Knihovna VERITAS

Společnost VERITAS provozuje příruční knihovnu odborné historické literatury především za účelem umožnění studia historie české reformace, reformačních církví a všeho dalšího, co z české reformace vychází. V knihovně jsou shromážděny především takové tituly, které se již ani v krajských vědeckých knihovnách nenalézají, nebo se z důvodu stáří již nedají vypůjčit. Knihovna VERITAS s malou badatelskou studovnou je umístěna v sídle společnosti VERITAS v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce 21, v kraji Vysočina, okrese Jihlava (GPS: N49°11.015′ E15°27.234′).

Knihovna poskytuje pouze prezenční výpůjčky. Je otevřena podle potřeby nejen pro členy společnosti VERITAS. Návštěva knihovny je možná pouze pro předchozím objednání nejméně dva týdny předem na ☎ +420 567 243 888. (Případné přespání nebo ubytování na několik dní poskytuje rekreační zařízení provozované Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Telči přímo v objektu knihovny. Rezervaci pokoje na výše uvedeném čísle se zejména v letní sezóně doporučuje provést co možná nejdříve.)

Z praktických důvodů si zájemci o studium v knihovně ve vlastním zájmu stáhněte přiložený elektronický katalog knihovny, na jeho základě zjistíte, zda se žádaná kniha v knihovně nachází. Pokud tomu tak je, sjednejte si návštěvu knihovny, jak je výše uvedeno.

Elektronický katalog knihovny ke stažení
  knihovna.pdf (773 kB, Adobe® Portable Document Format)

Katalog knihovny VERITAS obsahuje na první stránce vysvětlení principu číslování knih v knihovně. Na dalších stránkách je již samotný katalog řazený 1. podle inventárních čísel, 2. podle příjmení a jména autora a 3. podle názvu díla.

Katalog zachycuje stav knihovny VERITAS k 9. červenci 2020. Obsahuje celkem 2220 evidovaných svazků.


Knihy zpřístupněné digitálně

Nemožnost z finančních důvodů ve společnosti VERITAS znovu vydávat významné knihy z knihovny (většinou staršího data, které již dnes nelze sehnat ve vědeckých knihovnách ani v antikvariátech) nás nutí k tomu, abychom ve snaze je přesto přiblížit čtenářům a zájemcům o dějiny české reformace použili způsob jejich digitálního zpřístupnění na Internetu. Tato část webových stránek odkazuje na takto zpřístupněné knihy.

Stáhněte si zdarma knihy zpřístupněné digitálně

ADÁMEK, Karel Vácslav: Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v XVIII. a XIX. věku

I. díl (1750–1782): Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1911.
II. díl (1782–1870): Česká akademie věd a umění, Praha 1924.

Anotace:

 • Autor před 100 lety vydal tiskem listiny k náboženským dějinám ve východních Čechách.
 • Regionální dvoudílná výběrová edice historických pramenů.
 • K dispozici nejen jako skeny stránek přístupné přes webový prohlížeč, ale také jako PDF ke stažení a použití offline.

I. díl (1750–1782) v digitální podobě na webu Kramerius Národní knihovny ČR
Stáhnout I. díl (1750–1782) v PDF jako celek (352 MB)

II. díl (1782–1870) v digitální podobě na webu Kramerius Národní knihovny ČR
Stáhnout II. díl (1782–1870) v PDF jako celek (793 MB)

BEDNÁŘ, František — HREJSA, Ferdinand: Toleranční patent, jeho vznik a význam

Svaz národního osvobození, Praha 1931.

Anotace:

 • sborníček k 150. výročí vydání tolerančního patentu
 • Napsali profesoři církevních dějin Husovy bohoslovecké fakulty v Praze.
 • První částí sborníčku je článek dr. F. Bednáře s titulem: Toleranční patent, jeho vznik a význam. Autor v něm podává základní souhrnnou informaci o počátcích toleranční doby, poskytuje rozbor tolerančního patentu jako právní normy.
 • Druhým příspěvkem ve sborníčku je odborná stať prof. dr. F. Hrejsy: Toleranční patent z 13. října 1781. Profesor Hrejsa popisuje historický kontext událostí souvisejících s tolerančním patentem Josefa II. Stručně hodnotí situaci před tolerancí, věnuje se okolnostem, kterými si tajní nekatolíci vydání patentu vynutili. Následuje pak stručný nástin vývoje evangelických církví až do autorovy současnosti (30. léta 20. století).
 • Poslední částí sborníčku je Znění Tolerančního patentu v české řeči.

Stáhnout knihu (300 kB)
Stáhnout knihu v původním stránkování (pro přesné citace) (328 kB)

HREJSA, Ferdinand: Jan Végh

K 150letému výročí tolerance. Edice Blahoslavovy společnosti, Praha 1930.

Anotace:

 • odborná historická monografie
 • Profesor církevních dějin Husovy bohoslovecké fakulty v Praze dr. F. Hrejsa přináší v tomto svém spisku dosud nepřekonanou biografii jednoho z nejvýznamnějších tolerančních kazatelů Jánose Végha.
 • Monografie je také základní literaturou pro prvotní vývoj tolerančního sboru v Libiši u Neratovic, částečně pak i pro další místa, kde pastor Végh také působil (např. Lysá nad Labem, Nebužely).
 • Uherský šlechtic a absolvent teologické koleje J. Végh vyhověl pozvání nově se utvářejícího tolerančního sboru v Libiši a vydal se tam v roce 1783. Přes různé nesnáze (nepřízeň vrchnosti, jazyková bariéra) dokázal libišský sbor pevně zakotvit v nové situaci toleranční doby. Jeho zásluhy o celou evangelickou církev v českých zemích jsou nemalé (některé její problémy například neváhal řešit přímo i osobně se samotným císařem Josefem II.)

Stáhnout knihu (521 kB)
Stáhnout knihu v původním stránkování (pro přesné citace) (578 kB)

MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ, Eva: Setkání po dvou stoletích

Příručka Synodní rady Českobratrské církve evangelické, Praha 1983.

Anotace:

 • historická beletrie
 • skutečnými událostmi z období po vydání tolerančního patentu inspirované vyprávění koncipované jako fiktivní cesta po oblasti později vzniklého evangelického sboru ve Velké Lhotě u Dačic
 • Na 14 zastaveních formou rozhovorů s historickými postavami dokumentuje okolnosti a těžkosti spojené s přihlašováním k evangelické víře.
 • „Setkání“ také vycházela na pokračování v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry.
 • Následně souhrnně vydáno k dvoustému výročí tolerančního patentu jako příručka Synodní rady Českobratrské církve evangelické „pro vnitřní potřebu sborů“.
 • Připojeno orientační schéma cesty a rekonstrukce dvou obcí zmíněných v textu.

Stáhnout knihu (455 kB)


Další knihy naleznete mezi publikacemi vydanými společností VERITAS.