Problematika rekatolizace českých zemí


Soutěž o cenu Vzdělávací nadace Jana Husa LIBELLUS PRIMUS za rok 2005

Kompletní podmínky soutěže a další podrobnosti ke stažení a vytištění
  libellus_primus.pdf (82 kB, Adobe® Portable Document Format)

Soutěž o cenu Vzdělávací nadace Jana Husa
LIBELLUS PRIMUS

udělovanou za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a sociálních věd
za rok 2005

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila v roce 2005 první ročník Ceny Libellus Primus, udělované za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a sociálních věd. Již v prvním ročníku se sešla řada velmi kvalitních prací. Hodnotící komise se proto rozhodla v souladu s pravidly soutěže Cenu rozdělit mezi dva autory a udělila ji:

Mgr. et Mgr. Zdeňkovi R. Nešporovi, Ph.D., za publikaci. „Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století“

PhDr. Pavlu Pšejovi, Ph.D., za publikaci: „Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989–1998“

Zdroj: Cena Libellus Primus udělená v roce 2005 (27. 9. 2006)


Problematika rekatolizace českých zemí — Obsah