Výstava: Česká reformace v evropském kontextu

J Protestantská muzea v Evropě

J 1 Protestantská muzea ve Francii a Itálii

1. Základní síť protestantských muzeí ve Francii

základní síť protestantských muzeí ve Francii

2. Umístění muzea „Církve pouště“ na jihu země

muzeum Církve pouště

3. Území dotyku valdenských a hugenotů, tj. francouzských protestantů

území dotyku valdenských a hugenotů

4. Muzea „valdenských údolí“ v severní Itálii

muzea valdenských údolí

J 2 Protestantská muzea v Německu a Maďarsku

1. Valdenské muzeum v Ötisheimu–Schönenbergu připomíná přítomnost valdenských exulantů z konce 17. století.

Valdenské muzeum v Ötisheimu-Schönenbergu

2. Melanchtonův dům v Bretten přibližuje postavu „učitele Německa“ a Lutherova spolupracovníka Filipa Melanchtona.

Melanchtonův dům v Bretten

3. Z muzeí věnovaných postavě německého reformátora Martina Luthera vyniká bohatstvím dokumentace zejména muzeum ve Wittenbergu, kde lze vejít i do dávného Lutherova bytu.
– Zajímavý je i hrad Wartburg a další expozice.

muzeum ve Wittenbergu a hrad Wartburg

4. Příchod francouzských emigrantů – hugenotů do Berlína vzpomíná výstava v tzv. francouzském dómu.

výstava v tzv. francouzském dómu v Berlíně

5. Muzejní expozice v Debrecenu vypovídá o historii a životě reformované církve v Maďarsku.

muzejní expozice v Debrecenu

6. Zajímavé doklady z historie luterské církve v Maďarsku shromáždila expozice v Budapešti.

expozice v Budapešti

J 3 Toleranční sbory v Rakousku

1. Toleranční sbory v Rakousku vznikaly podobně jako sbory v Čechách a na Moravě.

Toleranční sbory v Rakousku

2. První zprávu o tolerančním patentu získali evangelíci pod Dachsteinem a odtud ji pak rozšířili dále.

pod Dachsteinem

3. Celou akci v prvním tolerančním sboru v Gosau zahájila žena – statečná Brigitta Wallnerová.

toleranční sbor v Gosau

4. Jediný toleranční sbor v Dolních Rakousích vznikl, protože tamní obyvatelé – dřevorubci – se tam přistěhovali z oblasti pod Dachsteinem.

dřevorubci v Dolních Rakousích

5. Přinesli si do nového domova i nejvzácnější poklad – Bibli.

Bible dřevorubců v Dolních Rakousích

6. Založili potom blízko známého poutního místa Mariazell toleranční sbor v Mitterbachu.

toleranční sbor v Mitterbachu

J 4 Expozice týkající se české reformace v ČR

3. Počátek české reformace připomíná Památník M. Jana Husa v jihočeském Husinci.

Památník Mistra Jana Husa v Husinci

4. Každoročně se před Památníkem koná 6. července shromáždění za účasti oficiálních osobností.

shromáždění 6. července

6. Muzeum kralické tiskárny (původně Muzeum Bible) připomíná dávné tiskařské umění Bratří, i význam vlastních kralických tisků. Nová expozice Moravského zemského muzea v roce 2001, autoři fotodokumentace PhDr. Slavomír Budesser a Karel Šabata.

Muzeum kralické tiskárny

J 5 Památník toleranční doby ve Vysoké

1. Historické budovy ve Vysoké u Mělníka

Historické budovy ve Vysoké u Mělníka

2. Evangelický toleranční areál ve Vysoké u Mělníka – půdorys

Půdorys Evangelického tolerančního areálu

3. Okruh tolerančních sborů dokumentovaných v tolerančním areálu ve Vysoké u Mělníka

Okruh tolerančních sborů

4. Okresní muzeum v Mělníku v nově upraveném objektu na náměstí – partner odborné konzultace

Okresní muzeum v Mělníku

5. Ze sbírek Okresního muzea v Mělníku: Iluminovaný mělnický evangeliář z 12. století

Iluminovaný mělnický evangeliář