr Dubček, československý politik
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře
10. 11. 1827 † Michal Blažek, superintendent v Jimramově
12. 11. 1917 obnoven ruský pravoslavný patriarchát
24. 11. 1942 † Bohumil Kafka, sochař, autor Žižkovy sochy na Vítkově

Prosinec

6. 12. 1837 † Jan Šulek, kazatel v Pržně, autor katechismu
12. 12. 1617 zbořen luterský kostel v městě Hrob – podnět pro 3. pražskou defenestraci a třicetiletou válku

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2017.pdf (78 kB, Adobe® Portable Document Format)