Výstava: Česká reformace v evropském kontextu

E Zápas o svobodu svědomí
(16. století, 1. polovina 17. století)

E 1 Rozhovor české a světové reformace

1. Symbolické znázornění M. Jana Husa a Martina Luthera při společném vysluhování Večeře Páně pod obojí

M. Jan Hus a Martin Luther při Večeři Páně pod obojí

2. Obrana učení Jednoty bratrské

Obrana učení Jednoty bratrské

3. Lukášova odpověď Martinu Lutherovi představuje reformátory při disputaci

Lukášova odpověď Martinu Lutherovi

4. Zpěvník Jednoty bratrské pro německé souvěrce

Zpěvník Jednoty bratrské pro německé souvěrce

5. Jan Augusta, bratrský biskup vězněný 16 let v důsledku porážky německých protestantů ve šmalkaldské válce

Jan Augusta

6. Hrad Křivoklát, kde byl Augusta vězněn spolu s bratrem Jakubem Bílkem
– Faksimile nápisu Jakuba Bílka z křivoklátského vězení

Hrad Křivoklát a faksimile nápisu Jakuba Bílka

E 2 Země náboženské svobody

1. Dačický graduál z roku 1587, dílo literátů z církve pod obojí

Dačický graduál z roku 1587

2. Daniel Adam z Veleslavína, nakladatel a příznivec Jednoty bratrské

Daniel Adam z Veleslavína

3. Kralice, místo bratrské tiskárny
– Knihy kralické „Šestidílky“ (šestidílné bible kralické)
– Ukázka tisku z Bible kralické s poznámkami

Kutná Hora

4. Bratrský kancionál z roku 1564
– Německý kancionál, vydaný Jednotou bratrskou pro evangelíky reformovaného vyznání roku 1606

Bratrský kancionál z roku 1564 a německý kancionál z roku 1606

5. Václav Budovec z Budova, významný člen Jednoty bratrské, který připravoval vydání Rudolfova Majestátu, popravený v roce 1621

Václav Budovec z Budova

6. Majestát Rudolfův z roku 1609, zajišťující zákonem svobodu víry (svobodu svědomí) v českém království

Rudolfův Majestát z roku 1609

E 3 Diktát ideového monopolu

1. Druhá apologie (obrana) stavů království českého podobojí z roku 1618
– Poprava vůdců stavovského povstání 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze

Druhá apologie a poprava vůdců stavovského povstání

2. Jan Jesenius, rektor Karlovy univerzity, vynikající lékař, popravený zvlášť brutálním způsobem 21. 6. 1621

Jan Jesenius

3. Obnovené zřízení zemské, vnucená zemská ústava, z roku 1627 pro království české (pro markrabství moravské bylo vydáno roku 1628)

Obnovené zřízení zemské

4. Narušení vnější i vnitřní integrity českého státu, konfiskace z let 1620–1648 v Čechách a na Moravě

Konfiskace z let 1620-1648

5. Kostel P. Marie Vítězné (se známým Pražským Jezulátkem) na Malé Straně v Praze, přestavěný na počest vítězství na Bílé hoře z konfiskovaného kostela německých luteránů

Kostel P. Marie Vítězné

6. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze jako proklamovaný duchovní střed Evropy (výřez z rytiny Karla Škréty z roku 1661)

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze