Výstava: Česká reformace v evropském kontextu

I Církve hlásící se k české reformaci v ČR

I 1 Přímá návaznost – ČCE

1. 11. Konference evropských protestantských muzeí v roce 2001 – jednání (Telč) a bohoslužby (Velká Lhota u Dačic)

Mapa Protektorátu Čechy a Morava po 15. 3. 1939

2. Setkání Synodní rady s delegací Porýnské zemské evangelické církve

Synodní rada s delegací Porýnské zemské evangelické církve

3. Návštěvníci česko-francouzského biblického kurzu v Krkonoších v roce 2000 při návštěvě střediska Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem

Návštěvníci česko-francouzského biblického kurzu

4. Kurz mládeže v Křížlicích roku 2002

Kurz mládeže v Křížlicích

5. Vojenský kaplan Pavel Ruml při pastoračním rozhovoru v terénu

Vojenský kaplan Pavel Ruml

6. Moderní výstavba účelového sborového domu v Letohradě

sborový dům v Letohradě

I 2 Přerušená návaznost – CČSH

1. Husova mešní píseň pro Církev československou z roku 1921
– Plakáty Československé církve z počátku první republiky – 20. léta

Husova mešní píseň a plakáty Československé církve

2. Vysoké Mýto roku 1922 – kostel původně pod obojí nebyl církvi vydán
– roku 1937 byl slavnostně otevřen nově postavený kostel

Kostel ve Vysokém Mýtě roku 1922 a nový kostel v roce 1937

3. Mapa náboženských obcí Církve československé z roku 1960

Sbory Církve československé

4. Umění Františka Bílka je spjato v mnohém s Církví československou.

Umění Františka Bílka

5. Litomyšl – vzpomínková slavnost k 80. výročí založení církve
– Připomínka faráře Jaromíra Metyše, významného hudebníka

vzpomínková slavnost v Litomyšli a připomínka faráře Jaromíra Metyše

6. Obnovený sbor Božích bojovníků v Táboře a momentka při křtu

Obnovený sbor Božích bojovníků v Táboře

I 3 Zájem a sympatie

1. Jednota bratrská se vrátila do své původní vlasti jako Jednota bratrská ochranovská roku 1870 do Potštejna ve východních Čechách.
– Znak Jednoty bratrské z roku 1594

Jednota bratrská ochranovská

2. První biskup Obnovené jednoty bratrské v tehdejším Československu, Václav Vančura

Václav Vančura

3. Svěcení biskupa Vančury v původním „sboru“ Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi ze 16. století 20. 7. 1946. Ordinační akt zahájili tři biskupové Jednoty ze zahraničních provincií.

Svěcení biskupa Vančury v Mladé Boleslavi

4. Budova pražského sboru Církve bratrské (svobodné reformované, potom Jednoty českobratrské) v roce 1907

Budova pražského sboru Církve bratrské

5. Kazatel František Urbánek, který se rozloučil na základě slov Bible s prvním prezidentem ČSR T. G. Masarykem

Kazatel František Urbánek

6. Pohled do sálu modlitebny pražského sboru v Soukenické ulici v současné době

sál modlitebny pražského sboru v Soukenické ulici