Členská přihláška

Vážení přátelé,

v prosinci 1991 byla ustavena VERITAS — historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace. Úkolem společnosti je studovat dějiny církví české reformace, poznatky a stanoviska k nim vhodnou formou publikovat a rozvíjet podněty české reformace pro současnost. Pracujeme v těchto oborech:

  1. Historické bádání v oboru dějin křesťanské církve s přihlédnutím k české reformaci.
  2. Bádání v oboru rodopisném se zaměřením na významné rody protestantské minulosti.
  3. Předávání výsledků badatelské práce zájemcům včetně mladé generace (výstavy, přednášky, pracovní soustředění aj.).

Nabízíme vám členství v této společnosti. Aby se zájemce o členství stal členem společnosti VERITAS, nemusí být historikem. Členy společnosti VERITAS jsou sice rovněž historikové z povolání, větší část členstva představují ale spíše příznivci a sympatizanti s cíli společnosti.

Roční členské příspěvky ve společnosti VERITAS činí (platí od roku 2024) pro:
a) členy výdělečně činné: 500 Kč/20 € (minimální částka),
b) členy nevýdělečně činné, studenty, důchodce: 250 Kč/10 € (minimální částka).

Práva a povinnosti členů definují stanovy. Pravidelně platící členové dostávají zdarma periodika vydávaná VERITAS a jsou jim posílány pozvánky na akce VERITAS.

Rozhodnete-li se stát členem naší organizace, prosíme, stáhněte si formulář přihlášky (níže), vytiskněte jej, vyplňte a odešlete na adresu jednatele:

Historická společnost VERITAS
Kpt. Jaroše 1109/26
289 22 Lysá nad Labem
Czechia, Europe

Poznámka: Přihlášky došlé elektronickou poštou neakceptujeme!

Formulář přihlášky ke stažení a vytištění
  prihlaska.pdf (86 kB, Adobe® Portable Document Format)